مشاهده RSS Feed

110aleyasin

قیافه ی دانش اموزانم

به این مطلب امتیاز بدهید
قیافه ی بعضی دانش آموزانم در این روزهاالهی به تمامی دانش آموزانم و دانش آموزان و دانشجویان در این ایام آرامشی

عطا کن تا بتوانند آزمون های خود را با موفقیت به پایان برسانند .
دسته بندی ها
فرهنگی ، اجتماعی

نظرات

^

ورود

ورود