PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ╣◄*►╣ بايسته‏ هاى مترجم ╣◄*►╣



neginsabz
۱۳۹۱/۰۲/۱۲, ۱۹:۴۸
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/72476110170451815205.gif (http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/72476110170451815205.gif)
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/14277298427925340553.gif (http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/14277298427925340553.gif)



بايسته‏ هاى مترجم


چکیده: این مقاله به دغدغه تأمین سلامت معنی در ترجمه، بویژه ترجمه قرآن می پردازد.
در این راستا عناوینی چون: نیاز به ترجمه، رویکرد معنی گرایانه، ترجمه تفسیری، اهمیت برابری معنایی در ترجمه و بایدها و نبایدهای مربوط به انتقال درست معنی توضیح داده می شود. سپس پیش نیازها و بایدها و نبایدهای مترجم در چهار محور زیر ارائه می شود:
1- متن شناسی با زیر مجموعه هایی چون خودسانسوری فرهنگی مترجم، متن به عنوان واحد ترجم، شناخت زبان عربی و آشنایی با دانشهای مربوط به آن، آشنایی با علوم قرآنی، توجه به پیوستگی معنایی آیات، سنت شناسی و موضوع شناسی.
2- تخصص در زبان مقصد و راز و رمز هدایت آن.
3- توانایی تخصصی مترجم در تئوری شناسی و تجربه عملی ترجمه و نویسندگی.
4- تعامل جمعی و مشارکت افراد و تخصصها در آفرینش ترجمه.
در پایان از عدم وفاداری ترجمه های موجود در انتقال مؤثر معانی آیات هم یاد شده است.


كليد واژه‏ها: سلامت معنی، سبک شناسی، متن شناسی، ترجمه قرآن، ترجمه تفسیری، شرایط مترجم، آفرینش ترجمه، انتقال معنی.


http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/14277298427925340553.gif


سید ابراهیم سجادی

neginsabz
۱۳۹۱/۰۲/۱۹, ۱۵:۰۰
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/14277298427925340553.gif (http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/14277298427925340553.gif)
اين مقاله به دغدغه ناظر به تأمين سلامت معنى در ترجمه و به خصوص ترجمه قرآن نگاهى دارد و در آن نياز به ترجمه، رويكرد معنى گرايانه، ترجمه تفسيرى، اهميت برابرى معنايى در ترجمه و بايدها و نبايدهاى مربوط به انتقال درست معنى توضيح داده مى‏شود، پيش نيازها و بايدها و نبايدهاى بايسته رعايت مترجم در چهار محور ارائه داده شده است: در محور متن‏شناسى، خودسانسورى فرهنگى مترجم، قلمداد متن به عنوان واحد ترجمه، شناخت زبان عربى و آشنايى با دانشهايى مربوط به ايين زيان، آشنايى با علوم قرآنى، توجه به پيوستگى معنايى آيات، سنت‏شناسى و موضوع‏شناسى در معرض مطالعه قرار مى‏گيرد. تخصص در زبان مقصد و راز و رمز پيشنهاد آن به عنوان مهمترين شرط، محور دوم شناخته شده است، توانائى تخصصى مترجم در تئورى‏شناسى و تجربه عملى ترجمه و نويسندگى نام سومين محور را به خود اختصاص مى‏دهد، تعامل جمعى كه مشاركت افراد و تخصصهاى لازم را در آفرينش ترجمه در خور، پيشنهاد مى‏كند، آخرين شرط معرفى مى‏گردد، در نهايت از عدم وفادارى ترجمه‏هاى موجود به دليل بى توجهى به بايد در انتقال مؤثر معانى گفته و نا گفته (ولى القائده) آيات هم يادى به عمل مى‏آورد.
واژه‏هاى كليدى
قرآن، ترجمه، سنت، زبان فارسى، شرايط مترجم، موضوع‏شناسى، معنى، ترجمه تفسيرى، پيامبرصلى الله عليه وآله، اهل بى، آشنايى زدايى، غرابت زدايى، سبك‏شناسى، متن‏شناسى، واحد ترجمه، تناسب آيات، جاحظ، بوجين نايدا، سيسرو، جروم
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/14277298427925340553.gif (http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/14277298427925340553.gif)

neginsabz
۱۳۹۱/۰۲/۱۹, ۱۵:۰۲
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/14277298427925340553.gif
دو سخن آغازين
احساس نياز به ترجمه و مترجم از گذشته‏هاى بسيار دور بشر را همراهى كرده است. روزى كه زمينه تلاقى زبانها و گويشهاى متفاوت فراهم آمد، ضرورت استفاده از اين ابزار تفاهم مورد توجه قرار گرفت.
یک. دغدغه زدايى از مخاطبان ترجمه
اين گونه‏اى از باز خوانى از همان نخستين روزهاى پيدايشش، گذر گاهى تلقى مى‏شد كه نبايدهاى نهفته در آن سلامت معنى را، موقع عبور، در معرض خطر قرار مى‏داد.
اسكندر مقدونى موقع عقب نشينى از هند (323 قبل از ميلاد) در حوزه تجمع فلاسفه كه به «خانه خرد» معروف بود، باده تن فيلسوف كه شورشهاى ضد او را رهبرى نمى‏كردند،(1) رو به رو گرديد و تصميم گرفت از طريق مترجم با آنها گفت و گو نمايد.
راهبان هندى در مورد مترجمان اسكندر كه سخنان آنها را ترجمه مى‏كردند، گفتند:
«تلاش براى تشريح نظريات مكتبى و فلسفى از طريق اين صافى، به مثابه آن است كه انتظار داشته باشيم آب از جوى گل بگذرد و همچنان خالص و پالوده باقى بماند».(2)
بدگمانى نسبت به امانتدارى و وفادارى ترجمه، دانشمندان را بر دين وا داشت كه با كشف بايدها و نبايدهاى فن ترجمه، ميزان آلايندگى اين كانال ارتباطگيرى را، كاهش دهند. گويا پيشنهاد دو روش ترجمه «كلمه در برابر كلمه» و «معنى در برابر معنى» در حوزه فرا اسلامى هر كدام با اين ادعا صورت گرفت كه مى‏تواند سلامت معنى را تامين كند.
مترجمان كليمى معاصر سيسرون پيش از ميلاد مسيح تصور مى‏كردند كه تنها از طريق ترجمه واژه به واژه، خلق تصوير كاملى از متن ميّسر است ولى سيسرون ترجمه كلمه به كلمه را كار عبث مى‏دانست و از معنى گرايى حمايت مى‏كرد.(3)
جروم (ائوسبيوس هيرونوموس (347 - 419 م) نيز بر اصل ترجمه معنا به معنا تأكيد داشته و آن را اصل رايج در سيره مترجمان پيش از خود مى‏شناخت و به قصد قناعت آفرينى بيشتر در ضمير مخاطبانش نسبت به اين رويكرد مى‏گفت:
«در مقدمه شرح احوال قديس آنتونيوس مصرى آمده است:
بدان كه ترجمه لفظ به لفظ از هر زبان به زبان ديگر همچون پرده‏اى، معناى اصلى را پوشيده مى‏دارد. بدان گون كه خّرمى گياه و علف راه بر رشد ميوه، مى‏بندد. طرز بيان، به دقايق نحوى و اشارات و استعارات وابسته است و اين همه آنگاه كه در ترجمه راه مى‏يابد، بناچار آنچه را كه به چند لفظ محدود بيان مى‏شد، با اطناب ملال آور بازگو مى‏كند. من كوشيده‏ام تا در ترجمه احوال آنتونيوس مقدس از اين عيب، پرهيز كنم. ترجمه من اگر چه لفظ به لفظ نيست معنا را در آن حفظ كرده‏ام، ديگران شايد كه به جستجوى هر هجا و هر لفظ در برابر لفظى و هجايى باشند ليك من تنها به جوهر متن نظر داشته‏ام.
هيلاريوس خستوان وقتى پاره‏اى از مواعظ ايوب و نرامير داود را از يونانى به لاتين ترجمه مى‏كرد خود را به ملال ترجمه لفظ به لفظ گرفتار نكرد و پرهيز داشت از اين كه موشكافى بيهوده در الفاظ، بندى بر پايش بگذارد پس چون سردار فاتح متن اصلى را همچون اسيرى به قلمرو زبا مادرى خود كشاند.
بارى بياد آوريم كه هفتاد مترجم اسكندرانى و نويسندگان اناجيل در كار كتب مقدس به همين راه رفته‏اند ديگر جاى شگفتى نيست اگر نويسندگان متون مذهبى و غير مذهبى اين روش را در ترجمه اختيار كنند».(4)
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/14277298427925340553.gif