PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ಥ_ಥ... گوهر وحی - اخباری در فضیلت قرآن ...ಥ_ಥمعز الاولیاء
۱۳۹۰/۱۰/۰۷, ۲۱:۲۱
http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif


کلام الهیاندر بیان ترجمه برخی از اخبار که اندر فضیلت قرآن آمده آن است که اول بدانی که فضیلت کتاب خدای عزَّ و جلَّ بیشتر از آن است که آن را اندر فصلی یا اندر کتابی حصر شاید کرد، و چون جمع شاید کردن فضیلت چیزی، که آن کلام خدای عزّوجلّ باشد، و سفیر آن جبرئیل علیه‏السلام باشد و رساننده آن محمد مصطفی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و علمِ اولین و آخرین اندر آن مجموع باشد؟! و بدان که رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گفت: فضل قرآن بر دیگر سخن‏ها، چون فضل خدای است بر خلق.
http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif

معز الاولیاء
۱۳۹۰/۱۰/۰۸, ۱۷:۱۲
http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif


کتاب شگرفو اندر روایتِ مرتضی علی علیه‏السلام است از مصطفی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که یاد همی کرد فتنه‏ها را که باشد؛ گفتم: راه بیرون شدن از آن فتنه چه باشد؟
رسول گفت: کتاب خدای عزّوجلّ که اندر آن است جز آنچه از پیش شما بود، و فصل است حکمی که اندر میان شما باشد، آن است جدّی که اندر آن، هَزل نباشد. هر آن جباری که آن را بگذارد، خدای وی را بشکند، و هر که هدایت، جز از او جوید، حق تعالی او را گمراه و بی‏راه کند. آن است که هواهای مختلفان، آن را بِنَگردانند، و آن است که بسیار خوانند و علما از آن سیر نگردند، و به عجایب آن بِنَرِسند. «و چون آن بشنیدند به زبان گفتند: ما قرآنی شگرف را شنیده‏ایم» (جن، 1) هر که بدان گوید راست گوید و هر که بدان حکم کند، داد کند، و هر که دست اندر آن زند، به صراط مستقیم راه یابد.

و نیز اندر خبر آمده است از پیغمبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آنچه معنی آن است که: هر که وی را سه یکی از قرآن بدهد، سه یکی از پیغمبر داده باشند، و هر که وی را نیمی از قرآن بدهند، وی را نیمی از نبوت داده باشند، و آن‏گاه وی را گویند، روز قیامت بر خوان و بشو به هر آیتی درجَتی، تا آن‏گاه که تمام شود آنچه با وی باشد.http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif

معز الاولیاء
۱۳۹۰/۱۰/۰۹, ۱۸:۲۵
http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif

تخفیف عذابو نیز آمده است از پیغمبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آنچه معنیش این است که: هر که قرآن از مُصحَف برخوانَد، عذاب از پدر و مادرِ وی تخفیف افتد و اگرچه مشرک بوده باشند، و هر که همه قرآن برخوانَد و پندارد که وی را نه آمرزیده‏اند، وی به کتاب خدا استهزاء کرده باشد. و حامل قرآن را اندر آن جهان، ثواب‏ها بدهند. و اگر بمیرد و وی را وامی و قرضی باشد، خدای تعالی، وامِ وی را در روز قیامت بگزارد.
* * *
و نیز آمده است از وی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله آنچه معنیش آن است که: در روز قیامت، منبرها از نور، که آن را منظوم گردانیده باشند به نور، به نزدیک هر منبری ناقه‏ای بداشته باشند از ناقه‏های بهشت، آن‏گاه منادی ندا کند که: کجااند حاملان قرآن؟ بیایید و بر نشینید بر این منبرها، بر شما بیم نه، و بر شما هیچ اندوه نه، تا چون خداوند عزّ و جلّ شمارِ بندگان بکند ایشان را بر آن ناقه‏ها بنشانند، و به عزّ و کرامت به بهشت رسانَد.

http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif

معز الاولیاء
۱۳۹۰/۱۰/۰۹, ۱۸:۵۸
http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif


کلام رحمانو کسی از رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله سؤال کرد و گفت: یا رسول الله! ما را حدیثی بگو که ما را بدان انتفاع بُوَد. گفت: اگر خواهید عیش سُعَدا، و موت شُهدا، و رستگاری روز حشر، و سایه روز گرما، و هدایت روز ضلالتْ درس کنید قرآن را که آن است کلام رحمان، و آن است پناه و حرزی از شیطان و آن است رجحانی اندر میزان.


http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif

معز الاولیاء
۱۳۹۰/۱۰/۱۰, ۱۸:۵۰
http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif

یار و مونس همیشگی


و روایت است از پیغمبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که: قرآن چون صاحب خویش بیند روز قیامت، یعنی آن کس که قرآن آموخته باشد، آن‏گاه که گورِ وی بشکافند، بر صورت مردی سیاه چُرده وی را گویند: مرا همی دانی؟ جواب گوید: ندانم.

گوید: من آن یار توام که تو را اندر وقت گرما تشنه همی داشتمی به روز، و تو را بی‏خواب همی داشتمی اندر شب‏ها، و هر تاجری را تجارت خویش باشد، و تو امروز، ورای همه تجارت‏ها، سریر مُلک بدهند به دست راست. دو حُلّه وی را بدهند به دست چپ، و بر سر وی نهند تاجی که آن را تاجُ الوَقار خوانند، و پدر و مادر وی را دو حُلّه اندر پوشند که قیمت آن از دنیا و اهلِ دنیا بیشتر باشد. ایشان گویند: ما را این به چه پوشانیدند؟ گویند: بدان که فرزندان شما قرآن فرا آموختند. و آنگه وی را گویند که: برخوان و بر شو اندر درجه‏ها از بهشت و غرفه‏های آن، هرچند که همی خواند قرآن به شتاب یا به ترتیل بر بالا همی شود.
* * *
و نیز پیغمبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گفت: حَمَله قرآن، گرد ایشان ایستاده باشد رحمت خدا، و اندر پوشیده باشند ایشان را نور خدای، و بیاموخته باشد ایشان را کلام خدای، هر که با ایشان دشمنی کند، دشمنی با خدای تعالی کرده باشد، و هر که با ایشان دوستی کرده باشد، دوستی کرده باشد با خدای عزّ و جلّ. و گوید خدای عزّوجلّ: یا حَمَلَةَ الکِتاب خویشتن را دوست گردانید نزد خدای، به توقیر و ترتیل خواندن کتاب خدای عزّ و جلّ دوستی شما بیفزاید، و شما را به خلقِ خویش دوست گردانَد، و دفع کند از خواننده قرآن بلای آخرت و رفع کند از شنونده قرآن بدی‏های دنیا و بلاهای آخرت، و بدهند شنونده آیتی را از کتاب خدای تعالی، آن چیز که بهتر باشد از کوه زر، و بهتر از هر چیزی که از عرش تا زمین زیرین باشد.
و بزرگی گفت: علمِ قرآن، قوی علمی است، نیاموزد آن را مگر کسی که قوی باشد از مردمان.
http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif

معز الاولیاء
۱۳۹۰/۱۰/۱۰, ۱۸:۵۱
http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif


حکایتی در این باب


گروهی آمدند به نزدیک فُضَیل بن عیّاض و گفتند: چیزی از کلام خویش بر ما املا کن. گفت: کتاب خدای عزّوجلّ ضایع کردید و کلامِ فُضَیل همی جویید. و اگر شما از کتاب خدای تعالی پرداخته گردید، بیابید اندر آن، شفای همه آنچه را که می‏خواهید. گفتند: ما قرآن آموختیم. گفت: اندر تعلیم قرآن مشغول گردید تا عمرهای شما و عمرهای اولاد شما دراز گردد. گفتند: چگونه؟ گفت: آنکه قرآن بیاموزانید، تا بدانند اِعراب آن و محکم و متشابه آن، و حلال و حرام آن، و ناسخ و منسوخ آن. چون آن بدانید، مشغول گردید به آن [به‏جای] کلام فضیل. آن‏گاه گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، ای مردم! از سوی پروردگارتان پندی برای شما و شفابخشِ دل‏ها و رهنمود و رحمتی برای مؤمنان آمده است. (یونس، 57)

ابوالمظفّر اسفراینی

http://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gifhttp://www.shiaupload.ir/images/43875939461072188040.gif

مجیب
۱۳۹۱/۰۷/۰۴, ۰۸:۴۶
خداوند نیکوترین سخن را فرو فرستاد، کتابی که [آیات آن از نظر زیبایی و عمیق بودن محتوا] همانند یکدیگر بوده و هر یک دیگری را تشریح میکند؛ آنان که از پروردگارشان میترسند پوست بدنشان از (شنیدن آیات) آن جمع میشود، سپس پوستها و دل هایشان با یاد خدا نرم میشود.این هدایت الهی است که هرکس را بخواهد با آن راهنمایی میکند؛ و هرکس را خداوند دستگیری نکند، راهنمایی برای او نخواهد بود.
(سوره مبارکه زمر، آیه 23)

کیمیای محبت
۱۳۹۲/۱۱/۱۸, ۱۰:۱۱
امیرمؤمنان علی(ع) در وصف و بیان فضیلت قرآن فرمود:

قرآن ظاهری زیبا و باطنی عمیق دارد و شگفتی هایش فانی نگردد و تازگی هایش کاستی نپذیرد و تاریکی ها جز به نور آن روشنی نگیرد.۱

همان حضرت در فرازی دیگر از نهج البلاغه می فرماید:
بر شما باد کتاب خدا که ریسمان محکم و نور آشکار است، درمانی است سود دهنده و تشنگی را فرو نشاننده، چنگ زننده را نگه دارد و در آویزنده را نجات بخشد، نه منحرف شود تا هدایتش کنند و نه به باطل گراید تا آن را برگردانند، کهنه نگردد، نه از خواندن و نه از شنیدن بسیار. آن که از روی قرآن سخن گوید راست گوید و آن که بدان رفتار کند از دیگران پیش افتد.۲

در فرازی دیگر می فرماید:
قرآن امر کننده و نهی کننده است، گویا و خموش است. حجت خداوند بر خلق است و از ایشان پیمان گرفته تا به آن عمل کنند و آنها را در گرو قرآن نهاد. نور خود را با قرآن تمام نمود و دین خود را کامل کرد.
جان رسول الله را آن گاه ستاند که از رساندن احکامی که موجب رستگاری آفریدگان است فارغ گشت.۳

منبع:
۱- نهج البلاغه،خ۱۸.
۲- همان،خ۱۵۶.
۳-همان،۱۸۳.

کیمیای محبت
۱۳۹۲/۱۱/۱۸, ۱۰:۱۳
در هر جا و مكانی ـ به جز اماكنی كه قرائت قرآن در آنها سبب توهین به قرآن گردد ـ می‎توان قرآن تلاوت كرد و از نظر اسلام مانعی ندارد. در میان اماكن دو مكان برای تلاوت قرآن شرافت بیشتری دارد: خانه و مسجد. این مطلب را از روایاتی كه در این زمینه وارد شده است می‎توان فهمید. خصوصاً در فضیلت تلاوت قران در منازل تأكید زیادی شده است و برای آن فواید شگفت‎آوری را ترسیم كرده‎اند.
فضیلت تلاوت در خانه

پیامبر عظیم الشّأن اسلام در این زمینه می‎فرماید:خانه‎های خود را با تلاوت قرآن نورانی كنید، و آنها را گورستان نسازید، همان‎گونه كه یهود و نصارا چنین كردند (زیرا فقط در معابد نماز خوانده (http://www.tebyan-zn.ir/tags/-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87.html)) و خانه‎های خویش را از عبادت تهی ساختند. هر خانه‎ای كه در آن قرآن زیاد تلاوت شود، خیر و بركت آن افزون می‎گردد و اهل آن در وسعت قرار می‎گیرند و آن خانه برای اهل آسمان نورافشانی (http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d9%86%d b%8c.html) می‎كند، آن گونه كه ستارگان آسمان برای اهل دنیا نور می‎دهند.[1]از كلام حضرت چنین استفاده می‎شود: منازلی كه در آنها قرآن خوانده (http://www.tebyan-zn.ir/tags/-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87.html) نمی‎شود مانند گورستان، تاریك و ظلمانی است.كسی كه اهل قرآن نیست و با آن انس ندارد دل مُرده است و خانه او گورستان است. بنابراین همه مسلمانان این گفتار پیامبر خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ را آویزه گوش كنند و خانه‎ها را با ترك تلاوت قرآن تاریك نكنند. بلكه خانه‎ها را با تلاوت آن روشن بسازند. خود و خانواده، كوچه و محل زندگی را هم نورانی كنند.حضرت می‎فرماید: این نورانیت به زمین و زمینیان محدود نمی‎شود بلكه اهل آسمان هم از نورافشانی (http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d9%86%d b%8c.html) چنین خانه‎ای بهره می‎برند. همان‎طور كه ستاره‎های آسمان برای ساكنان زمین چشمگیر است، خانه‎ای كه در آن قرآن تلاوت می‎شود برای اهل آسمانها چشمگیر است و آنها هم از مراكز تلاوت قرآن نور می‎گیرند.خانه‎ای كه صدای قرآن اهل آن، از كوچك و بزرگ، طنین‎انداز است، دنیایشان نیز آباد است. خیر و بركت آن زیاد است و رزق و روزی آن خانه فزونی می‎یابد. شایسته است در خانه‎هایی كه اتاقهای متعدّد دارد یك اتاق برای نماز، دعا و قرآن خواندن اختصاص یابد. و خانواده‎هایی كه كمبود جا دارند، مكان مشخصی را برای قرائت قرآن و سایر عبادات در نظر گیرند، زیرا شرافت چنین مكان‎هایی موجب استجابت دعا خواهد شد.

کیمیای محبت
۱۳۹۲/۱۱/۱۸, ۱۰:۱۴
دلایل فضیلت تلاوت در خانه

http://www.tebyan-zn.ir/images/e194319c-5667-429a-bcf8-3dbfb38be46e.jpg


1. دوری از ریا: عبادت در خلوت، بدور از تظاهر و خودنمایی است و معمولاً با اخلاص همراه است. به این جهت كمتر آلوده به ریا می‎شود. از این رو كسی كه ترسی از ریا و وسوسه‎های شیطانی دارد. بهتر است قرآن را در خلوت و خانه تلاوت كند.
2. تأثیر در فرزندان: تلاوت قرآن در خانه‎ها در سایر افراد خانواده اثر دارد. پدر و مادری كه خواندن قرآن جزو برنامه زندگیشان باشد، فرزندانشان هم به فراگیری و خواندن قرآن علاقمند می‎شوند. حتی فراتر از خانه، در همسایگان نیز تأثیر زیادی دارد.
3. اثر اجتماعی آن: اگر صدای قرآن در همه یا اكثر خانه‎ها طنین‎انداز شود و صبح و شام صدای روح‎نواز آن از هر كوی و برزن شنیده شود، در قلب انسانهای مشتاق اثر می‎گذارد، روح و روانها را منقلب می‎كند و زمینه‎ساز حضور قرآن در عرصه اجتماعی می‎شود. آنگاه انسانها به خود آمده، قرآن را برنامه زندگی خود قرار می‎دهند و كاستیهای خود را با آن برطرف می‎سازند و قرآن در جامعه تجسّم عینی می‎یابد.

کیمیای محبت
۱۳۹۲/۱۱/۱۸, ۱۰:۱۷
فضیلت تلاوت در مساجد

مسجد خانه خدا در روی زمین است. هیچ خانه‎ای در كره خاكی شریف‎تر و محترم‎تر از مسجد نیست. خانه خدا محلّ عبادت و یاد خدا است و قرائت قرآن برترین عبادت الهی است. جا دارد هر یك از ما مسلمانان مقداری از وقت خود را در مساجد به تلاوت قرآن اختصاص دهیم. برای پی بردن به ارزش تلاوت قرآن در مساجد به گزارش قطعه‎ای از تاریخ و سخنی از آورنده قرآن نظر می‎اندازیم.شخصی در مسجد شعر می‎سرود.
پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ خطاب به آن شخص فرمود:«اِنَّما نُصِبَتِ الْمَساجِدُ لِلْقُرْآنِ».[2]
مسجدها را برای قرآن خواندن ساخته‎اند.
این گفتار نشان‎دهنده اهمیت تلاوت قرآن در مساجد است. از كتابهایی كه در مورد سیره‎ پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و اصحاب او نگاشته شده است استفاده می‎شود كه مسلمانان علاوه بر تلاوت قرآن در خانه‎ها در مساجد نیز قرآن تلاوت می‎كردند و بیشتر اوقات، این تلاوتها به صورت جمعی بوده است.

کیمیای محبت
۱۳۹۲/۱۱/۱۸, ۱۰:۲۲
پیشنهاد ما: این سنّت حسنه كم و بیش در بین مسلمانان رایج است و در ماه رمضان رواج آن بیشتر است و شور و شوق افزون‎تری بر این جلسات حاكم است. سزاوار است این شور و حال همیشگی باشد و تنور جلسات قرائت قرآن در مساجد همه روزه گرم باشد. برای این منظور بهتر است وقت مشخّصی انتخاب شود، مثلاً قبل از اذان مغرب و یا بعد از نماز شامگاه كه در قرآن و حدیث ذكر خدا در این مواقع سفارش شده، انتخاب شود، هر شب به میزان پانزده تا سی دقیقه (وقت و حال نمازگزاران مدّنظر باشد) حلقه درس قرائت قرآن برپا شود و هر كس مقداری از قرآن را بخواند. البته به خواندنِ تنها اكتفا نشود و حتماً معانی آیات خوانده (http://www.tebyan-zn.ir/tags/-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87.html) شده و یا معارف و احكام آن نیز ذكر شود تا مقدمه‎ای برای عمل به قرآن باشد. تأكید می‎شود كه وقت و حال مردم مدّنظر باشد یعنی زمان جلسه مختصر و مفید باشد.اگر چنین جلساتی در مساجد عمومیت پیدا كند و دارای جاذبه و استمرار باشد، جامعه را دچار تحوّل فرهنگی بزرگی می‎كند.
گفتارمان را در ادب ششم با این كلام رسول گرامی اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ به پایان می‎بریم:
«وَ مَنْ اًحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْیُحِبَّ الْمَساجِدَ».[3]كسی كه دوستدار قرآن است، مساجد را نیز دوست دارد.
قرآن كلام خدا و مسجد خانه خداست، هر دو نور خدا هستند. بنابراین دوستدار قرآن، دوستدار مسجد است و دوستدار مسجد دوستدار قرآن. بین قرآن و مسجد پیوندی غیبی است، سعی كنیم این پیوند را در دنیا پایدار و همیشگی سازیم.
منبع:اندیشه قم