مشاهده RSS Feed

مزمل

میزان

به این مطلب امتیاز بدهید
یکی از موانع دریافت حقیقت از منابع تاریخی پیش فرض هایی است که در گذشته وضع شده است و گفته شده است که اگر از این پیش فرض ها سر پیچی کنید نمره شما در نزد خدا پایین است .

این پیش فرضها افراد را شرطی می کند و گوش افراد را در اختیار می گیرد.
نتیجه این اتفاق این می شود که دیگر فرد حقیقت را همان می یابد که پذیرفته است و یقین و ایمان قلبی و فکری پیدا می کند که مسیر صحیح همان است که به اوارائه شده است و دیگر نیاری به تحقیق ندارد.

اگر این اطلاعات غلط باشد فرد در توهم بسر می برد و در مثال مانند فردی می ماند که چشمش را بسته اند سوار بر ماشین و در یک مسیر تکراری روزها او را به حرکت در می آورند و او هرگز نمی فهمد که او در یک مسیر تکراری در حال حرکت است .

پیش فرض بخش جدایی نا پذیر همه مکاتب انسانی است وهمه مکاتب خود را آگاه و دانا و بر حق می دانند اگر اطلاعات گروههای مخالف را با هم مقایسه کنیم حالات مختلفی ایجاد می شود.


از جمله بهترین مورد اختلاف بر سر یک موضع واحد دین اسلام است
دین اسلام هم واحد است و هم حق در این مورد خدا در قرآن عظیم می فرماید مردم واحد بودند و با هم اختلاف کردند و خدا در روز قیامت بین آنها داوری می کند.

داور وقتی نیاز می شود که در یک چیز واحد اختلاف پیش آید اختلاف چند حالت دارد.

1 هر دو اشتباه فکر می کنند
2 یکی اشتباه می کند دیگری اشتباه نمی کند
حالت سوم نمی تواند وجود داشته باشد این است که بر سر یک چیز واحد دو عقیده متفاوت هر دو درست باشند
مثلا اگر یک کیلوگرم گندم داشته باشیم
اگر یکی بگوید این 1 کیلو گرم است دیگری بگوید 2 کیلو گرم
یکی درست می گوید دیگری اشتباه می کند
یا یکی بگوید نیم کیلو دیگری بگوید یک ونیم کیلو
هر دو اشتباه می کنند.

اما فرضی که نظرها متفاوت باشد و هردو درست بگویند غلط است
مثلا بگوییم نفر اول می گوید 1 کیلو دیگری بگوید 2 کیلو آن گاه بگوییم هر دو درست می گویند.

باید گفت آن که می گوید این مقدار گندم یک کیلو است او درست می گوید و آن که می گوید این گندم 2 کیلو است بگوییم تو هم درست می گویی.
اختلاف بر سر هر علمی این گونه است علم یا حق ، همیشه واحد است دین هم علم است وقتی اختلاف پیش می یاید نشانه این است که حقیقت آن علم که در اینجا منظور دین است بر مردم نامعلوم است.

در علوم روش علمی معرفی می شود مانند ابزار مثلا برای اینکه بفهمیم وزن گندم چقدر است از ترازو به عنوان میزان استفاده می کنیم تا به اختلافات پایان داده شود.

پس برای اختلافات نیاز به داور داریم و داور همان میزان است
گاهی برای داوری از میزان غلط استفاده می کنیم.

مثلا برای اندازه گیری وزن گندم از حدس و گمان استفاده می کنیم
یا مثلا برای اندازه گیری دمای بدن بیمار از دست خود استفاده می کنیم
بهترین روش اندازه گیری تب استفاده از دماسنج پزشکی است.

در علوم دینی نیز میزان خدا است به همین خاطر می گوید بین مردمی که در مورد قرآن اختلاف کردند روز قیامت داوری خواهد شد.

در علوم دینی علاوه بر میزان بودن پیامبر به عنوان تبیین کننده ،عقل نیز قابل اعتماد است .

اما مشکل این است که عقل با پیش فرض غیر فعال می شود و در خدمت هوی و هوس دین سازان در می آید.

سوال این است آیا بعد از مرگ پیامبر سخنان پیامبر سالم بدست آیندگان رسیده است و اگر به فرض سالم رسیده باشد آیا پیامبر تمام مطالب را بیان کرده است ؟

باید گفت تاریخ به ما می گوید که دین نیاز به تکرار و یاد آوری دارد و سخنان پیامبران در بر گیرنده همه مطالب نبوده است و سخنان پیامبران تغییر کرده است و یا خدا غیب را در اختیار پیامبران قرار نداده است و پیامبر در مواردی در جهل بسر می برده است.

آپدیت شده 1393/02/24 در 11:36 توسط مزمل

برچسب ها: علوم دینی ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود