بیندیشیدید تا موفق شوید

رتبه کتاب
فرستنده اصلاح دین - ۱۳۹۶/۰۶/۰۳
نویسنده نویسنده محمدرضا صا دقی نیا
حجم کتاب حجم کتاب 395.5 کیلو بایت
دریافت دریافت 34
+ دانلود

بیندیشید تا موفّق شوید!


اندیشه ثروت است:
به راستي كه انديشه ثروت و دارايي است. دارايي قدرتمندي كه قوتي با هدف مشخص، عدم راسخ و اشتياق سوزان تركيب مي‌شود، راه رسيدن به ثروت را به روي شما مي گشايد. وقتي كسي عميقاً مي‌خواهد به خواستة خود برسد مطمئناً به هدفش مي‌رسد. مهمترين امر ساختن انديشه است، وقتي كسي به واقع براي چيزي آماده مي‌شود به آن مي‌رسد.به راستي اگر انسانها پاي عقيده خود بايستند و به هدف خود بچسبند و آنقدر مداومت كنند تا خواسته آنها به وسواسي دايمي مبدل گردد، چه اتفاقها كه نمي افتد.
فرصت:
مي توان با استفاده از اصول مشخص و شناخته شده انگيزه ناملموس انديشه را به صورت مادي تبديل كرديكي از علل عمده شكست و ناكامي اين است كه در برخورد با مشكلات موقتي متوقف مي‌شويم و دست از تلاش بر مي‌داريم.هرگز به گفتة ديگران دست از كار نكشيد و قبل از موفقيت شكستهاي موقتي را بپذيريد.نظريه سالم تنها چيزي است كه بري رسيدن به آن نياز داريد.وقتي ثروت به سوي شما جاري مي‌شود، حركتي بس سريع دارد، با تنعم همراه است، آنگونه كه تعجب مي‌كنيد كه در اين چند سال كجا پنهان بوده است بدانيد كه اين موضوع مهمي است. اين را هم بدانيد كه ثروت نصيب كساني مي‌شود كه سخت كوشند و از مداومت لازم برخوردارند. وقتي انديشيدن را شروع مي‌كنيد و ثروتمند مي‌شويد در مي‌يابيد كه ثروت بايك حالت ذهني آغاز مي‌شود، بايد هدف شخصي داشته باشيد.موفقيت از آن كساني است كه ذهنيت موفق دارند.
اشتیاق:
البته این را هم من به شما بگویم که قبل ازموفقیّت بی پایان بايد اذهان خود را از اشتياق به هدف خود انباشته كنم. به عنوان مثال : «اگر طالب پول هستيم بايد ذهنيت پول داشته باشيم تا اشتياق به ثروت ما را به طرحي مشخص براي دستيابي به آن مجبور كند.»
اشتياق نقطه شروع همه موفقيتهاست.آنچه را مغز انسان تصور و باور كند به آن مي‌رسد.رمز موفقيت اين است که كسي كه پلهاي پشت سرش را ويران مي‌كند، براي خود راه بازگشتي باقي نمي‌گذارد، يا بايد پيروز شود و يا از بين برود.هركس كه طالب پيروزي است بايد راه های فرار پشت سرش را از بین ببرد و راههاي عقب نشيني را برخود ببندد.اينگونه است كه مي‌توان ذهن را در شرايط اشتياق سوزان براي پيروزي قرارداد و اين شرايط لازم موفقيت است.
ضمیرناخوداگاه:
اگر مغزرا به دوقسمت به صورت افقی تقسیم کنیم قسمت پایینی مغز که بیشتر هم است مر بوط به ضمیر نا خوداگاه انسان و قسمت بالایی آن مر بوط به ضمیر خود اگاه انسان می شود،از جمله ویژگی های ضمیر نا خوداگاه می توان، به این اشاره کرد که درهنگام نیمه هوشیاری و بی هوشی انسان، نسبت به هنگام هوشیاری انسان بیش از 5 تا 10 برابر فعالیّت بیشتری دارد.
) کامپیوتر با کارایی و قدرت بی پایان تشبیه کرد، که به نوعی می توان گفت که یکی از CPU ضمیر نا خوداگاه را می توان به (
کارایی هایش پردازش اطلاعات در مغز است فقط با این تفاوت که قدرت بی پایان دارد و محدودیّتی نمی توان برای آن انتخاب کرد.به عنوان مثال وقتی اسم یکی از دوستان خود را فراموش می کنید و هرچه فکر می کنید تا اسم دوست خود را به یادتان بیاورید ، به یادتان نمی آید .اما وقتی صبح از خواب بیدار می شوید اسم دوستتان را به یاد می آورید.این به خاطر این است که وقتی این سوال در ذهن بوجود می آید که اسم دوستم چه بود؟، در ذهنتان یک مکش به وجود می آید که در هنگام بیداری، ضمیرناخوداگاه نمی تواند به جواب برسد ،اما در هنگام بی هوشی و خواب ،چون ضمیر ناخوداگاه فعالیّتش چند برابر می شود یا در حقییقت در هنگام بی هوشی ضمیرنا خوداگاه تازه شروع به کار می کند مثل یک پردازنده شروع می کند به جست وجو و چون نا محدود است و همه چیز را ذخیره می کند جواب سوال را به دست می آورد و هنگام صبح که از خواب بیدار می شوید اسم دوستتان را یادتان می اید ،در حقیقت جواب تمام این سوالات را ضمیر ناخوداگاه به دست می آورد.
ضمیر نا خودا گاه مانند یک آهنربا می باشد، که می تواند خواسته های انسان را جذب کند و انسان را به همان چیزی که می خواهد برساند،تنها دلیل نرسیدن انسان به خواسته ها و آرزو هایش این است که هدف های خود را در راستای این ضمیرقرارنمیدهد ،این کار مانند این است که آهنربایی را ده ها متر دورتر از آهنربایی دیگر قرار دهیم و انتظار داشته باشیم که یکدیگر را جذب کند،خب همچنین چیزی مطمئناً غیر ممکن است ،این دو باید حتما نزدیک به هم ومشخص باشن تا یکدیگر را جذب کنند.قانون جذب هم همین طور است ،قانون جذب می گوید هدف ها و ارزو های خود را به صورت کامل مشخص کنید و در این هنگام با تلقین به خود که آن را دارید، وبا تلقین به خود ضمیر ناخوداگاه تمام وجودت را به کار میگیرد تا به آن چه که می خواهی و ارزو دارید برسید، بدون آن که خود بخواهید ،درست مانند دو آهنربا.
یکی دیگر از روش های فعال کردن ضمیر نا خوداگاه به غیر از تلقین ،تجسّم کردن است .به عنوان مثال اگر شما می خواهید که انسانی ثروتمند شوید باید خود را یک انسان ثروتمند با مقدار پول و ثروت مشخص ومعیّن تجسّم کنید.تجسّم خیلی زود تراز تلقین به نتیجه می رساند.به طوری که هم بهتر و هم اثر بیشتری بر روی ضمیر نا خوداگاه می گذارد.
البته این تذکر را هم من به شما بدهم که از این ضمیر استفاده های نا بجا و نا درست هم می شود ،زیرا ضمیر نا خودا گاه بلعکس ضمیر خوداگاه منطق ندارد و همه چیز را ازجمله شوخی ،لطیفه ومسخره کردن ودروغ و... با ورمیکند و انسان را همان طور می کند که می گویند.
به خاطر این است که می گویند حتی به شوخی ضعف های دیگران را نگویید.
[IMG]file:///C:/Users/NP/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png[/IMG]«6»قانون تبدیل فرصت به اشتیاق و تبدیل اشتیاق به ضمیر ناخوداگاه =موفقیّت:
به عنوان مثال استفاده از این قوانین برای ثروتمند شدن:
1)مبلغ مورد نياز خود را دقيقاً مشخص سازید.
2) مشخص كنيد براي رسيدن به هرچيز، بايد چه چيز را از دست بدهيد. زیرا برای دستیابی به هر چیز بهتری باید
چیزی را از دست داد تا خلاء ای ایجاد شود تا چیزهای بهتری جای آن را بگیرند. که برای بهترین موفقیّت باید بهترین تصمیم بگیرید و باید بهترین از خودگذشتگی را کنید.
تاريخ مشخصي براي دستيابي به هدف خود درنظر بگيريد. (3
برنامه‌اي قطعي براي اجراي برنامه خود بريزيد و حتما با تمام سختی آن را انجام دهید. (4
5)رقم پول مورد نیاز را بنویسید و زمان دست یابی به آن را بنویسید، در باره از خود گذشتگی خود تصمیم بگیرید آنگاه برنامه ای که می خواهید برای رسیدن به این پول اجرا بگذارید را در نظر بگیرید.(واین ها را به صورت یک یادداشت بنویسید.)
6)يادداشت خود را به صداي بلند، روزي دوبار،شب قبل خواب و صبح بعد از بیدار شدن از خواب بخوانيد(به خاطر این که در این دو زمان انسان یک حالت نیمه هوشیاردارد.) و باور كنيد كه صاحب اين پول و دارايي شده‌ايد .البته باید به این هم توجه کرد که این کلمات بدون احساس درونی به واقعیت نخواهد رسید و گفتن این کلمات بدون اطمینان اثری نخواهد داشت و برای به موفقیّت رسیدن باید با احساس درونی ،مطمئن باشید که به این پول و موفقیّت میرسید و از صمیم قلب به آن اطمینان داشته باشید. .(در این جا هم از تلقین و هم از تجسّم استفاده کنید.)
کلام اخر:
در كار برنامة ريزي براي ثروتمند شدن به كسي اجازه ندهيد كه روياي شما را از بين ببرد. بايد با موفقهاي روزگار و دوران گذشته خود آشنا شويد. بايد با زندگي كساني آشنا شويد كه رؤياي آنچه را كه ارزشمند است به دنياي ما ارزاني داشته است؛ به من و شما امكان داده است تا استعدادهاي خود را بروز دهيم.«هرقدر در زندگي بخواهيم و توقع داشته باشيم همان اندازه بدست مي‌آوريم.» براي هركدام از ما راهي وجود دارد، اگر خوب گوش بدهيم كلمات مناسب خود را مي‌شنويم.»


برای گرفتن کتاب کامل خودم یعنی ادامه این مقاله به ایمیل زیر بیایید:
muhamax764@gmail.com

تصاویر


نظرات

نظری در مورد کتاب وجود ندارد

^

ورود

ورود