PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : دشمنان حضرت مهدی(عج)هنگام قیام آن حضرت چه کسانی هستند؟خادمة المهدی
۱۳۹۱/۰۷/۲۸, ۲۰:۲۲
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/01594113285338509637.gifhttp://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/02573382865785772425.gifدشمنان حضرت مهدی (عج) هنگام قیام آن حضرت

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/92920142204108003028.gif

خادمة المهدی
۱۳۹۱/۰۷/۲۹, ۱۹:۳۸
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/82187169716359948342.gif


دریک تقسیم بندی کلی دشمنان به دوگروه تقسیم می شوند:


الف)غیرمسلمانان

ب)مسلمانان

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/16868999723422702607.gif

خادمة المهدی
۱۳۹۱/۰۷/۲۹, ۲۰:۰۶
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/04667551231195660903.gif


الف)غیرمسلمانان


1_کافران ومشرکان


نخستین گروهی که دربرابرحضرت مهدی (عج)صف آرایی می کنندمشرکان وکفارند.


آنان که ادعا می کنندسرکرده مردم جهانند ونهضت آزادی بخش حضرت مهدی (عج) رامانع منافع ناروای خود می بینند.امام صادق(ع)می فرماید:هنگامی که قائم ما قیام کندهیچ مشرک به خداوندبلندمربه وهیچ کافری نخواهدبودمگراین که ازقیام اوناخشنودخواهدشد.شیوه برخوردحضرت مهدی(عج)بآنان که همان شیوه پیامبر(ص) است به شدیدترین صورت ممکن خواهدبود.

http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/04468075698545577444.gif

خادمة المهدی
۱۳۹۱/۰۷/۲۹, ۲۰:۲۸
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/00338182145943842648.gif


الف)غیرمسلمانان


2_یهود (سرسخت ترین دشمن)خداوندمتعال دربرخی آیات قرآن ازیهوذبه عنوان دشمن ترین گروه برای مومنان یادکرده است.(سوره فتح آیه 29)


درآن انقلاب جهانی این گروه ازهیچ تلاشی برای سرکوب ان حق فروگزاری نمی کنند.


دربعضی روایات بیشترین پیروان دجال ازیهوددانسته شده اند.


پیامبر(ص)فرمود:...وبیشترپیرو ان او( دجال) یهودواعراب اند.http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/69801468469600808862.gif

خادمة المهدی
۱۳۹۱/۰۷/۳۰, ۰۵:۲۷
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/95314962601032151467.gifالف)غیرمسلمانان3_نصارا(مسیحیان)ازآنجایی که امام مهدی(عج)درقیام جهانی خود جزبه برپایی دستورات الهی اقدام نمی کند،


ازاین روهمه دشمنان از جمله نصارادربرابراودشمنی می کنند.
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/10940974886082824163.gif

ناصر یوسف نژاد
۱۳۹۱/۰۷/۳۰, ۰۸:۳۹
دشمنان مهدی (عج) در هنگام قیام آن حضرت کسانی هستند :
که در همبرگری که تولید می کنند، بند انگشت انسان پیدا می شود! (این ماجرا در قم اتفاق افتاده)
که در سوسیس و کالباس هایشان آشغال گوشت می ریزند و آن را در بسته بندی شیک! به خورد مردم می دهند!
که در غذاخوری های بین راهی گوشت سگ یا خر به خورد مردم می دهند!
که در مقابل این کارها موضعی اتخاذ نمی کنند! و با اینکه می توانند خوردن این آشغال ها را تحریم کنند، چیزی به مردم نمی گویند تا که یک عده سرمایه دار شیطان صفت، جیب هایشان را از پول آشغال هایی که به مردم می خورانند! پر کنند!
که ترازوهایشان به نفع خودشان سنگین تر است و کم فروشی را علاوه بر گرانفروشی و گناهان دیگر، با هم انجام می دهند!
که با اینکه امکانات ازدواج دارند، اما هوسباز هستند و چشم شان به دنبال ناموس مردم است، حتی زنان شوهر دار!
که خلق خدا از دستشان در کوچه و خیابان و محله آسایش ندارند و بخاطر مزاحمت اینان از آن محل کوچ می کنند!
که به هربهانه ای هر هفته یا هرروز قیمت درج شده روی کالاهایشان را افزایش می دهند!
که نژاد یا قوم خود را برتر از دیگر اقوام می دانند!
که حق را می بینند اما دنبال باطل می روند!
که هنگام زکات دادن در راه خدا کمترین مقدار را از جیب خود خارج و پرداخت می کنند، اما در مقابل بیشترین پاداش را از خداوند توقع دارند!
که رنج بی نوایان را می بینند و شب با خیال راحت به بستر می روند و می خوابند!
که منافق هستند و اسباب و متاع بی ارزش و باطل دنیا برایشان از تقوی مهمتر است و این عده در بین متظاهران به دین، بیشتر دیده می شوند، تا کفار و ملحدین!
که دین خدا را در نظر مردم زشت نشان دادند بدین سبب باعث رمیدن مردم از گرد ریسمان الهی شدند!
که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کردند!
که کتاب خدا را به میل خود و مطابق با عقاید باطل خودشان تفسیر و ترجمه و تعبیر و تأویل کردند!
که در مساجد را به روی بندگان خدا بسته اند!
که ...

خادمة المهدی
۱۳۹۱/۰۷/۳۰, ۲۰:۲۹
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/04667551231195660903.gif

ب)مسلمانان1_منافقان


بررسی هانشان می دهددرمیان دشمنان امام زمان (عج)کسانی که پیش ترادعای موافقت باامام راداشتنددیده می شود.آنان منافقانی هستندکه به پندارخود منافعشان رادرظهوزاو می جستندواینک برخلاف این پندار ،قیام آن حضرت رابرمبنای عدل وقسط می بینند.گویی به طوردقیق تاریخ تکرار می شودوکسانی که حکومت امام علی(ع)رابرای رسیدن به دنیا می خواستند دربرابراودرصف دشمنان می ایستند.درطول تاریخ افرادی دزمنافقان با سوء استفاده ازآزادی های اسلامی واردمسلمانان شده وازامکانات جامعه اسلامی استفاده کره اند.درحکومت حضرت مهدی (عج)نیزاین افراددرصددنفوذ درحکومت اسلامی برمی آینداماآن حضرت پیروزمندانه منافقان راازمیان برمی دارد.
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/04468075698545577444.gif

خادمة المهدی
۱۳۹۱/۰۸/۰۲, ۱۳:۰۵
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/69801468469600808862.gif


ب)مسلمانان


2_راحت طلبان


راحت طلبی ریشه در خودپرستی داردوخودخواهی منشاهمه مفاسداست .


راحت طلب دین رابه گونه ای توجیه می کندکه بارفاه اودرتزاحم بناشدوبه دنبال آن دسته ازاحکام ساده وبدون دردسراست که دنیای اودرخطرنیفتد.انقلاب جهانی امام زمان(عج)بدون گذشتن ازآتش وخون به پیروزی نمی رسد.
درنبردمحرومان بامستکبران برق تیغ بلاایمان هارابه آزمایش درمی آورد ومومنان راستین پیشاپیش به استقبال رفته وخودرابرای بلاهاآماده می سازند.
ولی راحت طلبان بادستاویز قراردادن مذهب درپس توجیه وضع وپایگاه خویش هستندوبیش ازهمه چیزدرفکرزندگی خودندوانتظاررافقط دردعاو..می جویند.http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/69801468469600808862.gif

خادمة المهدی
۱۳۹۱/۰۸/۰۲, ۱۴:۱۱
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/95314962601032151467.gif


ب)مسلمانان
3_جموداندیشان

ازآغازتاریخ اسلام ظاهرگرایان ،ازمهم ترین کسانی اندکه مانع گسترش دین می باشند.کسانی که به باطن وروح وهدف دین توجه نکرده وافق درکشان فراترازپوست وقالب را نمی نگرد.دوربودن از واقعیت های عینی آنان راکوته بین نموده وبه خودمحوری دچارکرده .محدودبودن درکشان نسبت به دین موجب می شود دربحران هاوزمان های حساس تکلیف خودرانشناسند


وآن گونه که شایسته استت ازپیامبروامامان پیروی نکنندوگاهی نیزبه رویارویی باآنان بپردازند.درهنگام حضرت مهدی(عج)نه فقط تحجر دراندیشه هاورفتاراجتماعی ازمیان نمی رودبلکه به گونه هایی نوجلوه گرمی شود.


http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/10940974886082824163.gif

خادمة المهدی
۱۳۹۱/۰۸/۰۲, ۱۴:۳۱
http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/82187169716359948342.gifفضیل بن یسارمی گویدشنیدم امام صادق(ع)می فرمود:


قائم ماچون قیام کندمردم ازروی جهل بااوبرخوردمی کنندشدیدترازآنچه رسول خدا باآن ازسوی نادانان جاهلیت روبروشد.


گفتم:این چگونه ممکن است؟


فرمود: همانارسول خدا (ص)درحالی به سوی مردم می آمد که آنان سنگ وکلوخ وچوب های تراشیده ومجسمه های چوبین را می پرستیدند


قائم ماچون قیام کند درحالی به سوی مردم می آید که جملگی کتاب خداراعلیه اوتاویل می کنند وبراوبدان احتجاج می نمایند!


سپس فرمود:بدانیدبه خداسوگند موج دادگستری او بدان گونه که سرما و گرمانفوذ می کند تادرون خانه های آنان راه خواهدیافت.الغیبة نعمانی.97.ح 3http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/16868999723422702607.gif