PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : استفاده از مشروبات الكلی چه ضرری برای انسان دارد و علت حرمت آن چيستحکمتی فرد
۱۳۸۹/۰۱/۰۴, ۲۳:۰۱
هو الباقی

استفاده از مشروبات الكلی چه ضرری برای انسان دارد و علت حرمت آن چيست

از جمله آثار مخرب شراب تأثير آن بر ساير اعمال و آداب دينی است در حديثی ميخوانيم: لا تقبل صلاة شارب الخمر اربعين يوما الا ان يتوب شخصی كه شراب بنوشد تا 40 شبانه‏روز نمازهايش قبول واقع نميشود مگر از اين گناه كبيره توبه كند.

شيطان ميخواهد از طريق شراب و قمار در ميان شما بذر عداوت و دشمنی بپاشد و از نماز و ذكر خدا بازدارد و معلوم ميشود كه ضررهای معنوی‌، مهم‌تر از زيان‌های جسمی و مادی است‌. افزون بر اين‌، دانشمندان و محققان‌، زيان‌های فراوانی را برای نوشابه‌های الكلی ذكر كرده‌اند كه به برخی از اظهارات آنها اشاره ميشوديكي از دانشمندان مشهور غربی ثابت كرده است كه جوانهای بيست ‌ساله كه احتمال دارد پنجاه سال عمر كنند در اثر نوشيدن الكل بيشتر از 35 سال عمر نميکنند. در شخص معتاد به شراب و الكل‌ عاطفه خانوادگی و ميزان محبت به زن و فرزند ضعيف است‌; به طوری كه مكرر اتفاق افتاده است كه مثلاً پدری در حال مستی فرزندان خود را با دست خود كشته است‌. مشروبات الكلی‌، عقل و هوش انسان را از بين مي‌برد به موجب آماری كه از تيمارستان‌های آمريكا به دست آمده است‌ 85 درصد از بيماران روانی آنها مبتلايان به الكل هستند. يكی ديگر از دانشمندان انگليسی مينويسد: مشروبات الكلی در كشورهای شمالی‌ انسان را كودن و ابله و در كشورهای جنوبی ديوانه ميکند

سپس مي‌گويد: آيين اسلام‌ تمام انواع نوشابه‌های الكلی را تحريم كرده و اين يكی از امتيازات اسلام است‌ آری شراب روح ايمان را متزلزل ميسازد و روح ناآرام و بيقرار و بدون اتكاء هرگز فيض الهی و ارتباط معنوی را درك نخواهد كرد.

امام صادق(ع) ميفرمايد: كسی كه يك جرعه شراب بياشامد خدا و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت ميکنند اگر به مقداری بخورد كه مست شود روح ايمان از او دور ميشود و به جايش روح كثيف شيطانی جايگزين ميگردد پس نماز را ترك ميکند و ملائكه او را سرزنش ميکنند و خدای تعالی او را خطاب ميکند: ای بنده من كافر شدی بدا به حال تو پس امام فرمود: بدا به حالش، بدا به حالش به خدا سوگند يك سرزنش الهی از هزار سال عذاب سخت‏ تر است.


http://www.a-ahkam.blogfa.com/post-15.aspx

نوشته شده توسط علی

مریم
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۰:۰۸
درعصرحاضريکي ازمشکلات نوجوانان وخصوصاً جوانان ميخوار‌گي است متأسفانه اکثرافراد جامعه وگروههاي مختلف به درد خانمانسوز شراب نوشي مبتلا شده‌اند و شيوع اين معضل، حاصل تلاش غيرانساني کساني است که دراين راستا به فعاليت مشغولند ودامي است که از جانب استعمارگران وسرمايه‌داران بزرگ طراحي شده که علاوه برسودجويي قصد دارند نيروهاي جوان کشوررا به اضمحلال و نابودي بکشند و سيه روزي را بر رخسار آنان بنشانند.


تــمـام الـکل هـا داراي ايـن خواص مي بـاشنـد
الکل در دماي اتاق يک مايع شفاف ميباشد.
چـگالي الکل از آب بيشتر بوده و سريـعتـر از آب تبخير ميگردد. اين ويژگي الکل را تقـطير پذير ميکند.
الکل بسهولت در آب حل ميشود.
الکل قابل اشتعال ميباشد.


روشهاي توليد الکل متفاوت ميباشد:
از تخمير حبوبات و ميوه ها (مانند آبجو)
از تقطيرحبوبات و ميوه ها (مانند ودکا، ويسکي، جين)
از تـغـيير شـيميايي در سوختـهاي فسـيلي هـمچـون گاز، زغال سنگ و نفت ( الکل صنعتي)
از ترکيـب شيـميـايي مـنوکســيد کربن و هيدروژن (مانند متانول و الکل چوب)
الـکـل موجود در مشروبات الکلي از نوع اتيل الکل(اتانول) مي بـاشد. مـيـزان اتـانـول در برخي مشروبات الکلي اين چنين است:
آبجو: 4 الي 6 درصد
شراب: 7 الي 15 درصد
شامپاين: % 8 الي 14 درصد
مشروبات الکلي تقطير شده همچون جين، ودکا، ويسکي:40 الي 95 درصد


نحوه جذب الکل در بدن


پـس مـصرف الـکـل در حـدود 20 درصـد آن از طـريق معـده جذب شده و 80 درصد مابقي در روده کوچک جـذب بـــدن ميگردد.
سرعت جذب الکل و ميزان قدرت مست کنندگي آن به عوامل زير بستگي دارد:


- پر و خالي بودن معده:چون بيشتر الکل مصرفي از طـريــق روده کوچک جذب بدن ميگردد، بنابراين اگر مـعـده شـما از غذا پر باشد، دريچه معده براي هضم غذا بـستـه شـده و عبـور الـکل بـه روده کــوچک کند مي گردد و مـدت بيشتري الکل در معده باقي ميماند.
- وزن بدن:هـر چه فرد وزنش بيشتر باشد، ديرتر تحت تاثير الکل قرار ميگيرد زيرا الکل پس از ورود به جريان خون در آب کل بدن حل شده و در واقع توزيع ميگردد. بـنـابـراين افراد سنگين وزن تر به خاطر آب بيشتر در بدنشان، ديرتر تـحت تاثير الکل واقع ميشوند.
- چربي بدن: به علت آنکه الکل قادر به حل شدن در چربي نميباشد، هـر چـه مـيزان چربي بدن بيشتر باشد، فرد بيشتر تحت تاثير قرار مي گيرد. عـکس مـوضـوع نـيز صـدق ميکند افراد عضلاني ديرتر تحت تاثير قرار ميگيرند.
- جنـســيت: زنـان زودتـر از مـردان تـحـت تـاثـيـر قــرار مي گيـرند حـتـي اگـر وزنشـان بـرابر باشد. علت آن اين اسـت کـه ميـزان چـربـي بــدن زنان بيشتر از بدن مردان ميباشد. همچنين بافت عضلاني در زنان کمـتر از مردان اسـت. زنـان هـمچنين فاقد آنزيم تجزيه کننده الکل بوده(دي هيدروژناز) که به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل(دي هيدروژناز) که به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل(دي هيدروژناز) که به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل کرده و نقش تجزيه الکل را بعده دارد. همچنين زناني که از قرصهاي ضد بارداري استفاده مي کنند، بيـشتر تحت تاثير الکل هستند بـه عـلت آنـکـه قرصـهاي ضـد بارداري متابوليسم الکل را کاهش ميدهند.
- غلضت الکل:هر چه غلظت الکل بيشتر باشد، جـذب آن بيـشتـر و سـريـعتر است.
- سرعت نوشيدن، محـيط مـصرف (خانه، ميـهمانـي، محل کار)، خـستگي ( چون کبد آنزيم کمتري توليد ميکند)، نوع مشروب (مشروبات گازدار جذب الکل را افزايش ميدهند) نيز در سرعت جذب الکل و تاثير آن، موثر ميباشند.
- اگر الکل همراه با ديگر قرصهاي روانگران (اکستازي) مـصرف گـردند قدرت سرکوبگري الکل افزايش يافته و ميتواند بسيار خطرناک باشد.
- افراد الکلي: افرادي که بطور مستمر الکل مصرف مي کنند، نسـبـت به آن مقاومت پيدا کرده و در واقع بدنشان به مصرف الکل سازگاري پيدا مي کند. بـنابـراين بـراي ايـجاد حالت مستي به الکل بيشتري نياز دارند زيرا:


· کبدشان در پي سازش، آنزيم تجزيه کننده بيشتري ترشح ميکند


· فعاليت نورونهاي دستگاه عصبي و مغزشان افزايش مي يابد


الکل از 4 طريق دفع ميگردد:


· کـليـه 5 درصـد الـکل را از طريق ادرار از بـدن خارج
مي کند


· ششـهـا 5 درصـد الـکـل را از طـريـق بـاز دم خـارج
مي کنند


· مقدار بسياراندکي از طريق تعريق دفع ميگردد


· قسمت اعظم الکل توسط آنـزيمـهاي کـبد اکسيد شـده و به اسـيـد استـيـک، دي اکسيد کربن و آب تبديل مي گردد.


