PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : تحريف؛ كژروی ناشايستPartofar
۱۳۹۴/۰۱/۱۵, ۰۵:۳۰
تحريف؛ كژروی ناشايست
اشاره

اگر سخن بر بنياد كلمه و حرف نهاده شده است و اين واژگان توليدي از نوسانات هوا در ريه و در لابه لاي دندان و ميانه كام انساني ، مهم ترين عامل ارتباطي انسان است ؛ همين آسان ترين راه و بهترين ابزار ارتباطي ، به جهاتي به سادگي در دام بيراهي و كژروي گرفتار مي آيد و به همان آساني عامل اساسي وحدت و تفاهم و همبستگي انساني به عاملي مهم در برخوردها و تضادها تغيير شكل و ماهيت مي دهد.
بسيار ديده و يا شنيده شده است كه درگيرهايي خانوادگي و يا قبيله اي يا كشور و يا حتي جهاني به دنبال تحريف واژگان و گزاره ها پديد آمده و خون ها ريخته شده و زندگي ها به تباهي كشيده شده است. قرآن با نگاهي عميق و ژرف به عنوان راهنماي شناخت و دستور كامل هدايت انساني به اين بعد از ابعاد رفتاري انسان نيز توجه داشته است و يكي از محورهاي گزاره هاي شناختي و آموزه هاي دستوري آن مساله تحريف است. تحريف در نگرش قرآن ، نابهنجاري ناشايست و زشت با كاركردهاي منفي و آسيب زننده در اشكال مختلف حقوقي ( به عنوان حكم عقلايي تاييد و امضايي ) و يا اخلاقي ( بايد و نبايدهاي مبتني بر ارزش هاي عرفي و مشهورات و مقبولات ) و يا احكام شرعي با پيامدهاي سخت و تند دنيوي و اخروي مورد بررسي ، تبيين و توصيه قرار گرفته است. آن چه در اين نوشتار مورد نظر ماست بررسي نگرش قرآن به اين مساله و واكاوي پيامدهاي مخرب و آسيب رسان آن از نگره قرآن است.


تحريف معنايي و لفظی

تحريف از ماده حرف به معناي كژ كردن و برگردانيدن چيزي و يا بركنار بودن از جايي است. تحريف سخن و يا كلام به معناي تغيير محتوايي و معنايي آن مي باشد. ( لسان العرب ، ابن منظور ، ج 3 ص 129 ماده حرف و نيز غير آن از كتب معتبر لغت تازي)
شيخ طوسي تحريف را امري مي داند كه با دو ابزار تاويل ناروا و زشت بدون تغيير در ساختار كلام و يا تغيير و تبديل ساختاري كلام انجام مي شود.( التبيان ، شيخ طوسي ، ج 3 ص 470)
به نظر مي رسد كه تحريف به شكل سه گانه اي صورت مي گيرد. مفسر نمونه بر اين باور است كه با توجه به مجموعه آياتي كه در قرآن درباره تحريف هاي يهوديان آمده مي توان به اين نتيجه رسيد كه تحريف يا به صورت لفظي و يا معنايي و گاه به حذف بخشي از كلام انجام مي شود. يهوديان به هر سه گونه تحريف دست مي يازيدند.( تفسير نمونه ، ج 4 ص 313 تا 314)
در اين تحليل مفسر نمونه سخني از تحريف به شكل اضافه كردن آيات يا واژگان و يا بخشي از كلام، مطرح نشده است؛ شايد علت و سبب آن اين باشد كه تحريف به شكل اضافه كردن بخشي به كلام گوينده و يا نويسنده يا اصولا به كار نمي رفته و اتفاق نمي افتاده و يا اين كه تحريف در اين معنا كاربرد نداشته و به جاي آن ، براي بيان اين نوع از تغيير در كلام ، اصطلاح ديگري را به كار مي گيرند.....

Partofar
۱۳۹۴/۰۱/۱۵, ۱۵:۰۱
....
اهداف و علل تحريف


هر رفتار انساني مبتني بر انگيزه ها به عنوان علل ايجادي و اهداف به عنوان علل غايي است. از اين رو مي بايست در جستجوي علل و انگيزه هاي تحريف و اهداف محرفان به بازخواني و تحليل آيات مربوط و يا مرتبط با تحريف پرداخت.
قرآن براي تحريف علل و عوامل چندي را بيان و مطرح مي سازد كه در اين جا به بخشي از آن ها پرداخته مي شود:
گمراه سازی


هدف يهوديان در تحريف آيات الهي به انگيزه گمراه ساختن ديگران انجام مي شده است و به نظر مي رسد كه اين عامل را مي توان در همه موارد تحريف ردگيري و شناسايي كرد. قرآن بيان مي دارد كه برخي از اهل كتاب برخي از مطالب را به كتاب آسماني نسبت مي دهند و مي گويند كه اين سخن از كلام خداست تا بدين طريق شما گمان كنيد كه سخني الهي است و بدان عمل كرده و باور نمايد در حالي كه آن سخن از آن خدا نيست و دروغ و افترايي بيش نيست. ( آل عمران آيات 75 تا 78).....

