مشاهده RSS Feed

مزمل

علمای بنی اسرائیل

به این مطلب امتیاز بدهید
آیات قرآن همه معجزه هست از جمله آیه ای که می گوید افراد انسانی به آن چه بر آنها نازل شده است مومن و به ورای آن کافرند و این در تمام ادیان و مکاتب مذهبی و غیر مذهبی وجود دارد همه جریانات سیاسی و اجتماعی و مذهبی اعتقاداتی دارند که برای خودشان درست است و تمام اعتقادات سایرین برایشان غلط است

که در هر مکتبی بنا به فرهنگ زبانی یا بقول معروف ادبیات رایج در بین خودشان برای افراد دیگر نامی بر می گزینند که تمام نام ها برای گروه های دیگر منفی و زشت است

مثلا مذهبی ها نام کافر مرتد و غیر مذهبی ها هم نام های منفی ای برای سایرین برمی گزینند

مکاتب شده اند یک منزل که حصاری نفوذ نا پذیر به دور خود کشیده اند و خلاصه هر چیزی در ان مکتب باشد درست و هر چیزی ورای ان مکتب باشدغلط است

خدا در این مورد می گوید هر گروهی به ان چه دارد شاد است یا می گوید نصارا می گوید یهود چیزی در چنته ندارد

است و یهود می گوید نصارا چیزی در چنته ندارد

این در مورد همه نوع بنی بشر صادق است و مثالی است برای تمام مکاتب و گروههای انسانی و مشکل اساسی عدم نفوذ پذیری در مکاتب است
جمود و راکد شدن از خصوصیات تمام مکاتب بشری است

اسلام دینی است که پیروانی دارد که اینها نیز مانند تمام مکاتب بشری به همین رویه عمل می کنند و هر گروهی دیگری را کافر می داند و همچنین سایر مکاتب غیر اسلامی را
بنا بر این اگر گفته می شود که قران در مورد یهود چنین گفت و ان ها را نکوهش کرد یهود مثالی از همه مکاتب است هیچ مکتبی در جهان نیست که بتواند ادعا کند از شیوه غلط یهود نمی رود .

بنا براین در کتاب خدا که قران بخشی از این کتاب است از اکبر تا اصغر نوشته شده است که شباهت همه مکاتب در روش غلط درج شده است و اگر نامی از شیعه و سنی و غیره نیامده است به این دلیل است که نام این گروهها در ایات متشابه امده است

از جمله این ایه که می گوید علمای بنی اسرائیل قران را می دانند که غلط است زیرا علمای بنی اسرائیل قبل از نزول قران چگونه قران را می دانستند البته باید بدانیم خبر امدن قران با دانستن قران متفاوت است

تاویل ان این است که علمای شیعه و سنی قران را می دانند در ایه دیگر می گوید همانا این کتاب بیان می کند ان چه را که بنی اسرائیل با هم در اختلاف هستند

سوال این است که اختلافات بنی اسرائیل و جواب این اختلافات که در قران امده است چیست

می دانیم که قران اشاره ای به اختلافات بنی اسرائیل و همچنین داوری در مورد بنی اسرائیل ندارد و درستش این است که باز بنی اسرائیل به علمای مسلمان تاویل شود تا هم اختلاف باشد و هم پاسخ اختلاف ((با نزول قران بر بعض اعجمین))
برچسب ها: شباهت دلها ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود