PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : حافظان قرآن از صدر اسلام تا زمان حاضراخلاقي
۱۳۸۷/۰۴/۱۰, ۱۰:۳۱
نام گروهى از حافظان صدر اسلام چنين است :
الف ) حافظان مهاجر
على (ع ), طلحة بن عبيداللّه , سعد بن ابى وقاص , عبداللّه بن مسعود, حذيفة بن يمان , سالم مولى ابى حذيفه ,ابوهريره , عبداللّه بن سائب , عبداللّه بن عباس , عبداللّه بن عمر,عبداللّه بـن عـمـرو بـن عـاص , عبداللّه بن زبير, تميم بن اوس , عقبة بن عامر, عمرو بن عاص و ابوموسى اشعرى .

ب ) حافظان انصار ابـى بن كعب
معاذ بن جبل , ابوحليم معاذ, زيد بن ثابت , سعدبن عبيد, مجمع بن جارية , انس بن مـالـك , ابوزيد بن قيس بن السكن ,عبادة بن صامت , ابوايوب , ابوالدرداء, فضالة بن عبيد و مسلمة بن مخلد.

ج )حافظان زن
عائشه , حفصه , ام سلمة و ام ورقه .

د) حافظان مشهور عصر نبوى
على (ع ), ابى بن كعب , ابوالدرداء, معاذبن جبل , زيدبن ثابت ,عبداللّه بن مسعود, عثمان و ابوموسى اشـعـرى در شـمـار حـافـظـان مـشهور روزگار رسول خدا(ع ) جاى داشتند. ابن سيناابن سينا دانشمند نامى قرن پنجم هجرى - كه در پزشكى ,فلسفه و...
سرآمد عصر خود بود - پيش از ده سالگى قرآن مجيد راحفظ كرد.
سيد بن طاووسسـيـد بـن طاووس يكى از دانشمندان شيعى است كه در ماه شعبان سال 640 ق در كربلا ديده به جـهـان گـشـود و در شـهـرهاى حله وبغداد به فراگيرى دانش پرداخت .
او از شاگردان خواجه نصيرالدين طوسى و علامه حلى است و در يازده سالگى تمامى قرآن را به خاطرسپرد.
رودكىاين شاعر پرآوازه ى سده ى چهارم ايران , در عصر سامانيان مى زيست .
وى حدود 1300000 بيت شعر سـرود و شـعـر پارسى رابه كمال رساند.
رودكى از نعمت بينايى بى بهره بود, ولى در هشت سالگى تمام قرآن را حفظ كرد.
ابوالعيناء<مـحـمد بن قاسم بن خلاد بن ياسر اهوازى مشهور به ابوالعيناء, درشهر اهواز متولد شد و در بصره رشـد يـافـت .
وى از اديبان بزرگ روزگارعباسى شمرده مى شد و دركودكى قرآن را حفظ كرد.
ابـوالـعيناء درچهل سالگى چشمانش رااز دست داد و پنجاه سال ديگر عمرش رادر نابينايى به سر برد.
حافظ شيرازىايـن شاعر و دانشمند ايرانى , در نهايت فقر و تنگدستى به فراگيرى دانش پرداخت .
او تمامى قرآن رابا چهارده قرائت از حفظبود و [لسان الغيب ] لقب داشت .
ناصر خسروابومعين ناصرخسرو قباديانى در سال 394 هجرى چشم به جهان گشود و در 481 درگذشت .
اين شـاعـر, عـارف , حـكـيـم ونـويسنده ى زبردست بود - كه از نوادر روزگار به شمار مى رفت - در 9سالگى قرآن و بسيارى از احاديث را حفظ كرد.
ابن اثير جزرى ابـوالفتح ابن اثير جزرى از دانشمندان مذهب شافعى است .
او درلغت , نحو, بيان و نيز فنون انشا و كتابت مهارت بسيار داشت و قرآن را در كودكى حفظ كرده بود.
ملك المحدثينمحمدبن طاهر ملقب به ملك المحدثين , از دانشمندان اواخرقرن دهم هجرى است .
او در كودكى قرآن را حفظ كرد و در بسيارى ازفنون بر ديگران تقدم يافت .
محمد بن طاهر اموال بسيار به ارث برد وهمه را به دانشجويان علوم دينى بخشيد.
انتاكىداود بن عمر انتاكى ملقب به [بصير], از دانشمندان شيعى اوايل قرن يازدهم است .
وى در كودكى حـافـظ قـرآن شـد و تـوانـسـت درپـزشـكى و فلسفه شهرتى چشم گير به دست آورد.
انتاكى از نعمت چشم بى بهره بود, ولى به شهرهاى بسيار سفر كرد.
فرزدقايـن شـاعر شيعى عصر بنى اميه , از اصحاب امام سجاد(ع )بود.
پدرش او را در كودكى نزد على (ع ) آورد و گـفـت : فـرزنـدم شـاعـراسـت .
على (ع ) فرمود: او را قرآن بياموزكه بهتراز شعر است .
اين سخن چنان در فرزدق اثر كرد كه بر خود قيدهايى بست و سوگند خورد تاقرآن را حفظ نكند آن ها را نگشايد.
به اين ترتيب , همه ى قرآن رابه خاطر سپرد.
فخرالدين عراقىابـراهـيـم بـن شـهـريـار ملقب به [فخرالدين ], درشمار شاعران وعارفان پيرو شيخ شهاب الدين سهروردى جاى دارد.
او در كودكى به جمع حافظان قرآن پيوست .
شبلنجىايـن دانـشـمـند بزرگ اهل سنت در حدود 1250 ق ديده به جهان گشود و در ده سالگى قرآن را حفظ كرد.
وى به گوشه نشينى و زيارت اهل قبور بسيار تمايل داشت .
شهاب الدينايـن دانـشـمـنـد شـافـعـى - كـه بـه ادبيات بسيار عشق مى ورزيد - درده سالگى قرآن را حفظ كرد.
ابوالحسناتمـحـمد عبدالحى بن حافظ انصارى , از دانشمندان حنفى قرن چهاردهم است .
او حفظ قرآن را از پـنـج سـالـگـى آغـاز كـرد و در ده سالگى به پايان رساند.
ابوالحسنات در يازده سالگى به تحصيل دانش پرداخت و همه ى علوم رايج معقول و منقول را نزد پدر آموخت .
ابن اللبانابـومـحـمد عبداللّه مشهور به ابن اللبان , از فقيهان و محدثان معروف شافعى است .
وى - كه قرآن رابـه چـندين روايت تلاوت مى كرد- در پنج سالگى به حافظان پيوست و در 446 ق در اصفهان در گذشت .
جبرتىاو ابـوالـتـهـانـى كنيه داشت و از دانشمندان معروف حنفى شمرده مى شد.
وى در اكثر علوم روز سـرآمـد بـود و در كـنار دانش به تجارت نيزمى پرداخت .
ابوالتهانى درده سالگى قرآن مجيد را به خاطرسپرد.