بطور متوسط يک انسان معمولي قادر است 15 ميلي ليـتـر الـکل را در طـي يـک ساعت دفع کند.


ميزان غلظت الکل خون


با اندازه گيري ميزان الکل موجود در خون فرد ميتوان تعيين کـرد چه ميزان فرد تحت تاثير الکل مي باشـد. در زيــر حالات ايجاد شده در فرد بر اساس ميزان درصد الکل درون خون بيان گرديده است:


· مرحله نشاط آور (%0.12-0.03): افزايش اعتماد بنفس و شجاعت فرد، فرد پر حرف تر و اجتماعي تر مي شـود، دقـتـش کـاهش مـي يـابد، چـهره افـروخته، قضاوتش مختل مي گردد، معمولا اولين جمله اي که به ذهنش ميـرسـد را بـيان ميکند، در حرکات ظريف مانند نوشتن دچار مشکل مي شود.


· مـرحله برانگيختگي (%0.25-0.09): خـواب آلـوده، در درک و بـخـاطـــر آوردن موضوعات گذشته دچار مشکل مي گردد، واکـنش وي در بـرابـر مـحرکات کاهش مي يابد، حرکات بدن ناهماهنگ مي شـود، بـيـنايـي مخـتـل مـي شــود. حـس چشايي و شنوايي کاهش مي يابد.


· مرحله سرگشتگي (%0.30-0.18): فرد گيج و مـبهوت است، شـايـد نـدانـد کجاست و مشغول چه کاريست، سرگيجه دارد و تلوتلو مي خـورد، بـيـش از حد احـساساتي، خشن و يـا مـهربان مـي گـردد، خـواب آلـوده اسـت و درد را ديـرتـر احسـاس ميکند، حرکات ناهماهنگ است، قادر به گرفتن شيئ که به سـمتـش پرتاب ميگردد نيست.


· مرحله بهت (%0.4-0.25): قادر به حرکت نيست، به محـرکات واکنش نشان نمي دهد، قادر به نشستن و ايستادن نيست، استفراغ مي کند، مـمکن است بيهوش گردد.


· مرحله کما (%0.50-0.35): فرد بيهوش است، احساس شديد سرما،تنفس کم عمق و آهسته ميگردد، ضربان قلب کاهش مي يابد، امکان مرگ وجود دارد.


· مرحله مرگ: ميزان 0.50 درصد و يا بيشتر الکل در خون سبب مرگ مي گردد.


اثرات کوتاه مدت الکل بر بدن

ارتـباطهاي بين سلولهاي عصبي تداخل کرده و فــعـالـيـت گـذرگاه هاي مـحـرک عـصبـي را ســرکـوب و گـذرگاه هـاي بازدارنده عصبي را افزايش مي دهـد. در کـل يک سرکوبگر دستگاه عصبي مي باشد. اتساع مردمک چشم، افزايش ضـربان قـلب، بـي خـوابـي، تـهـوع و اسـتفراق، سرگيجه، احـساس بـي قـراري، خستـگي و اضطراب، جـريـان خـون ســطحي افزايش يافته که موجب تعريق بدن ميـشود امـا جريان خون عضلاني را کاهش داده و موجب درد عضلاني ميـگردد. . کنترل رفتاري کاهش يافـتـه و مـمـکن اسـت فرد دست به عملي زده و يا حرفي بزند که بعدا پشيمان گردد.. تـعادل بدن کاهش مي يابد، قوه تشخيص فرد کاهش مي يابد، واکنش هاي کند به محرکات. چـون سبب دفع آب بدن ميگردد، ايجاد تشنگي و نياز به دفع ادرار افزايش مييابد. مـيـدان ديـد فرد کاهش يافته و گويي دچار نزديک بيني مي گـردد و تنـها اشـيـاء و افراد نزديک بخود را ديده و به آنها توجه ميکند.


اثرات بلند مدت(افراد الکلي(


از دست دادن حافظه، تغيير شخصيت، اختلال در سيستم عصبي،مشکلات پوسـتـــي، اسهال، سوء تـغـذيـه، مشـکـلات مـالي و خـانـوادگـي، رفتـار خـشونت آمـيــز، اضـطـراب و افسردگي شديد، آسيب به مخاط بيني، آسيب دائمي به کبد و مغز، سرطان سيـنه، حنجره، لب و مري، سقط جنين، ناباروري، بي ميلي جنسي، زخم معده، فشـار خــون بالا و سکته قلبي، کم خوني، تورم کبد، اختلال در سيستم ايمني بدن،خود کشي. پوکي استخوان
الکل تأثير زيادي روي فعاليتهاي جنسي دارد، از جمله:
- ميل جنسي را افزايش مي‌دهد ولي موجب کاهش توان انجام فعاليتهاي جنسي مي‌شود.
- موجب کوچک شدن بيضه‌ها و بزرگ شدن پستانها در مردها مي‌شود به ويژه اگر با بيماريهاي کبدي همراه باشد.
- موجب ايجاد نارسايي در رفتارهاي جنسي زنان مي‌شود.
- دگرگونيهايي را در نطفه بوجود مي‌آورد در نتيجه باعث تولد کودکان ناقص‌‌الخلقه مي‌شود.
نکته:
-در صورت مصموميت فرد به الـکل، نه نـوشيـدن قـهـوه و يـا دوش آب سـرد و ديــگر اعمال کارساز نمي بـاشد. تـنها زمان نياز است تا الکل بطور کامل از بدنشان دفع گردد. اين زمان معمولا 10 ساعت بطول مي انجامد. در صورت مصموميت شديد حتما بيمار را به بيمارستان منتقل کنيد.
-طبق آماري که انستيتيوي پزشک قانوني شهر نيون در سال 1961 تهيه نموده است جرايم اجتماعي بر اثر نوشيدن مشروبات از اين قرار است:
مرتکبين قتلهاي عمومي 50%
ضرب و جرحها بر اثر مشروبات الکلي 8/77%
سرقت‌هاي مربوط به الکلي‌ها 5/88%
جرايم جنسي مربوط به الکلي‌ها 8/88% مي‌باشد
اين آمار نشان مي‌دهد که اکثريت قاطع جنايات و جرايم بزرگ در حال مستي روي مي‌دهد.
در پايان به خاطر بسپاريد علم ثابت کرده است، شراب هيچ فايده دوايي ندارد، و اين تصور که شراب براي بعضي از دردها دوا است، غلط و نادرست مي‌باشد البته قبل از اينکه علم اين حقيقت را تأييد کند، اسلام آنرا اعلام نموده است. این هم یکی از نکات علمی پیش بینی شده در اسلام.
در هر حال در حالت مستی کلیه حرکات از اراده خارج است و مهمترین وشایع ترین عارضه مصرف الکل علاوه بر اسیب های اجتماعی سیروز کبدی است.

Enerji
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۱:۰۳
استفاده از مشروبات الكلی چه ضرری برای انسان دارد و علت حرمت آن چيست از جمله آثار مخرب شراب تأثير آن بر ساير اعمال و آداب دينی است در حديثی ميخوانيم: لا تقبل صلاة شارب الخمر اربعين يوما الا ان يتوب شخصی كه شراب بنوشد تا 40 شبانه‏روز نمازهايش قبول واقع نميشود مگر از اين گناه كبيره توبه كند. شيطان ميخواهد از طريق شراب و قمار در ميان شما بذر عداوت و دشمنی بپاشد و از نماز و ذكر خدا بازدارد و معلوم ميشود كه ضررهای معنوی‌، مهم‌تر از زيان‌های جسمی و مادی است‌. افزون بر اين‌، دانشمندان و محققان‌، زيان‌های فراوانی را برای نوشابه‌های الكلی ذكر كرده‌اند كه به برخی از اظهارات آنها اشاره ميشوديكي از دانشمندان مشهور غربی ثابت كرده است كه جوانهای بيست ‌ساله كه احتمال دارد پنجاه سال عمر كنند در اثر نوشيدن الكل بيشتر از 35 سال عمر نميکنند. در شخص معتاد به شراب و الكل‌ عاطفه خانوادگی و ميزان محبت به زن و فرزند ضعيف است‌; به طوری كه مكرر اتفاق افتاده است كه مثلاً پدری در حال مستی فرزندان خود را با دست خود كشته است‌. مشروبات الكلی‌، عقل و هوش انسان را از بين مي‌برد به موجب آماری كه از تيمارستان‌های آمريكا به دست آمده است‌ 85 درصد از بيماران روانی آنها مبتلايان به الكل هستند. يكی ديگر از دانشمندان انگليسی مينويسد: مشروبات الكلی در كشورهای شمالی‌ انسان را كودن و ابله و در كشورهای جنوبی ديوانه ميکند سپس مي‌گويد: آيين اسلام‌ تمام انواع نوشابه‌های الكلی را تحريم كرده و اين يكی از امتيازات اسلام است‌ آری شراب روح ايمان را متزلزل ميسازد و روح ناآرام و بيقرار و بدون اتكاء هرگز فيض الهی و ارتباط معنوی را درك نخواهد كرد. امام صادق(ع) ميفرمايد: كسی كه يك جرعه شراب بياشامد خدا و پيغمبران و مؤمنين او را لعنت ميکنند اگر به مقداری بخورد كه مست شود روح ايمان از او دور ميشود و به جايش روح كثيف شيطانی جايگزين ميگردد پس نماز را ترك ميکند و ملائكه او را سرزنش ميکنند و خدای تعالی او را خطاب ميکند: ای بنده من كافر شدی بدا به حال تو پس امام فرمود: بدا به حالش، بدا به حالش به خدا سوگند يك سرزنش الهی از هزار سال عذاب سخت‏ تر است.

همه این حرفا درست اما با ذکر دلایل علمی مطرح میکردین بهتر بود .درعصرحاضريکي ازمشکلات نوجوانان وخصوصاً جوانان ميخوار‌گي است متأسفانه اکثرافراد جامعه وگروههاي مختلف به درد خانمانسوز شراب نوشي مبتلا شده‌اند و شيوع اين معضل، حاصل تلاش غيرانساني کساني است که دراين راستا به فعاليت مشغولند ودامي است که از جانب استعمارگران وسرمايه‌داران بزرگ طراحي شده که علاوه برسودجويي قصد دارند نيروهاي جوان کشوررا به اضمحلال و نابودي بکشند و سيه روزي را بر رخسار آنان بنشانند. تــمـام الـکل هـا داراي ايـن خواص مي بـاشنـد الکل در دماي اتاق يک مايع شفاف ميباشد. چـگالي الکل از آب بيشتر بوده و سريـعتـر از آب تبخير ميگردد. اين ويژگي الکل را تقـطير پذير ميکند. الکل بسهولت در آب حل ميشود. الکل قابل اشتعال ميباشد. روشهاي توليد الکل متفاوت ميباشد: از تخمير حبوبات و ميوه ها (مانند آبجو) از تقطيرحبوبات و ميوه ها (مانند ودکا، ويسکي، جين) از تـغـيير شـيميايي در سوختـهاي فسـيلي هـمچـون گاز، زغال سنگ و نفت ( الکل صنعتي) از ترکيـب شيـميـايي مـنوکســيد کربن و هيدروژن (مانند متانول و الکل چوب) الـکـل موجود در مشروبات الکلي از نوع اتيل الکل(اتانول) مي بـاشد. مـيـزان اتـانـول در برخي مشروبات الکلي اين چنين است: آبجو: 4 الي 6 درصد شراب: 7 الي 15 درصد شامپاين: % 8 الي 14 درصد مشروبات الکلي تقطير شده همچون جين، ودکا، ويسکي:40 الي 95 درصد نحوه جذب الکل در بدن پـس مـصرف الـکـل در حـدود 20 درصـد آن از طـريق معـده جذب شده و 80 درصد مابقي در روده کوچک جـذب بـــدن ميگردد. سرعت جذب الکل و ميزان قدرت مست کنندگي آن به عوامل زير بستگي دارد: - پر و خالي بودن معده:چون بيشتر الکل مصرفي از طـريــق روده کوچک جذب بدن ميگردد، بنابراين اگر مـعـده شـما از غذا پر باشد، دريچه معده براي هضم غذا بـستـه شـده و عبـور الـکل بـه روده کــوچک کند مي گردد و مـدت بيشتري الکل در معده باقي ميماند. - وزن بدن:هـر چه فرد وزنش بيشتر باشد، ديرتر تحت تاثير الکل قرار ميگيرد زيرا الکل پس از ورود به جريان خون در آب کل بدن حل شده و در واقع توزيع ميگردد. بـنـابـراين افراد سنگين وزن تر به خاطر آب بيشتر در بدنشان، ديرتر تـحت تاثير الکل واقع ميشوند. - چربي بدن: به علت آنکه الکل قادر به حل شدن در چربي نميباشد، هـر چـه مـيزان چربي بدن بيشتر باشد، فرد بيشتر تحت تاثير قرار مي گيرد. عـکس مـوضـوع نـيز صـدق ميکند افراد عضلاني ديرتر تحت تاثير قرار ميگيرند. - جنـســيت: زنـان زودتـر از مـردان تـحـت تـاثـيـر قــرار مي گيـرند حـتـي اگـر وزنشـان بـرابر باشد. علت آن اين اسـت کـه ميـزان چـربـي بــدن زنان بيشتر از بدن مردان ميباشد. همچنين بافت عضلاني در زنان کمـتر از مردان اسـت. زنـان هـمچنين فاقد آنزيم تجزيه کننده الکل بوده(دي هيدروژناز) که به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل(دي هيدروژناز) که به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل(دي هيدروژناز) که به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل کرده و نقش تجزيه الکل را بعده دارد. همچنين زناني که از قرصهاي ضد بارداري استفاده مي کنند، بيـشتر تحت تاثير الکل هستند بـه عـلت آنـکـه قرصـهاي ضـد بارداري متابوليسم الکل را کاهش ميدهند. - غلضت الکل:هر چه غلظت الکل بيشتر باشد، جـذب آن بيـشتـر و سـريـعتر است. - سرعت نوشيدن، محـيط مـصرف (خانه، ميـهمانـي، محل کار)، خـستگي ( چون کبد آنزيم کمتري توليد ميکند)، نوع مشروب (مشروبات گازدار جذب الکل را افزايش ميدهند) نيز در سرعت جذب الکل و تاثير آن، موثر ميباشند. - اگر الکل همراه با ديگر قرصهاي روانگران (اکستازي) مـصرف گـردند قدرت سرکوبگري الکل افزايش يافته و ميتواند بسيار خطرناک باشد. - افراد الکلي: افرادي که بطور مستمر الکل مصرف مي کنند، نسـبـت به آن مقاومت پيدا کرده و در واقع بدنشان به مصرف الکل سازگاري پيدا مي کند. بـنابـراين بـراي ايـجاد حالت مستي به الکل بيشتري نياز دارند زيرا: · کبدشان در پي سازش، آنزيم تجزيه کننده بيشتري ترشح ميکند · فعاليت نورونهاي دستگاه عصبي و مغزشان افزايش مي يابد الکل از 4 طريق دفع ميگردد: · کـليـه 5 درصـد الـکل را از طريق ادرار از بـدن خارج مي کند · ششـهـا 5 درصـد الـکـل را از طـريـق بـاز دم خـارج مي کنند · مقدار بسياراندکي از طريق تعريق دفع ميگردد · قسمت اعظم الکل توسط آنـزيمـهاي کـبد اکسيد شـده و به اسـيـد استـيـک، دي اکسيد کربن و آب تبديل مي گردد. بطور متوسط يک انسان معمولي قادر است 15 ميلي ليـتـر الـکل را در طـي يـک ساعت دفع کند. ميزان غلظت الکل خون با اندازه گيري ميزان الکل موجود در خون فرد ميتوان تعيين کـرد چه ميزان فرد تحت تاثير الکل مي باشـد. در زيــر حالات ايجاد شده در فرد بر اساس ميزان درصد الکل درون خون بيان گرديده است: · مرحله نشاط آور (%0.12-0.03): افزايش اعتماد بنفس و شجاعت فرد، فرد پر حرف تر و اجتماعي تر مي شـود، دقـتـش کـاهش مـي يـابد، چـهره افـروخته، قضاوتش مختل مي گردد، معمولا اولين جمله اي که به ذهنش ميـرسـد را بـيان ميکند، در حرکات ظريف مانند نوشتن دچار مشکل مي شود. · مـرحله برانگيختگي (%0.25-0.09): خـواب آلـوده، در درک و بـخـاطـــر آوردن موضوعات گذشته دچار مشکل مي گردد، واکـنش وي در بـرابـر مـحرکات کاهش مي يابد، حرکات بدن ناهماهنگ مي شـود، بـيـنايـي مخـتـل مـي شــود. حـس چشايي و شنوايي کاهش مي يابد. · مرحله سرگشتگي (%0.30-0.18): فرد گيج و مـبهوت است، شـايـد نـدانـد کجاست و مشغول چه کاريست، سرگيجه دارد و تلوتلو مي خـورد، بـيـش از حد احـساساتي، خشن و يـا مـهربان مـي گـردد، خـواب آلـوده اسـت و درد را ديـرتـر احسـاس ميکند، حرکات ناهماهنگ است، قادر به گرفتن شيئ که به سـمتـش پرتاب ميگردد نيست. · مرحله بهت (%0.4-0.25): قادر به حرکت نيست، به محـرکات واکنش نشان نمي دهد، قادر به نشستن و ايستادن نيست، استفراغ مي کند، مـمکن است بيهوش گردد. · مرحله کما (%0.50-0.35): فرد بيهوش است، احساس شديد سرما،تنفس کم عمق و آهسته ميگردد، ضربان قلب کاهش مي يابد، امکان مرگ وجود دارد. · مرحله مرگ: ميزان 0.50 درصد و يا بيشتر الکل در خون سبب مرگ مي گردد. اثرات کوتاه مدت الکل بر بدن ارتـباطهاي بين سلولهاي عصبي تداخل کرده و فــعـالـيـت گـذرگاه هاي مـحـرک عـصبـي را ســرکـوب و گـذرگاه هـاي بازدارنده عصبي را افزايش مي دهـد. در کـل يک سرکوبگر دستگاه عصبي مي باشد. اتساع مردمک چشم، افزايش ضـربان قـلب، بـي خـوابـي، تـهـوع و اسـتفراق، سرگيجه، احـساس بـي قـراري، خستـگي و اضطراب، جـريـان خـون ســطحي افزايش يافته که موجب تعريق بدن ميـشود امـا جريان خون عضلاني را کاهش داده و موجب درد عضلاني ميـگردد. . کنترل رفتاري کاهش يافـتـه و مـمـکن اسـت فرد دست به عملي زده و يا حرفي بزند که بعدا پشيمان گردد.. تـعادل بدن کاهش مي يابد، قوه تشخيص فرد کاهش مي يابد، واکنش هاي کند به محرکات. چـون سبب دفع آب بدن ميگردد، ايجاد تشنگي و نياز به دفع ادرار افزايش مييابد. مـيـدان ديـد فرد کاهش يافته و گويي دچار نزديک بيني مي گـردد و تنـها اشـيـاء و افراد نزديک بخود را ديده و به آنها توجه ميکند. اثرات بلند مدت(افراد الکلي( از دست دادن حافظه، تغيير شخصيت، اختلال در سيستم عصبي،مشکلات پوسـتـــي، اسهال، سوء تـغـذيـه، مشـکـلات مـالي و خـانـوادگـي، رفتـار خـشونت آمـيــز، اضـطـراب و افسردگي شديد، آسيب به مخاط بيني، آسيب دائمي به کبد و مغز، سرطان سيـنه، حنجره، لب و مري، سقط جنين، ناباروري، بي ميلي جنسي، زخم معده، فشـار خــون بالا و سکته قلبي، کم خوني، تورم کبد، اختلال در سيستم ايمني بدن،خود کشي. پوکي استخوان الکل تأثير زيادي روي فعاليتهاي جنسي دارد، از جمله: - ميل جنسي را افزايش مي‌دهد ولي موجب کاهش توان انجام فعاليتهاي جنسي مي‌شود. - موجب کوچک شدن بيضه‌ها و بزرگ شدن پستانها در مردها مي‌شود به ويژه اگر با بيماريهاي کبدي همراه باشد. - موجب ايجاد نارسايي در رفتارهاي جنسي زنان مي‌شود. - دگرگونيهايي را در نطفه بوجود مي‌آورد در نتيجه باعث تولد کودکان ناقص‌‌الخلقه مي‌شود. نکته: -در صورت مصموميت فرد به الـکل، نه نـوشيـدن قـهـوه و يـا دوش آب سـرد و ديــگر اعمال کارساز نمي بـاشد. تـنها زمان نياز است تا الکل بطور کامل از بدنشان دفع گردد. اين زمان معمولا 10 ساعت بطول مي انجامد. در صورت مصموميت شديد حتما بيمار را به بيمارستان منتقل کنيد. -طبق آماري که انستيتيوي پزشک قانوني شهر نيون در سال 1961 تهيه نموده است جرايم اجتماعي بر اثر نوشيدن مشروبات از اين قرار است: مرتکبين قتلهاي عمومي 50% ضرب و جرحها بر اثر مشروبات الکلي 8/77% سرقت‌هاي مربوط به الکلي‌ها 5/88% جرايم جنسي مربوط به الکلي‌ها 8/88% مي‌باشد اين آمار نشان مي‌دهد که اکثريت قاطع جنايات و جرايم بزرگ در حال مستي روي مي‌دهد. در پايان به خاطر بسپاريد علم ثابت کرده است، شراب هيچ فايده دوايي ندارد، و اين تصور که شراب براي بعضي از دردها دوا است، غلط و نادرست مي‌باشد البته قبل از اينکه علم اين حقيقت را تأييد کند، اسلام آنرا اعلام نموده است. این هم یکی از نکات علمی پیش بینی شده در اسلام. در هر حال در حالت مستی کلیه حرکات از اراده خارج است و مهمترین وشایع ترین عارضه مصرف الکل علاوه بر اسیب های اجتماعی سیروز کبدی است.

منبع علمیش رو ذکر نکردین

مریم
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۱:۲۱
آقای انرژی این ها همه علمی بود کدومش غیر علمی بود بفرمایید ،شما به هر منبع علمی مراجعه کنید اینها تایید می شود ولی خوب تاکید بر سیروز کبدی و هپاتیت بیشتر است عوارض رفتاری آن هم که از کسی پنهان نیست اگر مجاب نشدید بفرمایید.
http://www.quran-m.com/firas/photo/492920.jpg

Enerji
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۱:۲۳
آقای انرژی این ها همه علمی بود کدومش غیر علمی بود بفرمایید ،شما به هر منبع علمی مراجعه کنید اینها تایید می شود ولی خوب تاکید بر سیروز کبدی و هپاتیت بیشتر است عوارض رفتاری آن هم که از کسی پنهان نیست اگر مجاب نشدید بفرمایید.

من هم نگفتم غیرعلمی هستن . گفتم منبع معتبر و علمیش رو هم ذکر کنید

مریم
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۱:۲۶
ببینید بخشی از مطالب پزشکی که من ارائه میدم حاصل دریافت در زمانی کوتاه نیست بخشی از ان را از سایت های پزشکی میگیرم .ولی رفرانسهای زیادی هست.

Enerji
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۱:۳۱
ببینید بخشی از مطالب پزشکی که من ارائه میدم حاصل دریافت در زمانی کوتاه نیست بخشی از ان را از سایت های پزشکی میگیرم .ولی رفرانسهای زیادی هست.

از چه سایت هایی ؟ رفرنس هاشو ذکر کنید .

مریم
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۱:۳۳
رفرانس ها شامل کتب و سایت هاست باشه حتما"

مریم
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۳:۳۳
اینطور که من دیدم در سایت های پزشکی داخل و خارج همچنین روانشناسی و حتی شیمی شما می تونید این مطالب رو به تایید برسونید.البته شما که به تجربیات اجتماعی ارادت دارید در محیط جامعه هم می تونید ببینید.

Enerji
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۳:۳۷
اینطور که من دیدم در سایت های پزشکی داخل و خارج همچنین روانشناسی و حتی شیمی شما می تونید این مطالب رو به تایید برسونید.البته شما که به تجربیات اجتماعی ارادت دارید در محیط جامعه هم می تونید ببینید.

کجا دیدین ؟ لطفا معرفی کنید تا ما هم ببینیم

حکمتی فرد
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۳:۴۶
کجا دیدین ؟ لطفا معرفی کنید تا ما هم ببینیم


خب شما یه سرچ توی گوگل بکنید میتونید به مقصدتون برسید ..

مریم
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۳:۴۷
پزشکان بدون مرز ، هفته نامه سلامت، مجله روانشناسان ایران،نشریه نور پورتال گفتگوی دکتر شاد نیا متخصص مسمومیتها و..........بازم خواستید میگم فعلا با حوصله لینا رو مطالعه بفرمایید نکته جدیدی هم دیدید ما رو هم به فیض برسونید.

Enerji
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۳:۵۵
منابع خوبی بود . مخصوصا پزشکان بدون مرز . در مضرات الکل و شراب که شکی نیست . ولی مطلب شما رو در هیچ کدوم پیدا نکردم . فقط اینو پیدا کردم :

http://www.pezeshk.us/?p=20379

مریم
۱۳۸۹/۰۱/۰۵, ۱۴:۰۰
پس باید لینک کنم که زمان نیاز داره باشه ولی خوب یه کم خودتون رو تو زحمت بندازید لطفا"
البته حالا شیمی تونم تو این فاصله تقویت کنید بد نیست

hossein777
۱۳۸۹/۰۱/۱۵, ۲۳:۲۴
چي ميشه كه اين مايع در انسان ايجاد مستي مي كنه ؟!

diojen
۱۳۸۹/۰۱/۱۶, ۰۰:۰۹
مضرات مشروبات الکلی
مصرف الکل بر بینایی تآثیر میگذارد. سلولهای چشم به طور طبیعی برای حفظ بینایی نیاز به ویتامین a دارند. با نوشیدن الکل این ویتامین برای تبدیل الکل به انرژی مصرف میشود و در اثر کمبود آن، هنگام شب، دید چشم دچار اختلال شده و تار میگردد.


مصرف الکل میتواند موجب بالا رفتن فشار خون، وارد شدن آسیب به عضلات قلب و سیروز و هپاتیت کبدی گردد. الکل میتواند خطر ابتلا به سرطان دهان، حلق و مری را افزایش داده و باعث آسیب زدن به دیواره معده و روده گردد. آسیب وارده به معده و روده میتواند در نهایت موجب تضعیف جذب قدرت مواد مغذی توسط بدن شود.
الکل یک ماده ادرار آور است و میتواند سبب کم آبی سلولهای بدن شود. با دفع ادرار، همراه با آب، ویتامینها و مواد معدنی از جمله ویتامینهای b، c، منیزیم، کلسیم، روی و پتاسیم از بدن خارج میشوند. با مختل شدن عمل جذب اسید فولیک، به علت مداخله الکل در سوخت و ساز ویتامینها، از دریافت این ویتامین توسط بافتهای بدن جلوگیری میشود. کمبود اید فولیک میتواند موجب کم خونی، سستی و بیحالی و ضعف جسمی و روحی گردد.
یکی از عوارض تجزیه الکل در بدن تخریب ویتامین b6 میباشد. در نتیجه این تخریب فرد ممکن است دچار کم خونی، خستگی، تمرکز ضعیف، سستی و بیحالی گردد.


با تداوم مصرف الکل سلولهای کبد دیگر قادر به استفاده از ویتامین d نیستند در حالی که این ویتامین برای سلامتی استخوانها، دندانها و برای تولید چندین هورمون ضروری میباشد. لذا مصرف ا لکل بر فرآیندهای داخلی بدن تأثیر سوء میگذارد

مریم
۱۳۸۹/۰۱/۱۶, ۰۶:۰۰
مضرات الکل به تفضیل گفته شد ولی آن بخش که مرتبط با حالت مستی و از خود بی خود شدن است به جهت تاثیر آن بر سیستم اعصاب مرکزی است که مکانیزم آن به شرح زیر است:
اثرات نامطلوب اتانول (الکلی که جهت شرب استفاده می شود)

شايد يکی از مهمترين اثراتی که اتانول بر روی بدن می گذارد اثر تضعيفی آن بر روی سيستم عصبی مرکزی باشد . پس از مصرف اتانول , فرايندهای يادگيری , آموزش , قدرت تمرکز , بينش و بصيرت دچار اختلال می گردند شخص نمی تواند جلوی عواطف و احساسات خود را بگيرد و ناخودآگاه آنها را بيرون می ريزد . اين تغييرات روانی با اختلالات حسی و حرکتی همراه است مصرف مزمن الکل با اختلالات وخيم عصبی و روانی مانند آسيب مغزی , از دست دادن قوه حافظه, اختلال درخواب و جنون نيز همراه است . مکانيزم نوروشيميايی اثرات تضعيفی اتانول بر روی سيستم عصبی مرکزی هنوز بطور کامل مشخص نشده است ولی احتمالأ تجمع اتانول گيرنده gaba را تحريک می کند , gaba مهمترين نوروترانسميتر مهاری مغز است . اتانول با افزايش هدايت يون های cl- به درون سلول , اثر gaba را افزايش می دهد. . الکل با تاثير بر اتصالات شکافدار بين سلول های اپيتليال ديواره مويرگ های مغز , نفوذپذيری سد خونی ـ مغزی را نيز دچار تغيير می کند.

برخی از اثرات اتانول مربوط به استالدئيد توليدشده درجريان تجزيه آن است . استالدئيد درمغز آنزيم مونوآمين اکسيداز (mao) و آلدهيد دهيدروژناز ( ad ) را مهار کرده و از تجزيه آمين های فعال جلوگيری می کند. با افزايش نيمه عمر ترکيبات مذکور , اين ترکيبات اثرات خود را به مدت بيشتری القاء می کنند . اکثر اين مواد به تتراکينولين ها تبديل می شوند اثر متابوليت جديد شبيه مورفين بوده ودر نتيجه رخوت , سستی و گيجی به شخص الکلی دست می دهد . به علاوه استالدئيد می تواند با اسيدهای نوکلئيک و گروهای έ ـ آمينو در بنيان های ليزين پروتئين ها اتصالات کووالانت برقرار کرده و ساختار و عملکرد آنها را تغيير می دهد . استالدئيد با قرارگيری در درون غشاء سلول , عملکرد آن را دچار اختلال می کند .(پس عاملی که اختلالات عصبی را ایجاد میکند استالدئید ناشی از تجزیه این الکل است)
نکته قابل توجه دیگه در مورد الکل این است که سرعت جذب بالایی دارد یعنی :
اتانول پس از مصرف به سرعت توسط معده ( 25 درصد ) و روده ( 75 درصد ) جذب می گردد , بطوريکه چند دقيقه پس از مصرف در خون مشاهده می شود . اين ترکيب به راحتی از تمام غشاء ها می گذرد و به تمام بخش های سلول می رسد . سرعت تجزيه آن در افرادمختلف متفاوت است ولی به طور ميانگين با سرعت 30 ميلی ليتر در دقيقه متابوليزه می شود .

حکمتی فرد
۱۳۸۹/۰۱/۱۸, ۱۰:۴۹
سوال: چرا مشروبات الكلی نجس است؟


علما و مراجع در رساله‏هاى خود مشروبات الكلى را نجس شمرده‏اند، در صورتى كه الكل غالبا اشیا را ضدعفونى مى‏كند و بسیارى از میكروبها را از بین مى‏برد؛ با این وصف، حكمت «نجس» بودن آن چیست؟
پاسخ: اصولا موضوعاتى كه در اسلام نجس و ناپاك شمرده شده، اسرار و علل گوناگون دارد:
دسته اول: چیزهایى كه ذاتا ناپاك و پلیدند و سرچشمه بسیارى از بیماریها مى‏باشد - مانند بول و خون و - از این جهت اسلام آنها را نجس معرفى كرده و لازم الاجتناب دانسته است.
دسته دوم: چیزهایى است كه پلیدى ظاهرى ندارد، ولى آلودگى معنوى دارند و همین امر سبب شده است كه اسلام آنها راناپاك بشمارد - مانند كفار - ممكن است كافر از نظر ظاهر پاك و تمیزباشد، ولى همان طور كه در پاسخ سوال هفده گفته خواهد شد ازآنجا كه داراى عقاید انحرافى است، روحایك نوع آلودگى دارد كه هرگز با تنظیف بدن و رعایت اصول بهداشت از بین نمى‏رود. اسلام براى حفظ عقاید مسلمانان آنها را ناپاك شمرده است تااز آمیزش كامل مسلمانان با آنها جلوگیرى به عمل بیاورد و در سایه آن، طهارت روحى آنان محفوظ بماند و اگر آنها را ناپاك نمى‏شمرد و هرگونه آمیزش با آنها را اجازه مى‏داد، چه بسا افراد ضعیف تحت تاثیر افكار و گفتار آنها واقع مى‏شدند.بعلاوه، آمیزش كامل با آنها سبب نفوذ آنان در جوامع اسلامى و گستردن برنامه‏هاى استعمارى مى‏گردد، ولى آمیزش محدود با آنها بر اساس مبادلات تجارى و علمى، با توجه كامل به جلوگیرى از خطرات آنها، ممنوع نیست؛ و لذا اسلام آن را نهى نكرده است.

دسته سوم: موضوعاتى است كه این نوع پلیدیها كه گفته شد ندارند، ولى مبدا یك سلسله مفاسد اجتماعى و فردى هستند - مانند مشروبات الكلى.
درست است كه الكل اجسام را ضدعفونى مى‏كند، ولى آشامیدن نوشابه‏هاى الكلى موجب مفساد بى شمارى است. اسلام به منظور جلوگیرى از این مفاسد، آن را نجس شمرده است تا بدین وسیله محدودیتهایى در آن ایجاد كند و در نتیجه مردم را از آن دور نگاه دارد.
زیرا بدیهى است كه اگر چیزى ناپاك و نجس است، یك نفر مسلمان سعى مى‏كند هرچه بیشتر خود را از آن دور نگاه دارد و زندگى خود را به آن آلوده نسازد و همین امر باعث مى‏شود كه از آن فاصله بگیرد؛ روشن است كه این تنفر و انزجار، تاثیر عمیقى در عدم آلودگى به مشروبات الكلى دارد و این خود یك نوع مبارزه جدى با مشروبات الكلى است.

-------------------------------------------------------
پى‏نوشت‏ها :
[2]. (http://balagh.net/persian/feqh/falsafeh_ahkam/#ly_02) آنچه درباره نجس بودن الكل در بالا ذكر شد، مربوط به مشروبات الكلى است. اما نجس بودن الكلهاى صنعتى كه عموما غیر قابل شرب است، در میان دانشمندان دینى و فقها مورد بحث است. زیرا این گونه الكلها عموما قابل شرب نیستند، بلكه یك ماده سمى محسوب مى‏شوند.

منبع:http://www.ahkam.mihanblog.com/post/archive/1388/12
نویسنده : محمد حسین زاده

مهدي89
۱۳۸۹/۰۲/۰۱, ۰۱:۴۴
اقا الكل چيز خوبي نيست والسلام. لازم نيست خيلي در موردش بحث بشه و خيلي خوب است كه تحريم شد. اين را به عنوان يك روشنفكر مي گم هر چند غير مذهبي نيستم ولي دگم هم نيستم و بايد بگويم انسان موجودي است بيوسايكوسوشيال و حتي بعد مذهبي را هم بايد به ان اضافه كرد از بعد بيولوژيك خب الكل گرچه كارسينوژن نيست ولي باعث سرطانهاي مختلفي در دستگاه گوارش و كبد مي شود و به خصوص در مصرف مزمن و همچنين مصرف زياد ان باعث صدمه به كبد و پانكراتيت و غيره مي شود هر چند مصرف كم ان در برابر سكته محافظت كننده است (باعث افزايش كلسترول خوب خون يا اچ دي ال مي شود. ) از طرف ديگر مصرف زياده از حد آن كه در جشنها و مراسم و پارتيها نرسوم هر سال باعث مرگ هزاران نفر در كشورهاي پيشرفته مي شود فقط در آمريكا هر سال بيش از 1000 دانشجو در اثر مصرف بيش از حد مشروب در پارتيها مي ميرند (نقل از صداي آمريكا). البته سندرم ورنيكه كورساكوف و نوروپاتي و... هم هست كه تخصصي است و خارج از حوصله اين بحث
از بعد سايكولوژيك يك مثال مي زنم ايا ما در عمر خود نارحت و غصه دار نمي شويم خب بدترين كار و البته راحت ترين اون چيست: همين الكل و بعد هم معضلي پيش مياد به نام اعتياد به الكل. الكل از حيث اعتياد آوري هيچ تفاوتي با ترياك ندارد و تنها تفاوت انها در اينه كه ترك ترياك كشنده نيست گرچه آزار دهنده است ولي ترك ناگهاني الكل يا نرسيدن الكل به شخص معتاد به الكل مي تواند كشنده باشد . تا 20% جوامع غربي به الكل اعتياد دارند. بسياري از تجاوزات و قتلها در زمان مستي صورت مي گيرد.
اجتماعي هم كه به هر حال بر روابط بين انسانها تاثير مي گذارد و جان مي دهد براي اين جاده هاي ما و نوع رانندگي ما!!!
و در بعد مذهبي هم كه معلوم است هر كس كاري را بكند كه با عقايد مذهبي او در تعارض باشد قبل از رفتن به جهنم و محروميت ازحوري گوگوري مگوري !!!(با عرض معذرت اين را از فيلم اخراجيها ياد گرفتم اگر ناپسند بود ببخشيد) در همين دينا به انواع مشكلات روحي و رواني بر خواسته از ضمير ناخودآگاه خويش مبتلا مي شود.

انسیه...
۱۳۸۹/۰۲/۰۱, ۱۱:۰۵
از بعد بيولوژيك خب الكل گرچه كارسينوژن نيست ولي باعث سرطانهاي مختلفي در دستگاه گوارش و كبد مي شود و به خصوص در مصرف مزمن و همچنين مصرف زياد ان باعث صدمه به كبد و پانكراتيت و غيره مي شود هر چند مصرف كم ان در برابر سكته محافظت كننده است (باعث افزايش كلسترول خوب خون يا اچ دي ال مي شود. ) .

:Gig::Gig::Gig:

مصرف كم ان در برابر سكته محافظت كننده است
اگر در حدي مصرف شود كه مست كننده نباشد چطور ؟ميشود ماهي يه بار در حد خيلي پايين و كم مصرف كرد با اين حالت كه مسكر نباشد يعني اين اندازه ؛ فرد را سكاري_مست_ نكند . و براي رفع مشكلش چاره بهتري از الكل نداشته باشد ؟:tajob::tajob::Gig:

مریم
۱۳۸۹/۰۲/۰۱, ۱۲:۳۴
نه عزیزم توصیه غیر تخصصی نکنید با توجه به مکانیزم جذب الکل در هیچ موردی حتی به جهت درمان نیز توصیه نمی شود روشهای مناسب و بی خطر بسیار است الان هم قرون وسطی نیست.

مهدي89
۱۳۸۹/۰۲/۰۱, ۱۷:۱۷
با عرض سلام. مصرف مقدار كم اتانول 10 تا 15 گرم در روز چنين خاصيتي دارد به هر حال من توصيه به مصرف الكل نمي كنم. چون با ورزش و قرص نياسين هم مي شود اچ دي ال را بالا برد. من كه مضرات الكل را گفتم و ان را با ترياك مقايسه كردم به هر حال ترياك هم مزايايي دارد ولي مضار ان بيشتر است و مهمترين ضرر آن هم اعتياد است. من واقعاً با الكل وافق نيستم گرچه ادم متعصبي نيستم. به هر حال بايد گفت از محسنات اسلام تحريم الكل است. اينكه الكل چنين منفعتي دارد يا خير هم زحمت جستجو در گوگل اسكولار را خودتان بكشيد در تمام كتابهاي پزشكي اين مساله ذكر شده است و اثباتش هم ساده است Alchohol & HDL را در گوگل اسكولار سرچ كنيد اين كه مناقشه ندارد.

مریم
۱۳۸۹/۰۲/۰۱, ۱۹:۵۱
این توصیه مربوط به سالها پیش اسن در حال حاضر ما ماده ای رو که تجویز میکنیم نباید جایی را درمان و جایی را تخریب کند و تاثیر الکل در اعضای دیگر انقدر مخرب است که ما چنین تجویز ناشیانه ای نکنیم بله این رو هر کسی میتونه سرچ کنه ولی ما به دانش پزشکی خودمون بیشتر اعتماد داریم و در این زمینه مدعی هستیم نسبت به خیلی از کشور ها.

felahat
۱۳۸۹/۰۳/۲۰, ۲۲:۰۳
من که هر کس رو در اطرافم دیدم که مشروب میخوره نسبت به خانواده اش بیتفاوت و نامهربان ست هر وقت هم میخورن بیچاره خانواده شون ازشون فرار میکنن:dar:

zarif razavi
۱۳۸۹/۰۶/۱۶, ۱۶:۲۵
با سلام خدمت دوستان
از بنده خدايي شنيدم كه ابوعلي سينا در كتاب طب قانون شراب را براي بدن بسيار مفيد دانسته مي خواستم بدونم كه اين موضوع صحت داره؟

غلامعلی نوری
۱۳۸۹/۰۶/۱۶, ۱۷:۵۰
:Gig::Gig::Gig:

مصرف كم ان در برابر سكته محافظت كننده است
اگر در حدي مصرف شود كه مست كننده نباشد چطور ؟ميشود ماهي يه بار در حد خيلي پايين و كم مصرف كرد با اين حالت كه مسكر نباشد يعني اين اندازه ؛ فرد را سكاري_مست_ نكند . و براي رفع مشكلش چاره بهتري از الكل نداشته باشد ؟:tajob::tajob::Gig:

بله این درست است در برابر بروز سکته از فرد نگهداری می کند اگر علمی خورده شود !!!
خود قرآن هم گفته است سودمندی دارد گرچه در برابر زیانهای آن اندک به حساب می آید


این هم برخی سود های الکل
The positive aspects of drinking alcohol, the heath benefits are that alcohol can actually reduce stress, anyone who has had a drink or two can tell you that. Alcohol can decrease the risk in cardiovascular disease such as heart attack. They say a glass of wine can help prevent a heart attack. Alcohol also produces an increased appetite, that can be good and bad, but it is good especially for elderly people.

این هم نشانی : نگاه (http://www.oohoi.com/natural%20remedy/everyday_food/benefits-of-alcohol.htm)

غلامعلی نوری
۱۳۸۹/۰۶/۱۶, ۱۹:۳۳
با سلام خدمت دوستان
از بنده خدايي شنيدم كه ابوعلي سينا در كتاب طب قانون شراب را براي بدن بسيار مفيد دانسته مي خواستم بدونم كه اين موضوع صحت داره؟

آری و می نوشیده

غلامعلی نوری
۱۳۸۹/۰۶/۱۶, ۱۹:۵۲
این توصیه مربوط به سالها پیش اسن در حال حاضر ما ماده ای رو که تجویز میکنیم نباید جایی را درمان و جایی را تخریب کند و تاثیر الکل در اعضای دیگر انقدر مخرب است که ما چنین تجویز ناشیانه ای نکنیم بله این رو هر کسی میتونه سرچ کنه ولی ما به دانش پزشکی خودمون بیشتر اعتماد داریم و در این زمینه مدعی هستیم نسبت به خیلی از کشور ها.

با درود
مریم خانم

نه فقط الکل بلکه هر ماده ای اگر درست و وعلمی مصرف نشه زیان دارد
حتی آب هم که می گویند مایه ی زندگی است ، اگر درست مصرف نشود زیان آور می شود و مسمومیت می آورد !!!
الکل اگر علمی مصرف شود هیچگونه زیانی ندارد زیان تنها در بی بند و باری در مصرف آن است

Enerji
۱۳۸۹/۰۶/۱۶, ۱۹:۵۶
با درود
مریم خانم

نه فقط الکل بلکه هر ماده ای اگر درست و وعلمی مصرف نشه زیان دارد حتی آب مایه ی زندگی هم اگر درست مصرف نشود زیا آور می شود
الکل اگر علمی مصرف شود هیچگونه زیانی ندارد زیان تنها در بی بند و باری در مصرف آن است


موافقم .. نه اینکه 4 لیتری بیارین وسط اینقدر خورده بشه که جون آدم در بره ( البته بلانسبت بعضی ایرانی های عزیز که اصلا این کارو نمیکنن !!!!! ) که به قول خارجی های Drinker بشیم

jahangardkocholo
۱۳۸۹/۰۶/۱۷, ۱۳:۳۳
با سلام خدمت دوستان
از بنده خدايي شنيدم كه ابوعلي سينا در كتاب طب قانون شراب را براي بدن بسيار مفيد دانسته مي خواستم بدونم كه اين موضوع صحت داره؟
سلام
با اجازه من یه مطلبی میگم شاید همه بر من خرده بگیرند ولی با ذکر نشانه میگم
البته اگر مشکلی داشت عرض کنید
در اوایل اسلام مشروبات الکلی حرام نشده بود ولی به دلیل یه اتفاق اون حرام شد
کسی میدونه چی بوده؟
در ضمن در زمان هخامنشیان استفاده از شراب مشکلی نداشت.چون در سیستم خون به گردش در می اومد و تقریبا باعث باز شدن مجراهایی میشد که مشکل داشت.البته بعد از اون اتفاق نجس بر شمرده شد
کسی می دونه اون حادثه چی بود؟

Enerji
۱۳۸۹/۰۶/۱۷, ۱۳:۵۵
سلام
با اجازه من یه مطلبی میگم شاید همه بر من خرده بگیرند ولی با ذکر نشانه میگم
البته اگر مشکلی داشت عرض کنید
در اوایل اسلام مشروبات الکلی حرام نشده بود ولی به دلیل یه اتفاق اون حرام شد
کسی میدونه چی بوده؟
در ضمن در زمان هخامنشیان استفاده از شراب مشکلی نداشت.چون در سیستم خون به گردش در می اومد و تقریبا باعث باز شدن مجراهایی میشد که مشکل داشت.البته بعد از اون اتفاق نجس بر شمرده شد
کسی می دونه اون حادثه چی بود؟

من یه چیزایی شنیدم نمیدونم درسته یا نه .. میگن موقع نماز یه عده مشروب بیش از حد خوردن مست شدن اومدن توی مسجد و پیامبر اون هارو دیده و از اون موقع مشروب حرام شد

ستايشگر
۱۳۸۹/۰۶/۱۷, ۱۳:۵۸
به نام خدا.

من هم شنيدم كه مرحله به مرحله حرام شده. يعني اول گفتن موقع نماز نخوريد. بعد گفتن اصلا نخوريد. البته اگر اشتباه نكنم تو قرآن خدا اينجور ميفرمايند كه در شراب خوبي هايي هست ولي مضرات و بديهاش بسيار بيشتره. براي همين حرامه.

ستاره ی نقره ای
۱۳۸۹/۰۶/۱۸, ۱۰:۱۰
سؤال: آيا قمار و شراب منافعى هم دارد؟

جواب: خداوند در قرآن مجيد به هنگام نهى و سرزنش از شراب خوارى به منافع آن اشاره كرده و مى فرمايد:«گناه آنها از نفعشان بيشتر است»(اثمهما أكبر من نفعهما)(1)
ممكن است نكته آن اين باشد كه: اولاً در عصر جاهليت (مانند عصر ما) معامله شراب و بهره بردارى از قمار، بسيار رواج داشت و اگر به اين موضوع اشاره نمى شد، شايد بعضى از كوتاه فكران تصور مى كردند، مسأله به صورت يك جانبه بررسى شده.
به علاوه، هميشه افكار انسان بر محور سود و زيان دور مى زند، و براى نجات او از چنگال مفاسد اخلاقى بزرگ بايد از همين منطق استفاده كرد.
ضمناً آيه مورد بحث، به پاره اى از گفته هاى پزشكان كه مشروبات الكلى را در مبارزه با بعضى از بيمارى ها مفيد مى دانند، نيز عملاً پاسخ گفته است كه: اين گونه منافع اجتماعى هيچ گاه با زيان هاى ناشى از آن قابل مقايسه نيست، يعنى اگر روى يك بيمارى اثر مثبت داشته باشد، ممكن است سرچشمه بيمارى هاى خطرناك ترى گردد، و اين كه در پاره اى از روايات وارد شده كه خداوند، در مشروبات الكلى شفا نيافريده است، شايد اشاره به همين حقيقت باشد.(2)

1. بقره، آيه 219.
2. تفسیر نمونه، جلد2، صفحه 155.

ستاره ی نقره ای
۱۳۸۹/۰۶/۱۸, ۱۰:۱۱
سؤال: نوشابه هاى الكلى داراى چه مضراتى مى باشند؟

جواب: نوشابه هاى الكلى زيان هاى بسيارى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى كنيم:
الف ـ اثر الكل در عمر: يكى از دانشمندان مشهور غرب اظهار مى دارد هر گاه از جوانان 21 ساله تا 23 ساله معتاد به مشروبات الكلى، 51 نفر بميرند در مقابل از جوان هاى غير معتاد ده نفر هم تلف نمى شوند.
دانشمند مشهور ديگرى ثابت كرده است كه جوان هاى بيست ساله كه انتظار مى رود پنجاه سال عمر كنند در اثر نوشيدن الكل بيشتر از 35 سال عمر نمى كنند.
بر اثر تجربياتى كه كمپانى هاى «بيمه عمر» كرده اند ثابت شده است عمر معتادان به الكل نسبت به ديگران 25 الى 30 درصد كمتر است.
آمار نشان مى دهد: حدّ متوسط عمر معتادان به الكل در حدود 35 الى 50 سال است، در صورتى كه حدّ متوسط عمر، با رعايت نكات بهداشتى از 60 سال به بالا است.
ب ـ اثر الكل در نسل: كسى كه در حين انعقاد نطفه، مست باشد 35 درصد عوارض الكليسم حاد را به فرزند خود منتقل مى كند، و اگر زن و مرد هر دو مست باشند، صددرصد عوارض حاد در بچه ظاهر مى شود، براى اين كه به اثر الكل در فرزندان بهتر توجه شود آمارى را در اينجا مى آوريم:
كودكانى كه زودتر از وقت طبيعى به دنيا آمده اند از پدران و مادران الكلى 45 درصد، از مادران الكلى 31 درصد، و از پدران الكلى 17 درصد، بوده اند.
كودكانى كه هنگام تولد توانائى زندگى را ندارند، از پدران الكلى 6 درصد، و از مادران الكلى 45 درصد.
كودكانى كه كوتاه قد بوده اند از پدران و مادران الكلى 75 درصد و از مادران الكلى 45 درصد بوده است.
كودكانى كه فاقد نيروى كافى عقلانى و روحى بوده اند از مادران و از پدران الكلى نيز 75 درصد بوده است.
ج ـ اثر الكل در اخلاق: در شخص الكلى عاطفه خانوادگى و محبت نسبت به زن و فرزند ضعيف مى شود به طورى كه مكرر ديده شده پدرانى فرزندان خود را با دست خود كشته اند.
د ـ زيان هاى اجتماعى الكل: طبق آمارى كه «انستيتوى» پزشكى قانونى شهر «نيون» در سال 1961 تهيه نموده است، جرايم اجتماعى الكليست ها از اين قرار است:
مرتكبين قتل هاى عمومى 50 درصد.
ضرب و جرح ها در اثر نوشيدن الكل 8 / 77 درصد.
سرقت هاى مربوط به الكليست ها 5 / 88 درصد.
جرايم جنسى مربوط به الكلى ها 8 / 88 درصد، مى باشد.
اين آمار نشان مى دهد: اكثريت قاطع جنايات و جرايم بزرگ در حال مستى روى مى دهد.
هـ ـ زيان هاى اقتصادى مشروبات الكلى: يكى از روان پزشك هاى معروف مى گويد: متأسفانه حكومت ها حساب منافع و عايدات مالياتى شراب را مى كنند، ولى حساب بودجه هاى هنگفت ديگرى را كه صرف ترميم مفاسد شراب مى شود، نكرده اند، اگر دولت ها حساب هاى ازدياد بيمارى هاى روحى را در اجتماع، خسارت هاى جامعه منحط، و اتلاف وقت هاى گران بها، و تصادفات رانندگى در اثر مستى، و فساد نسل هاى پاك، و تنبلى و بى قيدى و بى كارى، و عقب ماندن فرهنگ و زحمات و گرفتارى هاى پليس، و پرورشگاه ها جهت سرپرستى اولاد الكلى ها و بيمارستان ها، و تشكيلات دادگسترى براى جنايات آنها و زندان ها براى مجرمين از الكلى ها، و ديگر خسارت هاى ناشى از مِى گُسارى را يك جا بكنند، خواهند دانست در آمدى كه به عنوان عوارض و ماليات شراب عايد مى گردد، در برابر خسارت نامبرده هيچ است.
به علاوه نتايج اسف انگيز صرف مشروبات الكلى را تنها با دلار و پول نمى توان سنجيد، زيرا مرگ عزيزان، و به هم خوردن خانواده ها، و آرزوهاى بر باد رفته و فقدان مغزهاى متفكر انسانى، به هيچ وجه قابل مقايسه با پول نمى باشد.
خلاصه، ضررهاى الكل آن قدر زياد است كه به گفته يكى از دانشمندان:
اگر دولت ها ضمانت كنند درِ نيمى از مِى خانه ها را ببندند مى توان ضمانت كرد كه از نيمى از بيمارستان ها و تيمارستان ها بى نياز شويم.
از آنچه گفته شد، معنى آيه 219 سوره «بقره» كه مى فرمايد: «از تو درباره شراب و قمار سؤال مى كنند» (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ)،پس از آن در جواب مى فرمايد: «بگو در اين دو، گناه بزرگى است و منافعى (از نظر ظاهر و جنبه مادى) براى مردم دارد ولى گناه آنها از نفعشان بيشتر است» (قُلْ فيهِما إِثْمٌ كَبيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما).
به خوبى روشن مى گردد كه اگر در تجارت مشروبات الكلى، سودى براى بشر باشد و يا فرضاً چند لحظه بى خبرى و فراموش كردن غم ها براى او سودى محسوب شود، زيان آن به درجات بيشتر، وسيع تر و طولانى تر است به طورى كه اين دو با هم قابل مقايسه نيستند.
بنابراين، هيچ انسان عاقلى به خاطر آن نفع كم به اين همه زيان تن در نمى دهد.(1)


1. تفسیر نمونه، جلد2، صفحه 150.

ستاره ی نقره ای
۱۳۸۹/۰۶/۱۸, ۱۰:۱۱
سؤال: چرا مشروبات الکلی نجس است؟

چرا علما در رساله های خود مشروبات الکلی را نجس شمرده اند در صورتی که الکل غالبا اشیا را ضد عفونی می کند وبسیاری از میکروبها را از بین می برد با این وصف حکمت نجس بودن آن چیست؟

جواب: اصولا موضوعاتى كه در اسلام نجس و ناپاك شمرده شده، اسرار و علل گوناگونى دارد:
دسته اوّل: چيزهايى كه ذاتاً ناپاك و پليدند و سرچشمه بسيارى از بيمارى ها مى باشند - مانند بول و خون و... - از اين جهت اسلام آنها را نجس معرّفى كرده و لازم الاجتناب دانسته است.
دسته دوّم: چيزهايى است كه پليدى ظاهرى ندارند، ولى آلودگى معنوى دارند و همين امر سبب شده است كه اسلام آنها را ناپاك بشمارد - مانند كفّار - ممكن است كافر از نظر ظاهر پاك و تميز باشد، ولى همان طور كه در پاسخ سؤال هفده گفته خواهد شد از آن جا كه داراى عقايد انحرافى است، روحاً يك نوع آلودگى دارد كه هرگز با تنظيف بدن و رعايت اصول بهداشت از بين نمى رود. اسلام براى حفظ عقايد مسلمانان آنها را ناپاك شمرده است تا از آميزش كامل مسلمانان با آنها جلوگيرى به عمل بياورد و در سايه آن، طهارت روحى آنان محفوظ بماند و اگر آنها را ناپاك نمى شمرد و هرگونه آميزش با آنها را اجازه مى داد، چه بسا افراد ضعيف تحت تأثير افكار و گفتار آنها واقع مى شدند
بعلاوه، آميزش كامل با آنها سبب نفوذ آنان در جوامع اسلامى و گستردن برنامه هاى استعمارى مى گردد، ولى آميزش محدود با آنها بر اساس مبادلات تجارى و علمى، با توجّه كامل به جلوگيرى از خطرات آنها، ممنوع نيست; و لذا اسلام آن را نهى نكرده است.
دسته سوّم موضوعاتى است كه اين نوع پليدى ها كه گفته شد ندارند، ولى مبدأ يك سلسله مفاسد اجتماعى و فردى هستند - مانند مشروبات الكلى.
درست است كه الكل اجسام را ضد عفونى مى كند، ولى آشاميدن نوشابه هاى الكلى موجب مفاسد بى شمارى است. اسلام به منظور جلوگيرى از اين مفاسد، آن را نجس شمرده است تا بدين وسيله محدوديّت هايى در آن ايجاد كند و در نتيجه مردم را از آن دور نگاه دارد.
زيرا بديهى است كه اگر چيزى روزى ناپاك و نجس باشد، يك نفر مسلمان سعى مى كند هرچه بيشتر خود را از آن دور نگاه دارد و زندگى خود را به آن آلوده نسازد و همين امر باعث مى شود كه از آن فاصله بگيرد; روشن است كه اين تنفّر و انزجار، تأثير عميقى در عدم آلودگى به مشروبات الكلى دارد و اين خود يك نوع مبارزه جدّى با مشروبات الكلى است.(1)

.1 آنچه درباره نجس بودن الكل در بالا ذكر شد، مربوط به مشروبات الكلى است. اما نجس بودن الكل هاى صنعتى كه عموماً غير قابل شرب است، در ميان دانشمندان دينى و فقها مورد بحث است. زيرا اين گونه الكل ها عموماً قابل شرب نيستند، بلكه يك ماده سمّى محسوب مى شوند.