مشاهده RSS Feed

yanoor

ایرانیان؛ رتبه سوم تنبلی اجتماعی جهان

به این مطلب امتیاز بدهید

ایرانیان؛ رتبه سوم تنبلی اجتماعی جهان

بسیاری از عادت های فرهنگی و صفات اجتماعی ما ریشه در تنبلی اجتماعی دارد. ایرانی ها ضمن این که دارای میزان تنبلی بالاتر از متوسط جهانی هستند، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده اند. ...
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=209681

نظرات

^

ورود

ورود