مشاهده RSS Feed

yanoor

عکس / لباسی به اندازه او

به این مطلب امتیاز بدهید
عکس / لباسی به اندازه او

تدارکات یگان، لباسی کوچکتر از این نداشته تا به او بدهد. این تابلویی است از غیرت و شرف مردان این سرزمین
به گزارش فرهنگ نیوز ، در تمام سال های دفاع مقدس، اعزام داوطلبان بسیجی به جبهه های جنگ، شامل محدودیت های سنی بود و در اواخر جنگ، به دلیل بهره برداری های تبلیغاتی رژیم صدام، این محدودیت ها با شدت بیشتری اعمال می شد. با این حال همیشه بودند داوطلبان کم سن و سالی که با ترفندهای مختلف از مراحل ثبت نام و گزینش عبور می کردند و خود را به خطوط مقدم نبرد می رساندند.
عکسی که می بینید، یکی از همان بسیجی های کوچکسال را نشان می دهد. به لباسی که بر تن کرده دقت کنید. بسیار بزرگ تر از قواره بدنش می باشد. تدارکات یگان، لباسی کوچکتر از این نداشته تا به او بدهد. حقیقتا تصویر زیبایی است و تابلویی است از غیرت و شرف مردان این سرزمینhttp://www.farhangnews.ir/content/74380

نظرات

^

ورود

ورود