Partofar
۱۳۹۴/۰۱/۱۶, ۰۹:۳۷
.....
برخورداری از اهداف دنيویيكي ديگر از علل و انگيزه هايي كه موجب مي شود تا برخي از اهل كتاب به تحريف آيات الهي بپردازند و آن را به خدا نسبت دهند ، رسيدن و دست يابي به اهداف دنيوي است. به اين معنا كه وقتي مطالبي را به خدا نسبت دهند باورمداران و دينداران به آساني آن را پذيرفته و بدان عمل مي كنند و واكنش منفي از خود نشان نمي دهند. انسان به طور طبيعي و فطري از خيانت در امانت و يا تصرف در اموال ديگري پرهيز داشته و آن را مكروه و ناخوش مي دارد. از اين رو اگر كساني بدون دليل عقلي و يا عقلايي در امانت خيانت و يا در اموال ديگري تصرف نمايد و به حقوق ديگران تعرض كند به طور طبيعي مورد بي توجهي و بي مهري جامعه قرار گرفته و اعتماد و حسن نظر ايشان نسبت به خائن و متجاوز كم شده با او رفتار مثبت و سازنده اي در پيش نمي گيرند.
برخي از اهل كتاب و يهوديان براي اين كه در اموال ديگراني كه از اهل كتاب و بر دين ايشان نبودند ة خيانت كنند و به شكلي آن را براي خود حلال و مباح جلوه دهند به تحريف كتاب آسماني تورات پرداخته و گزاره هايي را به آن نسبت مي دادند تا بدين وسيله رفتار ناشايست خود را توجيه و سلب اعتماد ديگران را بازسازي نمايند. قرآن بيان مي دارد كه يكي از علل و انگيزه هاي تحريف از سوي يهوديان اين بوده است .
از اين رو با تغيير و تحريف آيات تورات به خداوند افترا مي بستند كه خداوند اجازه خيانت در امانت و تجاوز در اموال غير اهل كتاب را به آنان داده است و كساني كه از اهل كتاب هستند مي توانند در اموال بي دين هايي كه اهل كتاب نيستند تصرف كنند. قرآن بيان مي كند كه ازاهل كتاب كساني هستند كه اگر بار شتري را در نزد ايشان امانت گذاري به تو بر مي گردانند. اما در مياان ايشان كساني هستند كه اگر يك دينار زر در نزد ايشان به امانت گذاري در آن خيانت كرده و آن را به تو بر نمي گردانند مگر آن مقاومت كرده و با قدرت و پافشاري مال خويش را از دست ايشان باز گيري. سبب اين گونه رفتار و خيانت در امانت را بايد در انديشه و باوري دانست كه با تحريف در آيات آسماني و افترا و دروغ به خدا آن را توجيه كرده و مشروعيت مي بخشند.
اين باور و انديشه اين است كه براي بي سوادان ( كساني كه اهل كتاب نيستند و دين آسماني و كتاب آسماني ندارند) راهي به سوي ما نيست و ما بر آنان حق داشته و تسلط و چيره مي باشيم ؛ چون اين تسلط ما بر اميين و بي كتاب ها حكم الهي است؛ در حالي كه اين افترايي به خدا و دروغي به اوست و بر اين نسبت و دروغي كه مي بندند آگاه و عالم هستند.( آل عمران آيه 75)
اهل كتاب به قصد دست يافتن به اموال ديگراني كه از دين خود نيستند به روش هايي تمسك مي جويند كه از نظر عقل و عقلا امري زشت و ناپسند و غير اخلاقي و حتي غير حقوقي است با اين همه با سوء استفاده و تحريف آيات آلهي كاري مي كنند تا رفتار نابهنجار خود را توجيه كرده و مشروع جلوه دهند. ( ال عمران آيه 77 و مائده آيه 41).....

Partofar
۱۳۹۴/۰۱/۱۷, ۰۲:۰۲
....
فريب مومنانشريعت اسلامي پيامبر بزرگوار از دين كامل اسلام و شريعت نهايي و پاياني است كه پس از شرايع ديگري چون يهوديت و مسيحيت آمده است. در گذشته هنگامي كه مسيحيت ظهور كرد و با استناد به آيات تورات كوشيد تا باورهاي پيشين را تحكيم و برخي از تحريفات و تصحيفات و كژروي ها را اصلاح كند ، يهوديان براي جلوگيري از استفاده حضرت مسيح و يارانش از آيات تورات ، دست به تحريف آيات زدند تا به قول خود ، راه هر گونه سوء استفاده از تورات و آيات آن را بگيرند. از اين رو آيات مرتبط با مسيح و بشارت ايشان و آياتي كه مويد ديدگاه ها و نظرات آن بزرگوار بوده را تحريف كردند. پس از ظهور پيامبر اكرم (ص) اين مساله دوباره تجديد و بلكه تشديد شد.
يهوديان مدينه سال ها پيش به اعتبار نبوات و پيش گويي هاي دانيال پيامبر (ص) و ديگر پيامبران بني اسرائيل به سرزمين مدينه آمده بودند تا در هنگام ظهور آخرين پيامبر و منجي بشريت در كنار آن حضرت بوده و از ظلم و ستمي كه بت پرستان و بي دينان بر ايشان روا مي داشتند رهايي يابند. اكنون آن حضرت ظهور كرده بود و به قول يهوديان بسياري از اميين ( بي كتاب هاي غير يهودي ) به او پيوسته بودند. آن حضرت در بسياري از موارد به ايشان و تورات استناد مي كرد و ادله ايشان را بر ضد شان به كار مي بست. آنان پيامبر(ص) را به جهات تورات و ديگر كتب آسماني و پيشگويي هاي پيامبران پيشين به خوبي مي شناختند به طوري كه قرآن از اين شناخت به شناخت پدر و فرزند اشاره مي كند . با اين همه از در انكار درآمدند و به مخالفت با آن حضرت پرداختند. براي رهايي از استفاده آن حضرت از آيات آسماني تورات اقدام به تحريف آيات كتاب كرده تا بدين وسيله مومنان را بفريبند.( آل عمران آيات 75 تا 78)
جالب اين است كه برخي از عالمان يهودي براي فريب مومنان اهل كتاب نيز دست به تحريف زده اند تا بدين وسيله جايگاه قومي و نژادي خود و ارزش و اهميت يهوديت را در چشم باور مداران آن افزايش دهند . اين گونه است كه مثلا براي آنان ويژگي هاي چون عدم عذاب در دوزخ و يا كاهش مدت عذاب و يا فرزندي خدا و مانند آن را بافته و به خدا نسبت داده اند .( بقره آيات 58 و 59 و اعراف آيات 161 و 162).....

Partofar
۱۳۹۴/۰۱/۱۸, ۰۱:۱۴
....سنگدلیبه نظر قرآن يكي از علل و عواملي كه موجب مي شود تا انسان به تحريف آيات الهي اقدام كند ، سنگدلي و قساوت قلب است.
ريشه اين سنگدلي شكست پياپي پيمان و عهدهايي است كه يهوديان با خدا بسته بودند. البته اين خاص يهوديان نيست . به اين معنا كه گزاره ها و گزارش هاي تاريخي و تحليلي قرآن خاص مورد بيان نيست و نبايد در مصداق آن توقف كرد. اين ها نمونه هاي عيني و گزارش هايي است تا دانسته شود كه ريشه و علل كنش ها و واكنش هاي انسان نسبت به آيات الهي چه اموري مي باشد.
در اين گزارش به خوبي روشن مي شود كه هر گاه انسان بر خلاف باورهايي كه با شهادت گويي آن را پذيرفته و بدان ايمان و پيمان بسته را بشكند و مكرر گناه و تجاوز و تعدي نمايد در يك فرآيند به جايي مي رسد كه به سنگدلي دچار مي شود و نتيجه آن مي شود كه در هنگام مخالفت آن گزاره ها با كنش و واكنش هايي خود ، به تحريف دست مي يازيد تا خود را توجيه كرده و ديگران را به مشروعيت عمل خود خوش بين نمايد.
بنابراين انسان به طور طبيعي براي رهايي از عذاب وجدان و يا همراهي ديگران مي كوشد تا با تحريف و تغيير در محتواي آيات الهي آن را به خدا نسبت داده و عمل خود را امري ديني و در چارچوب آن نشان دهد تا علل و عوامل مخالفت ديگران را از ميان بزدايد.....

Partofar
۱۳۹۴/۰۱/۱۸, ۰۹:۳۳
....
روش های تحريفقرآن شيوه ها و روش هاي چندي را در بيان تحريفات آيات الهي و كتب آسماني بيان مي كند كه برخي به صورت گزاره هاي كلي و برخي در قالب بيان موارد و مصاديق جزيي مي باشد.
در اين جا به برخي از روش هاي و شيوه هاي تحريف اشاره و تفصيل بحث و بررسي را به زماني ديگر واگذار مي كنيم:
چرخاندن زبانبرخي از واژگان با كمي تغيير در تلفظ ، معناي ضد و يا مخالف مي يابد و بر معنايي كه از آن به طور جدي اراده شده دلالت نمي كند.
در زبان فارسي مي توان به تحريف در معناي (نگريست ) اشاره كرد كه با كمي تغيير در زبان و چرخاندن آن مي توان از آن اراده( ديدن و يا گريه نكردن) كرد. هم چنين است واژه (مهر) كه مي تواند به معناي مهر نهادن و يا محبت كردن دلالت كند و نيز (پر) پريدن و پر كردن و انباشت نمودن دو معناي است كه از تغيير و چرخاندن آن در ذهن مخاطب و شنونده پديدار مي شود.
يكي از روش هايي كه برخي از اهل كتاب براي تحريف استفاده مي كردند اين گونه بوده است كه خداوند در آيه 78 سوره آل عمران به آن اشاره مي كند.....

Partofar
۱۳۹۴/۰۱/۱۹, ۰۴:۱۷
....
انتساب دست نوشته هايكي از روش هاي تحريف آيات آسماني انتساب دست نوشته هاي خود به عنوان بخشي از كتاب الهي است . اين روش به جهت ناداني و بي سوادي اكثريت مردم امكان پذير است. به اين معنا كه مي توان به طرق مختلف آن را به دين نسبت داد. ( آل عمران آيات 75 تا 78) در زمانه ما اين مساله در دين اسلام مي تواند به شكل انتساب به روايت معتبر از نبي (ص) خود نمايي كند.
از اين روست كه به جهت عدم امكان تحريف قرآن به اين شكل، برخي از دنيا خواهان به تحريف در روايات و انتساب سخنان خود به معصوم و به ويژه پيامبر(ص) اقدام ورزيدند و آن را به آن حضرت منتسب كرده اند. آن حضرت (ص) بارها و بارها از اين كه مخالفان و منافقان به اين شيوه دست به تحريف آموزه هاي اسلام شوند ، هشدار داده ومردمان را به عذاب سخت بشارت داده و ترسانده است .
تغيير و تبديل كلمات و واژگانيكي ديگر از روش هاي اهل تحريف تغيير در كلمات و واژگان است كه نمونه آن را خداوند در مساله آمرزش خواهي يهود از خدا بيان مي دارد. خداوند از ايشان خواسته بود تا در هنگامه نيايش و آمرزش واژه و تعبير خاصي چون ( حطه) را به كار بردند كه ايشان آن را به واژه ديگري تحريف و تبديل مي كنند تا از بار معنايي آن بكاهند و نوعي ارزش كاذب براي خود در هنگامه دعا ايجاد كرده واز خفت معنايي واژگاني رهايي يابند.
اين گونه است كه قول را به قول ديگري تبديل و تغيير مي دهند. ( بقره ايات 58 و 59 و نيز اعراف آيات 161 و 162).....

Partofar
۱۳۹۴/۰۱/۲۰, ۰۳:۴۴
نهان كردن و كتماناز روش هاي تحريف ، كتمان و نهان كردن آيات و معارف و آموزه هاي الهي است. به اين معنا كه با گزينش برخي از آيات و تكرار و خواندن آن مردم را به سمت و سوي مي كشند كه اهداف مادي و دنيوي آنان را تامين مي كند و در همان حال از برخي از آيات و معارفي كه مي تواند به ضرر و زيان آنان تمام شود چشم فرو مي بندند و آن را كتمان و نهان مي سازند. ( انعام آيه 91)
اين هاي برخي از علل و عوامل و انگيزه هاي تحريف در دين است كه از سوي منافقان و مخالفان صورت مي گيرد . برخي از مومنان بدون توجه به علل و انگيزه هاي عالماني كه اين گونه در دين تحريف مي كنند از عالمان دنياطلب خود پيروي مي كنند و از آنان نمي خواهند كه ادله و دلايل روشن خود را نشان دهند. بنابر اين بر همگان واجب و وظيفه است تا با شناخت از كتاب الهي و مطالعه و خواندن آن خود را به مسايل ديني آشنا كنند و راه تحريف را بر منافقان و عالمان دنياخواه ببندند. تقويت تقوا ( يونس آيه 15 و نيز مائده آيه 44) و مهار و كنترل نفس و دوري از شيطان( نساء آيه 119) و بازخواست مديران و مسئولان و عالماني كه امر دين و دنيا مردم را در دست دارند مي تواند راه بر تحريف و هر گونه سوء استفاده از دين را ببندد. بنابراين افزون بر هوشياري عالمان خداترس بر مومنان است با نظارت دقيق نگذراند تا راه تحريف بر كسي گشوده شود.

والسلام