مشاهده RSS Feed

مزمل

پیش فرض های ساخته انسان میزان نیست.

به این مطلب امتیاز بدهید
قوانین ثابت ، همان پیش فرض هایی است که توسط انسان ها برای حفظ و بقا ء یک مکتب وضع می شود.

این قوانین قابل تغییر نیست و خط قرمز هر مکتب محسوب می شود .

کسی که این قوانین را زیر سوال ببرد او خائن به آن مکتب و خط فکری و اعتقادی محسوب شده وبا او برخورد می شود.

حال باید ببینیم آیا این قوانین ثابت در امور دینی مشکل ساز است یا این که باعث حفظ و نگهداری آن مکتب می شود. و آیا حفظ یک مکتب کافی است یا هدف کوچک و یا حتی هدف غلطی است.

حفظ و نگهداری یک مکتب هدفی عالی نیست و در نهایت به جمود منتهی می شود .

بهترین روش در یک مکتب روشی است که باعث رشد و بالندگی آن مکتب شود.

رشد همان پیشرفت و توسعه است . بعضی ها پیشرفت و توسعه را به معنی غلط تصور می کنند مثلا می گویند بد حجابی یعنی پیشرفت و توسعه زن.

در حالی که منظور از پیشرفت و توسعه و رشد و بالندگی بیشتر علمی شدن یک مکتب زدودن نقاط جهل و تاریک و افزایش نورانیت است که در مورد دین نیز لازم و ضروری است .

پیش فرض های دینی که موجب جمود شده و از توسعه و رشد و بالندگی دین جلوگیری می کند قوانین ثابتی است که بشر برای دین ساخته است و منظور آیات قران نیست.

بخشی از آیات قران قوانین ثابت یا پیش فرض ها و یا همان خط قرمز هایی است که خدا ساخته است و قابل تغییر نیست و در عین حال موجب توسعه و پیشرفت و رشد و بالندگی روح انسان می شود.که به این گونه آیات آیات مکمات گویند.

در قران برای ایجاد حالت رشد و ممانعت از جمود و پرهیز از مرداب و گنداب و رکود از آیات گوناگونی استفاده کرده است .

این آیات آیات شناور یا متشابه نام دارد این آیات باقوانین ثابت قران مکمل هم هستند .

دو نوع آیات وجود دارد یکی آیات محکمات که غیر قابل تغییر هستند .
دیگری آیات متشابهات که شناور هستند در حالی که از قران حذف نمی شوند.

بعضی از آیات نسخ می شوند مانند آیاتی که در مورد اراده خدا در مورد زمین بیان شده است کسی نمی داند آیا حکومت زمین بدست صالحان خواهد افتاد یا بین گروههای دینی با ظهور قیامت داوری می شود.
اگر قیامت نشود باید مدتی حکومت بدست صالحات بیفتد و آیه او کسی است که رسولش را با دین حق فرستاد تا بر همه ادیان پیروز کند اثبات شود و آیات اختلاف بین بنی اسرائیل تا قیامت ادامه خواهد داشت نسخ شود

زیرا پیروز شود دین حق بر همه ادیان یعنی پایان اختلاف بین گروههای دینی قبل از قیامت و ورود مردم در دین خدا فوج فوج.


بخشی از آیات متشابه قران نیز تاویل می شوند مانند رفتن مورچه در لانه هنگام ورود سلیمان و لشکرش در حالی که می دانیم مورچه مغزی بسیار پست نسبت به انسان دارد و قادر به فهم مفاهیمی چون سلیمان و لشکرش نیست.
به همین دلیل مورچه به جای مخفی شدن در لانه هنگام عبورسلیمان نوعی از محل به او حمله می کند و جان خود را فدای نفهمیدنش می کند .

آپدیت شده 1393/02/28 در 10:20 توسط مزمل

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود