PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : چهارشنبه سوري يا چهارشنبه سوزي؟!!



seyed133
۱۳۸۸/۱۲/۲۲, ۰۵:۲۱
به نام خدا

ریشه های تاریخ چهارشنبه سوری، دكتر محمد حسین ابریشمی




پیشینه آتش در فرهنگ ایرانی


مطابق برخی مستندات و شواهد تاریخی، آب و آتش در نزد ایرانیان جایگاه والایی داشته است. هرودوت میگوید: «پارسها معتقدند كه آتش از جوهر الهی است.» يعقوبی نیز، در قرن سوم هجری، نوشته است: «ایرانیان معتقد به كیش زردشت بر این بودند كه روشنی، قدیم و ازلی است، و آن را زروان مینامند... ایرانیان آتش را بزرگ میداشتند.» مسعودی (متوفی346) میگوید: «نخستین كسی كه آتشكده ساخت فریدون بود. به پندار ایرانیان، آتش واسطه میان خدا و مخلوق است... و گفتهاند كه نور مایه اصلاح جهان است، و آتش نسبت به ظلمت شرف و تضاد دارد؛ و آب كه برآتش غلبه دارد، مایه هر چیز زنده و مبداء همه چیزهای نموكننده است.» همو، به تفاوت آتش با نور، و اضداد و مراتب نور اشاره كرده است.
داستان جمشید و ضحاك را فردوسی به تفصیل و برخی مورخان به اختصار، نقل كردهاند. جمشيد، كه ابتدای امر با عدل و دادگستری و نوآوریهای بسیار، جامعه بشری را به سوی كمال برد، و نوروز یادگار عصر دادگری اوست. جمشید عاقبت مغلوب اهریمن غرور گردید، ضحاك او را از پای درآورد. بلعمی مینویسد: «این ضحاك را اژدها برای آن گفتندی كه بر كتف او دو پاره گوشت بود بزرگ، بر رشته دراز، و سر آن به كردار ماری بود... و به ایام هیچ ملك چندان خون ریخته نشد كه به ایام ضحاك. به روایت مسكویه رازی، آن دو پاره گوشت را ضحاك چون دو دست خویش میجنبانید و میگفت كه دو مارند، تا فرودستان و نابخردان بهراسند!». مطابق روایت این بلخی، آن زائدههای گوشتین هر روز دردناكتر میشد و تنها با مالیدن مغز سر جوانان بر روی آنها، ضحاك آرام میگرفت. در واقع، ضحاك نه تنها جانها را تباه میساخت، بلكه، با انهدام مغزها، تیشه به ریشه اندیشه میزد، و با مهار كردن خرد، جهل را میگسترانید. سرانجام، فریدون بر ضحاك پیروز شد، و فرمود تا آن روز جشنی سازند، و مهرجان آن روز ساختند... پس سیرتی نهاد در عدل و انصاف كه از آن پسندیدهتر نباشد. طبق روایت بلعمی، روز پیروزی فریدون بر ضحاك «مهرروز بود از ماه مهر آن روز مهرگان نام كردند، و عیدی كردند بزرگ.» اسدی طوسی نیز از آیین و مراسم آراستن آتش در این روز سخن گفته است، وقتی فریدون بر ضحاك پیروز میشود: «چو در برج شاهین شد از خوشه مهر نشست او به شاهی سر ماه مهر بدین جشن وی آتش آراستست هم آیین این جشن ازو ساختست.»



پیشینه چهارشنبه سوری


تردید نیست كه ریشه و اصل این مراسم به ایرانیان عصر باستان میپیوندد، اما بدان لحاظ كه ایرانیان قدیم برای روزهای ماه سی نام پارسی داشته و ایام هفته، یعنی (شنبه، یكشنبه،... و جمعه)، نداشتند، باید بعد از اسلام، مصداقی موضوعی، یا قرین به وقایع و پندارهای كهن ایرانی، پیدا شده باشد كه مراسم آن به عنوان «سوری» يا «چهارشنبهسوری» شكل بگیرد. هانری ماسه، شرحی جالب درباره چهارشنبهسوری دارد: «این رسم شاید یادگار دین زردشت باشد، و جهانگردان قدیم به آن اشاره نمودهاند، اما شیعیان طور دیگری تعبیر كردهاند. به عقیده آنها، مختار، كه به انتقام خون امام حسین(ع) برخاست، در آن شب، برای آگاهی یاران خود، دستور داد كه آتش بر بام خانههای خود روشن كنند. به هر حال، چنین به نظر میرسد كه این آتش سبب نامگذاری آخرین چهارشنبه سال باشد، زیرا سوری همان سرخی است، و چهارشنبهسوری یعنی چهارشنبه سرخ و آتش.» این مطلب و مستندات هانری ماسه قابل بحث و بررسی است:



1- قیام مختار


برابر نوشته طبری، تصمیم مختار بر آن بود تا در ماه محرم سال 66.ق در كوفه قیام كند، ولی به تعویق افتاد و به پنجشنبه 14 ربیعالاول موكول شد. با وجود این، به سبب قتلی كه ابراهیم اشتر، یكی از یاران مختار، در شب چهارشنبه مرتكب شد، یك شب به جلو افتاد. ابراهیم به نزد مختار آمد و گفت: «ما برای قیام، شب پنجشنبه را وعده نهادهایم، اما با حادثهای كه شد، باید همین امشب قیام كرد. مختار گفت: خدایت مژده نیك دهاد. این فال نیك باشد، و انشاءالله این آغاز فتح است. آنگاه گفت: ای سعید، پسر منقذ، برخیز و آتش در نیزار بیفروز، و آن را برای [آگاهی] مسلمانان بلند كن. تو نیز ای عبدالله، برخیز و بانگ بزن: ای منصور [نصرت و پیروزییافته] بیا. تو نیز پسر فیل، و تو نیز قدامه، پسر مالك، برخیزید و بانگ بزنید: ای خونیهای حسین. آنگاه گفت... زره و سلاح مرا بیاورید...»(1) معلوم میشود كه آتشافروزی در نیزار انجام گرفت و بر پشتبامها نبود. به علاوه، این اقدام، با جنبهی اطلاعرسانی، احتمالاً ریشه در فرهنگ ایرانی داشته، و مصداقی برای برپایی جشن نبوده است. وانگهی، روز چهارشنبه 14 ربیعالاول سال 66 قمری، مقارن با 19 اكتبر 685 میلادی، برابر 4 آبان سال شمسی، واقعی بوده و در این روز مناسبت یا جشن خاصی در نزد پارسیان نبوده كه بتواند موجب تثبیت شبانگاه قیام مختار، در تقویم شمسی ایرانیان شود. بنابراین، قیام مختار نمیتواند مبداء مراسم چهارشنبه سوری باشد.



2- شب سوری در بخارا


هانری ماسه، در حاشیه مطلب، اشاره جهانگردان قدیم به چهارشنبهسوری را، از قول نرشخی (صاحب تاریخ بخارا، در قرن چهارم)، در این وجه نقل كرده است: شب چهارشنبهسوری، بنابر رسم دیرین، آتش مفصلی روشن میكنند. این مطلب نادرست نقل شده، زیرا در متن تاریخ بخارا، ذكری از «چهارشنبهسوری» نشده، بلكه صحبت از «شب سوری» است. علاوه بر این، نتیجهگیری هانری ماسه، مبنی بر آنكه برپایی این مراسم در قدیم، از جمله در بخارا، در چهارشنبه آخر سال انجام شده، نادرست است. احتمالاً این نتیجهگیری هانری ماسه، مبتنی بر باورهای شایع در عصر قاجاریه است.
شكلگیری مراسم چهارشنبهسوری: بعد از اسلام تا عصر حاضر، مواردی را سراغ داریم كه چون خلیفه یا سلطانی ظالم به قتل رسیده، یا بركنار شده و مخصوصاً اگر شخصیتی عادل و مردمی جای او را گرفته است، ایرانیان مسرور شده، و گاهی با برپایی جشن و اجتماعات، آتش برافروخته، و به نثار نقل و شیرینی و گل و زعفران میپرداختهاند. ریشه این مراسم، در همان آیینهای باستانی و جایگاه رفیع آتش و نور، و واقعه پیروزی فریدون بر ضحاك نهفته است. اگر تاریخ ایران اسلامی را مرور كنیم، و در جستجوی شخصیتی با خصوصیات ضحاك، برآییم، میتوانیم مبداء شكلگیری مراسم چهارشنبهسوری را بیابیم. نگارنده، پس از سالها بررسی، به این نتیجه رسیده كه این شخصیت همان متوكل، خلیفه عباسی، بوده و شبانگاه قتل او منشأ پیدایی این مراسم شده است. براین اساس، پارهای از خصوصیات و اقدامات متوكل و نیز خصلتهای منتصر، جانشین و فرزند او، را مورد بررسی قرار میدهیم، تا شباهتهای آنان با ضحاك و فریدون آشكار شود. سپس، موقعیت تقویمی شبانگاه قتل متوكل و تقارن آن با ایام فروردگان را مشخص میكنیم؛ تقارنی كه تداعیكنندهی روز پیروزی فریدون بر ضحاك نیز بوده است.




چون خيلي طولاني ميشد و از نظر رواني جالب نبود و منم فرصت خوندن نداشتم و...


اقدامات نامردمی
در منابع تاریخ – با همه معاذیری كه مورخان و نویسندگان در عصر خلفای عباسی داشتهاند – مطالب زیادی از بیدادگریهای متوكل و اقدامات او در جهت براندازی برخی از آداب و سنن، و برافكندن درختان و اماكن مقدس و نیز قتل و غارتهای بیحساب او ثبت شده، از آن جمله است:
الف) احمد بن نصر خزاعی، از مبارزان شیعی مخالف عباسیان، به دار آویخته شد. چوبهی دار او 5 سال در عصر متوكل بر پا بود. مردمان در پای چوبهی دار او تجمع و دعا میكردند. برابر نوشته طبری: در سال 237، متصدی برید بغداد خبر عامه را به متوكل نوشت كه فراهم میشدند و به جنازه احمد بن نصر و دار سر وی دست میمالیدند... پس متوكل دستور داد نامهای به عبدالله بن طاهر بنویسند، كه فراهم آمدن عامه و جنبش در اینگونه چیزها را مانع شود.(2)
ب) مطابق نوشته بلاذری، مسجد ربیع بن خیثم در قزوین معروف بود. و درختی منسوب به ربیع داشت «كه عوام برای تبرك به آن دست میكشیدند... در عهد خلافت متوكل، عامل او طاهر بن عبدالله طاهره آن درخت را از بیم فریفته شدن مردم بدان، قطع كرد.»
ج) محمد بن بعیث مرندی، از مخالفان متوكل، در سال334، در شهر مرند به مبارزه پرداخت. متوكل هزاران سوار به مرند فرستاد. لشكریان جنگلهای طبیعی پیرامون شهر را نابود كردند و نزدیك به یكصد هزار درخت را بریده بودند، به جز درختان جنگلها.(3)
د) قطع سرو كاشمر كه، به نوشته مورخان، دستكاشت زردشت در كاشمر بود. به قول ابوالحسن بیهقی، در سایه آن درخت زیادت از ده هزار گوسفند قرار گرفتی و ایرانیان در سایه آن فراهم میآمدند، و ولیمه و نذورات و تنقلات توزیع میكردند. متوكل دستور داد این درخت را ببرند، و شاخههای آن را به بغداد برند.
هـ) ویران كردن مرقد امام حسین(ع) كه دستور داد آنجا را درهم كوبند و خیش بزنند و بذر بپاشند، و مردم را از رفتن به نزد آن ممنوع دارند. مردمان این كار را بر وی عیب كردند و غمناك شدند از این كار ناپسند.(4)
و) دشمنی با آل ابوطالب و شیعیان: ابن اسفندیار كاتب مینویسد: «متوكل وزیری داشت كه ناصبی مذهب بود و همیشه بر سفك دماء [ریختن خون] آل رسول علیهالسلام، او را تحریص كردی.(5) ابن خلدون مینویسد: «چهبسا ندیمان متوكل، در مجلس او، زبان به نكوهش علی میگشودند.» عوفی مینویسد: «هیچ كس بر اولاد امیرالمؤمنین آن استخفاف نكرد كه متوكل. او در دشمنی امیرالمؤمنین علی مبالغت عظیم نمودی، و او را ابوتراب خواندی(6) و، به توصیه علی بن جهم، شاعر و ندیم خود، امام علیالنقی(ع) را در مقابل شیران درنده قرار داد. لسترنج، پژوهشگر انگلیسی، مینویسد: «این خلیفه همواره مورد كینه شیعیان بوده و گذشت زمان از آن نكاسته است.(7)



تعصبات مذهبی و مبارزه با اندیشه و بیان
تعصبات مذهبی متوكل مبتنی بر دینداری و تقوا نبود، بلكه برای مخالفت با آل رسول و سركوب شیعیان و مبارزه با سنتها و مراسم و آیینهای عناصر ایرانی- زردشتی و مسیحی اتخاذ شده است. به همین دلیل، قیامهای مختلفی در قلمرو فرهنگ ایرانی، چون خراسان، آذربایجان، ارمنستان و غیره اتفاق افتاد. در اینجا، به برخی از اقدامات و رفتارهای تعصبآمیز متوكل اشاره میكنیم: او بحث دربارهی قرآن را ممنوع، و امر به تقلید كرد. به نوشته یعقوبی، متوكل مردم را از بحث درباره قرآن نهی كرد. صاحب تاریخ سیستان میگوید: «متوكل فرمان داد در خطبهها یاد كنند كه هر كس خلق قرآن گوید، كافر است!» به نوشته مسعودی: «متوكل با معتقدات مأمون و معتصم و واثق مخالفت كرد و جدل و مناظره درباره عقاید را منع نمود، و مجازات داد، و امر به تقلید كرد.(8) حمدالله مستوفی میگوید: «متوكل با اهل شیعه تعصب داشتی.» در زمستان سال 237، مردم ارمنیه، بر ضد عامل متوكل، به پا خاستند. اما وی بر آنها غلبه یافت، و مردان را برهنه از شهر بیرون كرد. «بسیاری از آنها جامههای خویش را درآوردند، و بیپاپوش گریختند كه بیشترشان از سرما مردند، و انگشتان جمعی از آنها بیفتاد، اما نجات یافتند.»



خرجها و خوشگذرانیها
طبق نوشتهی اكثر مورخان، متوكل كاخهای مجلل و بس عظیم بنا كرد. به قول یعقوبی، اموالی هنگفت هزینه آنها نمود. از جمله [قصرهای شاه] شبداز، بدیع، غریب و برج كه یك میلیون و هفتصد هزار دینار [طلا] هزینه آنها ساخت. همو میگوید: «شهر جعفریه را در سه فرسخی كاخهای سامره بنیاد نهاد، و در آن شهر قصری بنا كرد كه مانند آن هرگز شنیده نشده. «یعقوبی از چگونگی اخذ مال و زر، برای ساختن این كاخها، كه با شكنجه اخذ میشده و گاهی به مرگ میانجامیده، سخن گفته است.(9) ثعالبی وصف جشن متوكل، به منظور ختنهسوران پسرش، را نقل كرده و هزینههای آن و سكههای طلای بیحسابی كه بین بزرگان و فرماندهان و همدمان و مرتبهداران خلیفه توزیع شده هنگفت بر شمرده است. به نوشته طبری، متوكل در شبانگاه قتلش، 14 رطل شراب نوشیده بود!



تغییر موقع نوروز
ایرانیان همواره به آیینها و سنتهای كهن خویش علاقه و توجهی بلیغ داشتند و مخصوصاً در برپایی جشن و مراسم نوروزی اهتمامی فوقالعاده نشان میدادند و بیگمان در مقابل هرگونه تغییری در اینگونه آیینها، مقاومت میكردند. اما متوكل چنین كرد و علت این اقدام را تقارن موقع نوروز با مراسم برداشت اعلام كرد.



باورها و بلایا
مطابق برخی شواهد و مستندات تاریخی، به پندار عامه، تناسبی بین عدالت مستولی بر جوامع بشری، با فراوانی نعمت و رحمت خداوندی برقرار است، و چون ظلم حاكم باشد، خشم پروردگار به صورت بلایای طبیعی تجلی پیدا میكند. در دوره 14 ساله خلافت متوكل، بلایا و آفات فراوانی نازل شده، از آن جمله است: به نوشته طبری، در سال 235، آب دجله به مدت سه روز به زردی گراید، كه مردم به سبب آن هراسان شدند. همو میگوید: در همین سال، محمود نیشابوری ادعای پیامبری كرد. در سال 241، در بغداد، بیماری چارپایان رخ داد و اسبان و گاوان هلاك شدند. در شعبان سال 242، زلزلههای هولانگیزی در قومس رخ داد و 45096 تن جان دادند و در فارس و خراسان زلزلهها بود و صداهای ناهنجار. در یمن نیز نظیر آن بود. در دیار مغرب زلزله شد، چندانكه قلعهها و منزلها و پلها ویران گردید... مردم تنیس [از شهرهای مصر] ضجهای دايم و هولانگیز شنیدند كه مردم بسیار از آن بمردند و خبر آمد كه در كوچهای در ناحیه بلخ خون تازه بارید.(10)



شبانگاه قتل متوكل و تقارنها
اكثر مورخان قدیم، موقع قتل متوكل – به دستور فرزندش منتصر، به دست غلامان – را در شبانگاه روز 3 شوال سال 247 قمری متذكر شدهاند. طبری میگوید: «متوكل شب چهارشنبه كشته شد. لختی پس از تاریك شدن شب، چهار روز رفته از شوال. به قولی شب پنجشنبه كشته شد.»(11) یعقوبی و مسعودی نیز موقع قتل متوكل را شبانگاه 3 شوال متذكر شدهاند، اما در سهشنبه و چهارشنبه آن اختلاف دارند. برابر جداول تقویم تطبیقی (ص50)، روز 3 شوال 247، چهارشنبه بود كه شبانگاه آن، شب پنجشنبه 4 شوال، قابل تبیین است. موقع قتل متوكل، یعنی چهارشنبه شب، یا شب پجشنبه 4 شوال، مقارن با شب اول ماه مهر در سال خراجی او، و مطابق نخستین شبانگاه ایام فروردگان (یعنی26 آبان) در سال شمسی عرفی پارسیان، و برابر 21 آذرماه سال شمسی واقعی، و 11 دسامبر 861 میلادی بوده، كه 271 روز از آغاز بهار گذشته است.
بیگمان خیلی دیر، خبر قتل متوكل به بلاد دوردست رسیده، و موقع آن چهارشنبه ایام فروردگان ابلاغ شده است. بر این اساس موقع قتل متوكل در شبانگاه چهارشنبه ایام فروردگان در سال عرفی ایرانیان تثبیت شده است. از سوی دیگر، چون موقع قتل، مقارن شبانگاه روز اول مهر در سال خراجی ابداعی او بوده، پیروزی فریدون بر ضحاك مصداق پیدا كرده است، یا برای مردمان بغداد و نواحی آن – كه غالباً با فرهنگ ایرانی بودند – تداعی شده است؛ به همین دلیل، به پیروی از سنتهای كهن ایرانی، آتش افروخته و جشن گرفتهاند. چرا كه ابوریحان بیرونی، به استناد منابع كهن، مینویسد: «مهرماه روز اول آن هرمزد روز؛ و روز شانزدهم مهر است، كه به مهرگان معروف است... این روز را ایرانیان بزرگ داشتهاند؛ آن شادمانی و خوشی است كه مردم شنیدند فریدون خروج كرده.(12) ایرانیان، به پیروی از سنتهای كهن، در جشن و شادمانیها آتش میافروخته و چراغانی میكردهاند؛ به خصوص كه موقع قتل متوكل با شبانگاه 21 ماه آذر، در سال شمسی واقعی ایرانیان، تقارن داشته كه تداعیگر آتش (آذر) بود. كه به قول ابوریحان بیرونی: «روز بیست و یكم رام روزی است كه مهرگان بزرگ باشد؛ و سبب این عید آن است كه فریدون بر ضحاك ظفر یافت.» در نخستین سالگرد شبانگاه قتل متوكل، یعنی چهارشنبه ایام فروردگان، و تقارنهای مزبور معنای بیشتری پیدا كرده است؛ چرا كه چهارشنبه شب ایام فروردگان، در اولین سالگرد قتل متوكل با شبانگاه روز اول خمسه مسترقه (یعنی یك روز بعد از 30 آبان، و چهار روز مانده به اول ماه آذر) در سال عرفی پارسیان مقارن شده، كه با 5 مهرماه سال خراجی متوكل، و 26 آذرماه سال شمسی واقعی قدیم و 16 دسامبر سال 862 میلادی مطابق بوده، یعنی 271 روز از آغاز بهار سپری شده است. چنین تقارنهایی در نخستین شبانگاه چهارشنبه قتل متوكل در ایام فروردگان موجب تثبیت موقعیت قتل او در سال شمسی عرفی پارسیان و بعداً نیز در سال شمسی واقعی قدیم شده، و پس از نقل خمسه مسترقه به پایان اسفند این چهارشنبه جای خود را در آخر سال باز كرده است.
به عقیده نگارنده، كلمه «سوری» در اینجا معنای سرخی و آتش ندارد، بلكه ایرانیان هوشمند معنا و مبنای موضوعی این جشن را، در ماهیت حرفی آن (سور+ی) گنجاندهاند. زیرا كلمه سوری به حساب ابجد برابر 276 است. كلمه رمزی سوری كه برای ماندگاری و تثبیت شبانگاه چهارشنبه موقع قتل متوكل، در تقارن یا قرین با روزهای 266 تا 276 سال شمسی واقعی (كه عامه، مخصوصاً كشاورزان، به لحاظ تعیین موقع كاشت و موسم برداشت و فصول آن را نگاه میداشتند) اتخاذ شده است، تا موقع دقیق آن در سالهای بعد از یاد نرود. چرا كه عموم میتوانستند، با ملاك قراردادن عدد 266، به مفهوم تعداد روزهای سپری شده از بهار، شبانگاه چهارشنبه سالگرد قتل متوكل را، در ایام فروردگان سال عرفی مشخص كنند، و مراسم سوری را بر پا دارند.
نگارنده، با بررسیهایی كه انجام داده، بر این گمان است كه تغییر مجدد موقع نوروز، توسط معتضد خلیفه عباسی، در سال 284 قمری، تنها به منظور بر هم زدن تقارنهای مزبور با شب قتل متوكل انجام گرفته، زیرا او جای نوروز خود را روز 11 حزیران (11 ژوئن سال 897 میلادی)، یعنی 6 روز قبل از موقع نوروز متوكل، تعیین كرد؛ اما بحث دراینباره از حیطه مقاله حاضر خارج است. یعقوبی میگوید: «بیعت با منتصر در همان شبی كه پدرش متوكل كشته شد، یعنی شب چهارشنبه [درست آن چهارشنبه شب]، به انجام رسید.» طبری میگوید: «وی نخستین خلیفه از بنیعباس بود كه قبرش شناخته بود.» همو میگوید: منتصر، علی بن حسین عباسی را والی مدینه كرد، و بدو گفت: «تو را سوی گوشت و خونم میفرستم، و پوست ساق دست خویش را كشید و گفت: تو را سوی این میفرستم، بنگر چگونه با آنها رفتار میكنی، منظورش خاندان ابوطالب بود.»(13) مسعودی مینویسد: «منتصر مردی پرتحمل و خردمند و نكوكار و خیردوست و بخشنده و ادیب وعفیف بود، و به اخلاق والا و انصاف و حسن معاشرت پایبند بود... پیش از خلافت منتصر، خاندان ابوطالب در محنتی بزرگ بودند، و جانهایشان در خطر بود. از زیارت قبر حسین(ع) و سرزمین عزای كوفه ممنوع بودند و دیگر شیعیان آنها را نیز از حضور در این جایها بازداشته بودند؛ و این به موجب فرمانی بود كه متوكل به سال236 داده بود... و كار [آنان] چنین بود تا منتصر به خلافت رسید. و او مردمان را امان داد، و گفت از خاندان ابوطالب دست بدارند، و در تعقیب ایشان نباشند؛ و كسی را از زیارت قبر حسین (رضی الله عنه) در حیره و دیگر قبور آل ابیطالب منع نكنند و بگفت تا [میراث] فدك را به فرزندان حسن(ع) و حسين(ع) پس دادند. و اوقاف آل ابوطالب را رها كردند؛ و معترض شیعه ایشان نشد، و آزار از ایشان برگرفت. ابن مهلبی كه شیعه خاندان ابوطالب بود، درباره محنت شیعه روزگار میگوید: با طالبیان پس از آنكه مدتها مورد مذمت بودند، نكویی كردی و الفت هاشمیان را تجدید نمودی، كه از پس دشمنی دوست شدند. آرامشان كردی، و بخشش دادی تا كینهها را از یاد ببرند. اگر گذشتگان بدانستندی چگونه با آنها نیكی كردهای، میدیدند كه كفه حسنات تو از همه سنگینتر است.» مسعودی میافزاید: «منتصر با رعیت انصاف داشت و، با وجود مهابت، دل خاص و عام متمایل او شد.»(14)
از تقارنهای تقویمی گفتگو كردیم، تقارنهای شخصیتی فریدون و ضحاك، برای مسلمانان با فرهنگ ایرانی، در وجود منتصر و متوكل مصداق پیدا كرده؛ و شبانگاه قتل متوكل و جانشینی منتصر، در چهارشنبهسوری و مراسم آن تجلی یافته است. این نكته را باید یادآور شد كه جشن چهارشنبهسوری، در نواحی دوردست خراسان برپا میشده كه در منابع كمتر سخن رفته است. ظاهراً ایرانیان اهل تسنن رغبت بیشتری به برپایی این مراسم داشتهاند، از آن جمله سامانیان كه نرشخی آن را ثبت كرده، و نیز ملك شاه حسین سیستانی از برپایی «جشن چهارشنبهسوری» در سال 993 قمری توسط ملوك سیستان خبر داده است.(15)



پینوشتها:
1. تاریخ طبری، ص3301.
2. تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ص6041.
3. همان، ص 6010.
4. مجملالتواریخ و القصص، از مؤلفی ناشناخته، به كوشش ملك الشعرا بهار، ص360.
5. ابن اسفندیار كاتب، ص224.
6. سدیدالدین محمد عوفی، جوامع الحكایات، چاپ افست، ص 33.
7. لسترنج، سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، ص 85.
8. التنبیه و الاشراف، ص 406، همو، مروج الذهب، ج2، ص 700.
9. تاریخ یعقوبی، ج2، ص 522.
10. تاریخ طبری، ص 6024، 6033 و 6051 و...
11. همان، ص6084.
12. مسعودی، مروج الذهب، ج2، ص526؛ همو، التنبیه والاشراف، ص345؛ تاریخ یعقوبی، ج2، ص522.
13. تاریخ طبری، ص15- 6114 به اختصار.
14. مروج الذهب، ج2، ص2-541،544.
15. ملك شاه حسین بن ملك غیاثالدین سیستانی، احیاء الملوك، به كوشش دكتر منوچهر ستوده، ص249.
(به نقل از روزنامه «اطلاعات»، 24/12/1383، با تلخيص.)





اين كه قبلا چهارشنبه سوري چي بوده والان چي شده و...به كنار


درحال حاضر با همه اين تبليغات گسترده و هشدارها ولي هنوز هم جونا دوست دارن تجربه كنند!


چه بايد كرد؟؟



http://www-tc.pbs.org/wnet/wideangle/shows/iran/images/photo8.jpg




http://www.fardanews.com/files/fa/news/1386/12/29/14671_603.jpg

╫❀نیایش❀╫
۱۳۸۸/۱۲/۲۲, ۰۸:۱۴
یکی از سنت های دیرینه «چهارشنبه سوری» است.


http://newsens.files.wordpress.com/2010/01/4th-soory2.jpg


امروزه برخی از این آیینها ماهیت خود را ازدست داده اند و متاسفانه جشنی

همچون «چهارشنبه سوری» به بهانه ای برای آزردن دیگران تبدیل شده است.

شبی که در گذشته های نه چندان دور فرصتی برای یاد آوری «درگذشتگان» بود ،

شبی که یادآور خاطره های شیرین ، شب نشینی ها و دوستی ها و

بهترین فرصت برای شادی ، خنده و گفت و گو بود

اکنون به خاطر بزهکاری عده ای ، ترسناک و دلهره آور شده است.

http://img.tebyan.net/big/1386/12/202522091661429215314118020622111225410136.jpg


واقعا چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و به چه قیمتی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.:MOBAREZ:.
۱۳۸۸/۱۲/۲۲, ۱۰:۲۶
الکی شلوغش نکنید چهارشنبه سوزی!!!! این همه مردم میان نگاه هم میکنند و خوش می گذرونند. مگه چیه؟!!!
حالا این وسط دو نفر بی جنبه پیدا میشند و .... . باید با اونا برخورد بشه . نه اینکه ما بیاییم کلا هجوم ببریم از همون اول بگیم چهارشنبه سوزی!!!! من از کسی یا چیزی حمایت نمی کنم. ولی واقعا خیلی داره بد نگاه میشه به این روز...:Graphic (46):

ریحانه
۱۳۸۸/۱۲/۲۲, ۱۰:۳۷
الکی شلوغش نکنید چهارشنبه سوزی!!!! این همه مردم میان نگاه هم میکنند و خوش می گذرونند. مگه چیه؟!!!
حالا این وسط دو نفر بی جنبه پیدا میشند و .... . باید با اونا برخورد بشه . نه اینکه ما بیاییم کلا هجوم ببریم از همون اول بگیم چهارشنبه سوزی!!!! من از کسی یا چیزی حمایت نمی کنم. ولی واقعا خیلی داره بد نگاه میشه به این روز...:graphic (46):

خب جناب مستر اسنازی ....فکر میکنم روی سخن هم با همین جور ادمهاست ....

مجیب
۱۳۸۸/۱۲/۲۲, ۱۲:۳۸
یکی از سنت های دیرینه «چهارشنبه سوری» است.





ز جیهون همی آتش افروختند
زمین و هوا را همی سوختند


چند روز پیش از نوروز مردمانی به نام آتش آفروزان که پیام آور این جشن اهورائی بودند به شهرها و روستاها می رفتند تا مردم را برای این آئین آماده کنند. آتش افروزان ، زنان و مردانی بسیار هنرمند بودند که با برگزاری نمایش های خیابانی، دست افشانی ها ، سروده ها و آوازهای شورانگیز به سرگرم کردن و خشنود ساختن مردمان می پرداختند.

هدف آنها انتقال نیروی فزاینده و نیک به مردمان برای چیره شدن بر غم و افسردگی بود. آنها که زنان و مردان شادی بخش خوانده می شدند در روزگار ما هنوز نمود کوچکی از خود را زیر نام خواجه پیروز یا حاجی فیروز زنده نگاه داشته اند که البته از هنرمندی زن یا مرد آتش افروز در دوران گذشته بسیار دور است.
http://hamazoor.ir/persian/images/stories/چهارشنبه%20سوري1.jpg (http://p30city.net)

seyed133
۱۳۸۸/۱۲/۲۲, ۱۲:۵۷
الکی شلوغش نکنید چهارشنبه سوزی!!!! این همه مردم میان نگاه هم میکنند و خوش می گذرونند. مگه چیه؟!!!
حالا این وسط دو نفر بی جنبه پیدا میشند و .... . باید با اونا برخورد بشه . نه اینکه ما بیاییم کلا هجوم ببریم از همون اول بگیم چهارشنبه سوزی!!!! من از کسی یا چیزی حمایت نمی کنم. ولی واقعا خیلی داره بد نگاه میشه به این روز...:Graphic (46):


به نام خدا

مستر جان بد نيست يه سر به گزارش هاي كه هر شب اين شبا تو تلوزيون نشون مي ده بزني!

كه چه قدر بچه و... همونايي كه به قول خودتون ميان نگاه كنن و خوش بگذرونن چه طور گرفتار ميشن!



http://gdb.rferl.org/2A393621-173C-493D-928F-6AB96C207430_mw800_mh600.jpg



مستر نكنه شما هم جزء اين عكس پايينيه هستي! :Gig:


http://www.dananews.ir/images/news/2009_03_18__18_25_37_news.jpg

.:MOBAREZ:.
۱۳۸۸/۱۲/۲۲, ۱۳:۰۱
خب جناب مستر اسنازی ....فکر میکنم روی سخن هم با همین جور ادمهاست ....
ان شا الله که همین طوره. ولی من تو بیشتر برخورد هام اینجوری رفتار کردند که انگار همه را مجرم اند.!!!

دل شکسته
۱۳۸۸/۱۲/۲۲, ۱۴:۰۴
بازم الان وضعیت از 3 4 سال پیش خیلی بهتر شده.
باید پدر و مادر به بچه شون تذکر بدن، تو محله ی ما که اکثرا کوچولوها میان سیگارت و اینجور چیزا میزنن :Graphic (63):

ahmaden
۱۳۸۸/۱۲/۲۲, ۲۱:۴۵
واقعا متاسفتم که در کشور اسلامی ما همچین مراسمی تا الان وجود دارد و هنوز به طور کامل حذف نشده ....
در هر صورت همه باید رعایت کنیم...

حاج صالح
۱۳۸۸/۱۲/۲۲, ۲۲:۱۱
یکی از سنت های دیرینه «چهارشنبه سوری» است.



امروزه برخی از این آیینها ماهیت خود را ازدست داده اند و متاسفانه جشنی

همچون «چهارشنبه سوری» به بهانه ای برای آزردن دیگران تبدیل شده است.

شبی که در گذشته های نه چندان دور فرصتی برای یاد آوری «درگذشتگان» بود ،

شبی که یادآور خاطره های شیرین ، شب نشینی ها و دوستی ها و

بهترین فرصت برای شادی ، خنده و گفت و گو بود

اکنون به خاطر بزهکاری عده ای ، ترسناک و دلهره آور شده است.








الکی شلوغش نکنید چهارشنبه سوزی!!!! این همه مردم میان نگاه هم میکنند و خوش می گذرونند. مگه چیه؟!!!
حالا این وسط دو نفر بی جنبه پیدا میشند و .... . باید با اونا برخورد بشه . نه اینکه ما بیاییم کلا هجوم ببریم از همون اول بگیم چهارشنبه سوزی!!!! من از کسی یا چیزی حمایت نمی کنم. ولی واقعا خیلی داره بد نگاه میشه به این روز...http://www.askquran.ir/images/smilies/graphic/graphic%20%2846%29.gif


باسمه تعالی

با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان عزیز

نسبت به چهارشنبه سوری به دو صورت می شه نگاه کرد و در هر دو صورت حرام است.

صورت اول به لحاظ اعتقادی است. بدین معناست که شخصی (که ادعای مسلمان بودن دارد) با همان اعتقادی که زردتشتیان نسبت به آتش و انجام این مراسم داشتند دست به چنین سنتی بزند که در این صورت باید در مسلمان بودن خود شک و تردید کند.

صورت دوم به لحاظ عملی و رفتاری است. این مراسم با این وضعیتی که انجام می گیرد مشمول موضوعاتی می‌شود که همگی حرام هستند. نظیر

ضرر زدن به جان خود

ضرر زدن به دیگران

ارعاب و ترساندن دیگران

که دو مورد اخیر در دین اسلام مشمول حد و تعزیز است.


والسلام

.

.:MOBAREZ:.
۱۳۸۸/۱۲/۲۳, ۰۱:۱۲
باسمه تعالی با سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان عزیز نسبت به چهارشنبه سوری به دو صورت می شه نگاه کرد و در هر دو صورت حرام است. صورت اول به لحاظ اعتقادی است. بدین معناست که شخصی (که ادعای مسلمان بودن دارد) با همان اعتقادی که زردتشتیان نسبت به آتش و انجام این مراسم داشتند دست به چنین سنتی بزند که در این صورت باید در مسلمان بودن خود شک و تردید کند. صورت دوم به لحاظ عملی و رفتاری است. این مراسم با این وضعیتی که انجام می گیرد مشمول موضوعاتی می‌شود که همگی حرام هستند. نظیر ضرر زدن به جان خود ضرر زدن به دیگران ارعاب و ترساندن دیگران که دو مورد اخیر در دین اسلام مشمول حد و تعزیز است. والسلام
ممنون از شما. ولی منظور من تماشا کردن بود نه چیز دیگه.

مقاومت
۱۳۸۸/۱۲/۲۳, ۲۲:۰۹
واقعا متاسفتم که در کشور اسلامی ما همچین مراسمی تا الان وجود دارد و هنوز به طور کامل حذف نشده ....
در هر صورت همه باید رعایت کنیم...

اسلام هنگامی که وارد شبه جزیره عربستان شد ، سنت های نیک را تایید و سنت های بیهوده اعراب جاهلی را رد کرد. چهارشنبه سوری هم ، به شکلی که الان در کشور ما وجود دارد ، یک سنت بیهوده است.
مطمئن باشید که در زمان ما هم اگر پیامبری بود و مردم را از چهارشنبه سوری باز می داشت ، باز عده ای مخالفت می کردند.

وَ إِذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‏ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُون‏ (مائده - 104)

و هر گاه به آنان گفته شود: به سوى آنچه خداوند نازل كرده و به سوى پيامبر بياييد، گويند: آنچه پدرانمان را بر آن يافتيم، ما را بس است. آيا هر چند پدرانشان چيزى نمى‏دانستند و (به حقّ) هدايت نشده بودند (و بيراهه مى‏رفتند، بايد راه آنان را ادامه دهند؟)

seyed133
۱۳۸۸/۱۲/۲۳, ۲۳:۵۹
به نام خدا
دوستان در مورد همه چيز نظر دادن بجز اين كه چه بايد كرد؟!

سرپرست معاون اجتماعي پليس گيلان:
چهارشنبه آخر سال بايد منطبق با شئون اجتماعي باشد
خبرگزاري فارس: سرپرست معاون اجتماعي فرمانده انتظامي گيلان گفت: مراسم چهارشنبه آخر سال بايد منطبق با شئون اجتماعي باشد و با هر گونه ناهنجاري برخورد قاطع مي‌شود.


سيدرجب ميرعباسي امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در رشت با بيان اينكه پليس مخالف شادي چهارشنبه آخر سال نيست، افزود: پليس طبق سنوات و تجربه‌هاي گذشته و به‌كارگيري توانمندي‌هاي درون و برون سازماني و افكار جديد تلاش دارد تا آرامش و امنيت اين شب را برقرار كند.
وي تعامل با آموزش و پرورش و اصحاب رسانه براي اطلاع‌رساني و آماده‌سازي جامعه را از جمله اقدام‌هاي پليس عنوان كرد.
سرپرست معاون اجتماعي فرمانده انتظامي گيلان با اشاره به تدابير نيروي انتظامي گيلان اظهار داشت: نصب بنر و چاپ بروشور و توزيع آن در مدرسه‌ها و برگزاري همايش‌ها، طرح مسابقات با عنوان چهارشنبه آخر سال(كه متاسفانه در مورد طرح توضيحي نداده!) از ديگر اقدام‌هاي نيروي انتظامي است.
ميرعباسي درباره پيشگيري از آسيب‌ها و حوادث ناشي از چهارشنبه‌سوري گفت: پليس در چهارشنبه آخر سال با عناصر ناباب كه سبب سلب آرامش و انضباط اجتماعي مي‌شوند، برخورد مي‌كند.
سرپرست معاون اجتماعي پليس گيلان نظارت‌ها و تلاش‌هاي پليس را تا پايان روز چهارشنبه آخر سال اعلام كرد و افزود: در اين روز سازمان‌هاي هلال‌احمر، آتش‌نشاني و اورژانس با پليس مشاركت دارند.
ميرعباسي تصريح كرد: خانواده‌ها نبايد اجازه دهند تا فرزندان آنها با ايجاد خطر شيريني سال جديد را به كام خود و ديگران تلخ كنند.
وي اضافه كرد: سازمان‌هاي متولي نظير استانداري، فرمانداري و سازمان‌هاي فرهنگي بايد فضايي براي اينگونه مراسم‌ها در نظر بگيرند تا جوانان بتوانند بدون آسيب زدن به خود و ديگران هيجان‌هاي خود را تخليه كنند. (نظر شما چيه اين كار درستيه؟)
سرپرست معاون اجتماعي پليس گيلان با اشاره به تخريب اموال عمومي در مراسم چهارشنبه آخر سال سال گذشته خاطرنشان كرد: سال گذشته بسياري از افراد ناباب با تخريب اموال عمومي و به بار آوردن خسارت‌هاي جاني سال جديد را براي خود و خانواده به تلخي كشاندند.
ميرعباسي با بيان اينكه خانواده‌ها بايد با نشاط و شادي به استقبال سال نو بروند، اظهار داشت: پليس همواره در كنار مردم و حافظ امنيت، شادي و نشاط آنها است.
وي تصريح كرد: شهروندان موظف هستند هر گونه اطلاعات و اخبار مربوط به تهيه، توزيع، فروش و نگهداري مواد مترقه و آتش‌زا را در اسرع وقت با پليس 110 در ميان بگذارند.
سرپرست معاون اجتماعي پليس گيلان تاكيد كرد: پليس با كساني كه سبب آزار مردم و سلب آرامش ديگران شوند و با حركت‌هاي غيرمتعارف نظم و انضباط عمومي را برهم بزنند با قاطعيت برخورد مي‌كند.
ميرعباسي از خانواده‌ها خواست در چهارشنبه آخر سال در مسيرهاي شلوغ نظير گلسار و منظريه با خودرو تجمع نكنند.
وي افزود: تجمع در خيابان‌هاي شلوغ و پر تردد فرصت را در اختيار افراد و عناصر ناباب قرار مي‌دهد و مردم بايد هشدارهاي پليس را جدي بگيرند و در انجام ماموريت‌ها آن را ياري دهند.

ستايشگر
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۰۷:۲۹
به نام خدا.

گویا قصد دارند که این چهاشنبه سوری رو هم از ما بگیرند. بابا ما ایرانی هستیم. یک شب شاد بودن و شادی کردن چه عیبی داره که شما میخواید به بهانه دین از بین ببریدش. بگید که چه برنامه ای دارید که جایگزین این برنامه بکنید. تو کل سال یک شب چهارشنبه سوری هست که جوانان به شادی می پردازند. این باید حذف شه؟ خوب پس چه کار دیگه ای برای ما در نظر گرفتید که انجام بدیم؟ دو نفر میان چهرشنبه سوری رو تبدیل به جنگ میکنند همه باید بسوزند؟

مجیب
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۰۸:۵۶
اسلام هنگامی که وارد شبه جزیره عربستان شد ، سنت های نیک را تایید و سنت های بیهوده اعراب جاهلی را رد کرد. چهارشنبه سوری هم ، به شکلی که الان در کشور ما وجود دارد ، یک سنت بیهوده است.




تحريف آيين چهارشنبه سوري


يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه تمامي آيين ها و يادمان هايي كه مردم ايران در هنگامه گوناگون بر پا مي داشتند و بخشي از آنها همچنان در فرهنگ اين سرزمين پايدار شده است ، با منش ، اخلاق و خرد نياكان ما در آميخته بود و در همه آنها ، اعتقاد به پروردگار ، اميد به زندگي ، نبرد با اهريمنان و بدسگالان و مرگ پرستان ، در قالب نمادها ، نمايش ها و آيين هاي گوناگون نمايشي گنجانده شده بود .
رفتار خشونت آميز و مغاير با عرف و منش جامعه نظير آنچه كه امروزه تحت نام چهارشنبه سوري شاهد آن هستيم ، در هيچكدام از اين آيين ها ديده نمي شود .


بهتر است بگوييم ، كساني كه با منفجر كردن ترقه و پراكندن آتش سلامتي مردم را هدف مي گيرند ، با تن دادن به رفتاري آميخته به هرج و مرج روحي ، آيين چهارشنبه سوري را تحريف كرده اند

belher2
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۰۹:۱۸
چهار شنبه سوري در بر خي از نقاط كشورمان با مراسم ديگري نيز ياد ميشود مثلا در بخشهائي از خراسان هنگام غروب اخرين سه شنبه سال كوزه اب را از پشت بام به زمين مي انداختند.

seyed133
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۱۳:۵۰
چهار شنبه سوري در بر خي از نقاط كشورمان با مراسم ديگري نيز ياد ميشود مثلا در بخشهائي از خراسان هنگام غروب اخرين سه شنبه سال كوزه اب را از پشت بام به زمين مي انداختند.



به نام خدا


بعد، چرا اون موقعه ؟؟! :Gig:
دليل خاصي داشته؟


در ديگر شهر ها هم مراسمي به اين شكل داشتن؟


از كوزه شكستن كار به كجا رسيده!




http://axnevesht.ir/weblog/pic/4shanbe%20sori.jpg



http://persian-star.net/1387/12/27/3/4.jpg

عبد پروردگار
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۱۴:۳۶
حيف امسال سومين ساله كه ديگه چهارشنبه سوري آتيش روشن نمي كنيم آخه اومديم تو آپارتمان. به نظر منم مراسم قشنگيه نه اين سر و صداهاي ناهنجار فقط روشن كردن يه آتيش كوچيك آجيل خوردنش .
هي از الان بايد به فكر اين باشيم كه فردا ظهر به سمت خونه فرار كنيم كه شبه عيدي سالم بمونيم
خدا بگم مردم آزار را چي كار كنه

عبدالله114
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۱۵:۱۴
يا هو

شيطان به دنبال هر فرصتي مي گرده تا ما رو گمراه کنه و به گناه بندازه.

آيا بعضي از ما و مخصوصا جوونها به خاطر اينکه چهارشنبه سوري سنت ماست اين کار را انجام مي دهند يا به خاطر بزن برقصش؟
آيا بعضي ها براي نگاه حرام به خيابون ها نمي رند؟

اين هم انحراف اين سنت به سود شيطان و به ضرر انسان!!!!

Aurlito
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۱۶:۰۸
من میگم دولت میخواد آتیش چهارشنبه سوری رو بخوابونه چون اسلامی نیست. وگرنه مشکل دیگه ای توش نمیبینم. ترقه های دست ساز اونقدر هم خطر ناک نیستن. فوقش پلیس میفرستن سازندگانش رو جمع کنه.

حق دوست
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۱۸:۵۶
من میگم دولت میخواد آتیش چهارشنبه سوری رو بخوابونه چون اسلامی نیست. وگرنه مشکل دیگه ای توش نمیبینم. ترقه های دست ساز اونقدر هم خطر ناک نیستن. فوقش پلیس میفرستن سازندگانش رو جمع کنه.

حالا شما که زرتشتی هم نیستید چی شده که داعیه دار زرتشتی ها شدید؟:Gig:!!!!!!
یادش بخیر چقدر امثال شما عقل عقل میکردن حالا دیگه عقلانیت هم انگار به کارتون نمیاد که تشخیص بدید الان دیگه چیزهای دیگه ای جای ترقه استفاده میشه که خانمان سوزه و با ترقه فرق میکنه و عبارت اونقدر خطرناک نیست!!! هم با اصلا خطرناک نیست خیلی فرق میکنه!:Labkhand:

Aurlito
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۱۹:۴۶
حالا شما که زرتشتی هم نیستید چی شده که داعیه دار زرتشتی ها شدید؟:gig:!!!!!!
یادش بخیر چقدر امثال شما عقل عقل میکردن حالا دیگه عقلانیت هم انگار به کارتون نمیاد که تشخیص بدید الان دیگه چیزهای دیگه ای جای ترقه استفاده میشه که خانمان سوزه و با ترقه فرق میکنه و عبارت اونقدر خطرناک نیست!!! هم با اصلا خطرناک نیست خیلی فرق میکنه!:labkhand:
میدونید با این پستها که ازش کینه میریزه معلوم میشه شماها در اقلیت هستید و من به شخصه در اکثریت هستم. لطفا بحث رو ادامه ندید.

حق دوست
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۲۰:۰۰
میدونید با این پستها که ازش کینه میریزه معلوم میشه شماها در اقلیت هستید و من به شخصه در اکثریت هستم. لطفا بحث رو ادامه ندید.


جناب "به شخصه اکثریت"!! :Khandan::ghash: جواب؟؟؟؟؟؟؟

پس وقتی حرفتون اونقدر کم خردانه ست که جوابی براش ندارید بهتره در بحث دخالت نکنید تا بیشتر از این هم کیشهاتون زیر سوال نرن......:ok: :Labkhand:

amirreza1373000
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۲۰:۰۸
راستشو بخواید من تا حالا دستم ترقه نگرفتم
و اصلا تا بحال بیرون نرفتم

فقیر
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۲۱:۰۹
من میگم دولت میخواد آتیش چهارشنبه سوری رو بخوابونه چون اسلامی نیست. وگرنه مشکل دیگه ای توش نمیبینم. ترقه های دست ساز اونقدر هم خطر ناک نیستن. فوقش پلیس میفرستن سازندگانش رو جمع کنه.
اگر اسلامی نباشه ایا عقلانی هست؟
در این صورت باید ضد روز 13 فروردین هم تبلیغات کنه؟

Aurlito
۱۳۸۸/۱۲/۲۴, ۲۱:۵۴
روز 13 فروردین "آتیش" روشن نمیکنن.

عبدالله114
۱۳۸۸/۱۲/۲۵, ۱۶:۴۰
میدونید با این پستها که ازش کینه میریزه معلوم میشه شماها در اقلیت هستید و من به شخصه در اکثریت هستم. لطفا بحث رو ادامه ندید.

يا هو

با عرض سلام
اولا اينجا عرض کنم که هر کس اکثريت بود لزوما حرف درست رو نمي زنه و حق نيست.
ثانيا در اکثريت شما شک هست و من خودم به شخصه با شما مخالفم.

دولت با آتيش روشن کردن چه کار داره؟
پس اين همه فساد و بزن برقص توي چهارشنبه سوري چيه؟؟
آيا در همان زمان زرتشتيان ترقه بوده؟؟؟
دوستمون حرف خوبي زدند پس چرا 13 فروردين رو برنمي دارن؟؟
آيا ما جشن و عيد غير اسلامي نداريم که شما اين حرف رو مي زنيد؟؟

!Deli
۱۳۸۸/۱۲/۲۵, ۱۷:۲۷
یادش بخیر دبیرستان سیگارت از تو کلاس انداختم تو حیاط افتاد بغل دختر ناظم http://www.pic4ever.com/images/129fs370785.gif دختره غش کرد اومدن گرفتنم دو هفته نمیزاشتن سر کلاس برم http://www.pic4ever.com/images/129fs370785.gif ول کن نبودن می خواستن اخراجم کنن ، شده بودم چشم و نشون خلقhttp://www.mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif آخرش با تعهد قبولم کردن . این همه ظلم در حق یه دختر 16 ساله به خاطر یه دونه سیگارت http://www.pic4ever.com/images/129fs370785.gif انصافه؟ فکر نکنم اگه کسی غیر از دختر ناظم بود اینقدر منو زجر میدادنhttp://www.mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/23.gif
در کل از ترقه بازی و سرو صدا و آتیش بازی خوشم میاد.این هم یه راهیه برای اینکه جوونا یکمی هیجاناتشونو خالی کننhttp://www.mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/15.gif

وطن14
۱۳۸۸/۱۲/۲۵, ۱۷:۵۷
سلااااااام
اینجا الان جنگ جهانی سومه......:Nashnidan:(دارم کر می شم)
اونجا چه خبره؟!!!!!!!

فرشته نجات
۱۳۸۸/۱۲/۲۵, ۱۸:۱۴
واااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااای گوشم کر شد..:please::please:...........بابا ما هم:fireworks: آدمیم به خدا..........:Esteghfar:
گوش من خیلی حساسه:mohandes::gun:

یا حضرت عبااااااااااس همین الآن یکی زدن دم گوشممممممم..............مادر جان:geristan::farar:

نهههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههه............ .........چقد بگم خطر داره ترقه هزار تا دردسر داره ترقه.................ای داددددددددد کمک........

زینب_الگوی صبر
۱۳۸۸/۱۲/۲۶, ۰۹:۳۲
هاااا ااا اا.......امسال هم ترکوندیم.
کیو ترکوندین:biggrin:
چه شبی بود دیشب نارنجک نگو معلوم نبود چی بود اوایل ترقه هاش اینقدر صدا نداشت (مادر جان)
حالا هر چی که بگن حسن خطر دارد حسن . کووووووووووووو گوش شنواااااااااااااااا
دحسن نکن با خودت خطر دارد حسن کچلمون کردی حسن:biggrin:

*عرفانی*
۱۳۹۲/۱۲/۲۶, ۰۱:۳۸
تحريف آيين چهارشنبه سوري


يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه تمامي آيين ها و يادمان هايي كه مردم ايران در هنگامه گوناگون بر پا مي داشتند و بخشي از آنها همچنان در فرهنگ اين سرزمين پايدار شده است ، با منش ، اخلاق و خرد نياكان ما در آميخته بود و در همه آنها ، اعتقاد به پروردگار ، اميد به زندگي ، نبرد با اهريمنان و بدسگالان و مرگ پرستان ، در قالب نمادها ، نمايش ها و آيين هاي گوناگون نمايشي گنجانده شده بود .
رفتار خشونت آميز و مغاير با عرف و منش جامعه نظير آنچه كه امروزه تحت نام چهارشنبه سوري شاهد آن هستيم ، در هيچكدام از اين آيين ها ديده نمي شود .

بهتر است بگوييم ، كساني كه با منفجر كردن ترقه و پراكندن آتش سلامتي مردم را هدف مي گيرند ، با تن دادن به رفتاري آميخته به هرج و مرج روحي ، آيين چهارشنبه سوري را تحريف كرده اند



موافقم
یادمه اون زمونا که بچه بودیم ، جهارشنبه سوری برپاکردن آتشی در حیاط خانه ، به منظور پخت برنج دودگرفته بود.
و شب نشینی و قاشق زنی و کوزه شکنی....
کتابها و دفاتر قدیمی و بدون استفاده نیز در آتش سوزانیده میشد.

کجا ترقه بازی و هیاهو تو خیابونا بود؟ نبود . ولله نبود. بالله نبود. اونوقت میان اینارو به سنتهای باستانی نسبت میدن!!
مگه زمان کوروش خان هم ترقه بوده و تو خیابانها سد معبر میکردن؟

تبسم
۱۳۹۲/۱۲/۲۶, ۰۱:۵۱
پارسال چهارشنبه سوری یه بچه کوچولو مونده بود و ترقه های خطرناکی دستش بود و بی هوا میزد. رفتیم موعظه اش کردیم که خاله مواظب باش نسوزی. اینا مناسب سن تو نیست. دیدم برمیگرده میگه خاله، اینا رو بابام داده و میگه کی بزن!!!!!
یکی باید بیاد بعضی بابا مامانا رو کنترل کنه:Gig:
آقای پدرشون هم با کمی فاصله مونده بودن و به ما میخندیدن

سلمان فارسی
۱۳۹۲/۱۲/۲۶, ۰۹:۴۹
سلام!!!
اگر در روز چهارشنبه آخر سال برای هر کسی هر اتفاقی بیفته حقشه!
چه آن کسی که می رود این کار کثیف را انجام می دهد و آن کسی که به بهانه ای واهی می رود و تماشا کند!
چند سال پیش توی محل ما یک خانمی بود که خدا بعد 8 سال خدا بهش یک بچه داده بود.خانم های محله می گفتند قرار است دو ماه دیگه فارغ بشه اما اما اما دقیقا یک روز قبل ار چهارشنبه آخر سال یک حیوان کثیف این بچه را از مادرش گرفت!!!!یک ترقه یا نارنجک قوی دقیقا زیر پای زنه زد تا بترکه.زد اما جان بچه را زد.مادر در وسط خیابان بچه اش را سقط کرد.کسی نبود کمک کنه.بدو این ور بدو اون ور کسی نبود.در ها را زدیم خانم ها کمک کنید این خانم حالش بده.خانم ها ریختن سریع زنگ زدیم اورژانس ولی دکتر اورژانس گفت خیلی دیر شده بچه از دست رفته!الان چند ساله آن مرد کثیف ......................نمی دانم با وجدانش چه می کند آیا یک لحظه خندیدن وشادبودن کاذب ارزش این کار را داشت!!!
پیرزنی بود در تهرانپارس که از هر دو گوش مادرزاد کر بود.پسر دائیم تعریف می کرد یک روز داشتم از یکی از خیابان های تهرانپارس رد می شدم که دیدم چند تا جوان به هم می گویند هر کسی نارنجکش را زد به دیوار این پیرزنه و زنه به صداش پنجره را باز کرد اون برنده است وهر چی بگه ما انجام می دهیم.هر چی بخواهد می خریم.می گفت اولی زد دومی زد سومی اومد بزنه نارنجک را با تمام قدرت زد اما نه به دیوار زد خورد توی شیشه و افتاد توی خانه پیرزنه اما یکدفعه یک صدای انفجار بسیار زیاد آمد خانه نشست کرد.پیرزنه مرد!!!نارنجک توی خانه ترکید و خانه فرو ریخت به خاطر بافت قدیمی خانه خراب شد!
پسر دائیم می گفت توی تهرانپارس من خودم دیدم از بالای ساختمان 20 طبقه کپسول گاز انداختند پائین!!!
می گفت توی خیابان اصلی پیک نیک از پشت بام منازل بلند توی خیابان می انداختند!
خدا به حق خاصان درگاهش ازشون نگذرد!
من خودم یکبار داشتم از خیابان رد می شدم که یکدفعه چشمم سوخت!نفهمیدم به خودم آمدم دیدم از گوشه ی چشمم داره خون می آید.یک تیکه آهن از تشعشع انفجار خورده بود گوشه ی چشمم.چهارتا خر داشتند می خندیدند!

سلمان فارسی
۱۳۹۲/۱۲/۲۶, ۱۳:۱۱
http://media3.afsaran.ir/siV6JLbg_400.jpg

*عرفانی*
۱۳۹۲/۱۲/۲۷, ۰۶:۲۵
سلام!!!

پسر دائیم می گفت توی تهرانپارس من خودم دیدم از بالای ساختمان 20 طبقه کپسول گاز انداختند پائین!!!
می گفت توی خیابان اصلی پیک نیک از پشت بام منازل بلند توی خیابان می انداختند!
خدا به حق خاصان درگاهش ازشون نگذرد!


د !



یا خدا؟

رسمی که قدیما بوده این بوده که کوزه ای رو از بالابوم مینداختن و میشکستن

گویا این بیچاره ها کوزه گیرشون نیومده بوده:Motehayer:

*عرفانی*
۱۳۹۲/۱۲/۲۷, ۰۶:۴۳
در شاهنامهٔ فردوسی اشاره‌هایی درباره بزم چهارشنبه‌ای در نزدیکی نوروز وجود دارد که نشان‌دهندهٔ کهن بودن این جشن است. مراسم سنّتی مربوط به این جشن ملّی، از دیرباز درفرهنگ سنّتی مردمان ایران زنده نگاه داشته شده‌است.
واژهٔ «چهارشنبه‌سوری» از دو واژهٔ چهارشنبه — نام یکی از روزهای هفته — و سوری که در زبان کُردی و پشتو و چند زبان دیگر ایرانی به معنی «سرخ» است ساخته شده، که اشاره به سرخی آتش دارد. آتش بزرگی که تا صبح زود و برآمدن خورشید روشن نگه داشته می‌شودکه این آتش معمولاً در بعد از ظهر زمانی که مردم آتش روشن می‌کنند و از روی آن می‌پرند آغاز می‌شود و در زمان پریدن می‌خوانند: «زردی من از تو، سرخی تو از من». این جمله نشانگر مراسمی برای تطهیر و پاک‌سازی مذهبی است که واژه «سوری» به معنی «سرخ» به آن اشاره دارد. به بیان دیگر مردم خواهان آن هستند که آتش تمام رنگ پریدیگی و زردی، بیماری و مشکلاتشان را بگیرد و بجای آن سرخی و گرمی و نیرو به آنها بدهد.



ویکی پدیا





برگزاری چهارشنبه سوری، که در همهً شهرها و روستاهای ایران سراغ داریم، بدین صورت است که شب آخرین چهارشنبهً سال ( یعنی نزدیک غروب آفتاب روز سه شنبه )، بیرون از خانه، جلو در، در فضایی مناسب، آتشی می افروزند، و اهل خانه، زن و مرد و کودک از روی آتش می پرند و با گفتن : ” زردی من از تو، سرخی تو از من “، بیماری ها و ناراحتی ها و نگرانی های سال کهنه را به آتش می سپارند، تا سال نو را با آسودگی و شادی آغاز کنند.تا زمانی که از ظرف های سفالین چون، کاسه و بشقاب و کوزه، در خانه استفاده می شد، پس از خانه تکانی، کوزهً کهنه ای از پشت بام خانه به کوچه می انداختند؛کوزه ای که در آن آب و چند سکه ریخته بودند. اسفند دود کردن و آجیل خودرن، فال گرفتن، ” فال گوش ” ( در کوی و گذر به حرف عابران گوش دادن و از مضمون آن ها برای نیت خود تفاًول زدن. ) و ” قاشق زنی ” ( معمولا زنان روی خود را می پوشانند و با قاشق، یا کلید به خانه ها در می زنند، صاحب خانه شیرینی، میوه و یا پول در ظرف آنها می گذارد. ) نیز از باورها و رسم هایی است که به ویژه در بین نوجوانان، هنوز به کلی فراموش نشده است؛و این رسم ها و باورها در شهرهای مختلف با یکدیگر متفاوت اند.

fateme_d
۱۳۹۲/۱۲/۲۷, ۱۷:۳۱
چه خبره بیرون!!!!!!
همه دارن می ترکونن:Graphic (25)::kaboy:
من فقط نگران نی نیم:nini::nishkand: