مشاهده RSS Feed

مزمل

اصالت دادن به نژاد نادرست است

به این مطلب امتیاز بدهید
در سوره شعرا می خوانیم که علمای بنی اسرائیل قرآن را می دانند در تفسیر ها می خوانیم که علمای بنی اسرائیل خبر آمدن قرآن را می دانند این تفسیر از جهات گوناگون غلط است اولا فرق علمای بنی اسرائیل با سایر مردم در چیست .
از کجا علمای بنی اسرائیل خبر آمدن قرآن را می دانند جز از طریق تورات و انجیل اگر این فرض درست باشد باید علمای بنی اسرائیل پس ار شروع نازل شدن قرآن خود و پیروان خود را به دین اسلام دعوت کنند که چنین نشد .
دومین جهت این است که علمای بنی اسرائیل همگی ! قرآن را می دانند و اگر به آیه دقت نماییم می گوید این دانستن قرآن برای همه یعنی همه مردم بخصوص برای علمای بنی اسرائیل نشانه و معجزه است در حالی که خبر آمدن رسول بعدی یا کتاب بعدی نمی تواند معجزه باشد.
زیرا معجزه چیزی است که از طرف مردم کاری غیر عادی است کاری که از طرف دانشمندان همان رشته نمی تواند انجام شود مثلا دانشمندان رشته های مختلف علمی کارهایی انجام می دهند که مردم عادی از انجام آن عاجزند مانند درمان بیماریها و یا پیشرفت های دیگر
اما خدا می گوید دانشمندان گر چه کارهای پیشرفته ای انجام می دهند که باعث شده است که آنها را به جای خدا ستایش کنید اما آیا اینها می توانند مگسی را خلق کنند.
خلق مگس یا سایر جانداران نیاز به روح حیات است و روح حیات تنها از طریق خدا به بیجان وارد می شود و او را جاندار می کند و هر چه دانشمندان پیشرفت کنند قادر به تولید روح حیات نیستند.
در گذشته خلقت نیز روح حیات توسط خدا در وجود موجود بی جان دمیده شده است و دانشمندان اگر تمام اجزای یک سلول را از ماده بی جان بسازند قادر به تولید روح حیات نیستند تا بی جان را به جاندار تبدیل کنند.
بنا براین اینکه علمای بنی اسرائیل قرآن را می دانند وقتی معجزه است که این علما مفاهیم قرآن را بدانند و چون قبل از نزول قرآن علمای بنی اسرائیل از درون آن بی خبر بوده اند و تنها تورات و انجیل را می دانسته اند
بنا براین کلمه علمای بنی اسرائیل باید تاویل شود تا جمله اعجاز گردد. اگر به جای کلمه علمای بنی اسرائیل کلمه علمای مسلمان را بگذاریم جمله اعجاز می شود زیرا در این حالت قران مطالبی را نوشته است که در آینده تاریخ ظاهر می شود.
و این یعنی غیب نگاری و غیب معجزه است زیرا از دست هیچ بشری غیب نگاری ساخته نیست و دانستن غیب تنها کار خدا است چنانکه خلق و بسیاری امور دیگر تنها بدست خداست و دست بشر از این قدرت ها کوتاه است
آیه دیگری که استدلال مرا تایید می کند آیه ای از سوره فتح است که می گوید در تورات و انجیل محمد و کسانی که با او بودند را مثال می زند که انها با کفار برخورد تند دارند با خود مهربانند و مانند نهالی هستند که سرانجام قوی و تنومند می شوند به حدی که کفار را عصبانی می کند.
این ایه می رساند که اطلاعات علمای بنی اسرائیل در مورد محمدرسول الله والذین معه محدود بوده و اطلاعات آنها شرایط معجزه بودن را ندارد. آیه دیگری که حرف مرا تایید می کند آیه ای است که می گوید کسانی که به آنها کتاب داده ایم می شناسند او را چنانکه می شناسند فرزندان خود را
می دانیم که پدر و مادر هیچکس را بیشتر از فرزندان خود نمی شناسند بنا براین علمای بنی اسرائیل در صورتی پیامبر را مانند فرزندان خود می شناسند که در کتاب شرح حال اوراخوانده باشند.
چون علما می دانند که خدا راستگو است و به او اعتماد دارند بنا براین توصیفات خدا در مورد پیامبر را دقیق وعلمی و منطبق بر واقع می دانند لذا انها با خواندن کتاب خدا پیامبر را همچون فرزندان خود می شناسند آیا کسی با دانستن عنوان یک کتاب قادر به شناختن فردی که در این کتاب در مورد او توضیح داده شده است هست؟
مثلا در روی یک کتاب نوشته شده است شرح حال ابو علی سینا و این کتاب به زودی چاپ می شود آیا کسی که این خبر را دارد ابو علی سینا را مانند فرزندان خود می شناسد
وقتی علمای بنی اسرائیل خبر آمدن قرآن را در تورات و انجیل بخوانند ایا پیامبر آینده که قرآن را می آورد برای آنان موجودی شناخته شده است مانند شناختی که از فرزندان خود دارند.
بنا براین ایه سوره شعرا که می گوید آیا برای دعوت شدگان آیه نیست که علمای بنی اسرائیل قرآن را می دانند تنها در صورتی صحیح است که :علما شرح حال او را در کتاب خوانده باشند.
زمانی معجزه است که علمایی باشند و کتابی باشد که در آن کتاب شرح حال پیامبری را نوشته باشند که در آینده می آید در این صورت است که پیامبر آینده وقتی آمد برای آن افراد شناخته شده است.
این تنها برای کتابی معنی پیدا می کند که این کتاب قبل از بعثت آن پیامبر نازل شده باشد و علما آن کتاب را خوانده باشند. بعد از این حرفها است که می گوید اگر قرآن را بر بعض اعجمین نازل کنیم...
مشخص است که قرآن به صورت عربی نازل شده است وقتی عربی باشد و بر اعجمین نازل شود به این معنی نیست که قرآن به زبان آن فرد اعجمی نازل شود بلکه همه در این موافقند که قرآن عربی بر یک اعجمی نازل شود
وقتی می گوید اعجمی منظورش این است که این فرد زبانش اعجمی است و عربی نمی داند در حالی که اگر یک فرد اعجمی تسلط کامل به عربی داشته باشد به طوری که نتوان او را عرب زبان یا اعجم زبان دانست در این صورت نمی توان او را اعجمی نامید زیرا این فرد قادر است مانند یک رسول عربی با مخاطب ارتباط بر قرار کند و فرقی بین او و رسول عربی نیست.
واگر مردم به رسول با زبان عربی تنها به این علت که در یک جغرافیای دیگر زندگی می کند ایمان نیاورندآن مردم مومن واقعی نیستند.و بدست می آید که: مردم عرب در 1400 سال پیش به قرآن ایمان نیاورده اند بلکه به رسول هم نژاد خود ایمان آورده اند در حالی که چنین نیست مردمی که به یک رسول ایمان می آورند در بند زبان یا نژاد یا سایر عوامل نیستند بلکه به این دلیل ایمان می آورند که او را رسول خدا می دانند.
باز اگر دقت کنیم در ایه 44 فصلت می گوید اگر قران را اعجمی قرار دهیم به او ایمان نمی آورند و می گویند آیاتش فصلت نیست و نتیجه می گیریم مردم به این دلیل به قران عربی ایمان اوردند که ایاتش فصلت بود و نتیجه می گیریم که فصلت بودن ایه برای مردم مهم است نه عربی بودن یا اعجمی بودن چه زبان فرد چه نژاد فرد برای ایمان آوردن مهم نیست بلکه ایمان اوردن تنها یک عامل دارد و ان این است که فرد به این نتیجه برسد که مدعی رسول خداست
و اگر بداند که رسول خداست و به زبان و نژادش عیب بگیرد چنین چیزی از محالات است زیرا علت عدم ایمان مردم در گذشته اینها نبوده است بلکه علت عدم ایمان این بوده است که رسولان را دروغ گو می دانسته اند
تنها بهانه ای که مردم می گیرند این است که خدا قرآن عربی را بر بعض اعجمین نازل کرده است این ایرادی است که در آیات مربوطه وجود دارد.
و این به این صورت است که قرآن عربی موجود باشد و مردم از ان مطلع باشند در این صورت است که می گویند چگونه ممکن است قران عربی بر اعجمی نازل شود و تناسبی بین قران عربی و فرد اعجمی نیست
منظورش از اعجمی همانطور که گفتم نژاد یا منطقه جغرافیایی نیست بلکه منظور زبان متفاوت است و چیزی به نام نژاد و ملیت و از این موارد اصالت ندارد و منظور قرآن در تمام موارد زبان متفاوت است این زبان است که تفاوت را ایجاد می کند
اگر برتر یا فروتربودن نژاد در هنگام خلقت مد نظر باشد ایجاد مشکل می کند و مشکلش اصالت دادن خدا به نژاد است که امری باطل است
اصالت دادن به نژاد توهمی است که بنی اسرائیل نسبت به خود داشتند و تعصب نژادی که در بعضی تفاسیر دیده می شود قوم عرب را برتر نمی داند بلکه می خواهد القا کند که عرب خود را برتر می دانند و اعجم نمی دانند.
که اینها همه ناشی از این است که اصالت را به نژاد و جغرافیا می دهند در حالی که اینها اصالت نیست بلکه تفاوت زبانی مهم است و علت اینکه کسانی که قران عربی را در دست دارند وقتی قران عربی در دست انها را بر بعض اعجمین نازل می کند معترض می شوند این نیست که واقعا انها معترضند که تناسبی بین قران عربی و فرد یا افراد اعجمی نیست بلکه علتش این است که انها بحث نزول قران عربی بر بعض اعجمین را فرضی محال پنداشته و چنین تفسیر می کنند که اگر خدا قران عربی را همان اول بر یک فرد اعجمی نازل می کرد مردم به او ایمان نمی اوردند.

برای بررسی غلط بودن این تفسیر به حالات مختلف در این مورد می پردازم تا محال بودن انجام این کار را بیان کنم که خدا هر گز ابتدای به ساکن قران عربی را بر بعض اعجمین نازل نمی کند زیرا فرد اعجمی در یک منطقه عرب زبان عنصری غیر فعال است.

حالت اول این است که فرد اعجمی قران عربی را بر اعراب بخواند که این فرض غلط است زیرا فرد اعجمی به این خاطر به او اعجمی می گویند که زبان عربی را نمی داند نه می تواند صحبت کند نه می تواند بشنود و بفهمد اگر گفته شود خدا فرد اعجمی را توانا می کند در این صورت دیگر این فرد اعجمی نیست بلکه اعجمی و عربی توامان است و این فرض ایه را به هم می ریزد زیرا فرض بر این است که فرد فقط زبان اعجمی یعنی غیر عرب بداند و تسلطی به زبان دیگر نداشته باشد تا ایمان نیاوردن مردم منطقی شود.

حالت دوم این است که خدا قران را به زبان اعجمی بر یک اعجمی نازل کند و او بر عرب ها بخواند مسلم است ابتدای به ساکن این کار غیر ممکن است مانند این می ماند که فردی فارسی زبان معلم مردمی شود که تنها به زبان عربی یا انگلیسی صحبت کند و فرد فارسی زبان نیز تسلطی به زبان عربی یا انگلیسی نداشته باشد.

حالت سوم حالتی است که خدا قران عربی را ابتدا بر یک عرب نازل کند و ان عرب بر ان اعراب بخواند و دین او رواج یابد و قران عربی در دنیا نشر یابد و به زبانها غیر عربی ترجمه و تدریس شود علمایی به ان قران عربی مسلط شود ان گاه خدا قران عربی را که در دست مردم عرب و غیر عرب است بر یک اعجمی نازل کند در این صورت است که علمای مطلع می توانند او را بشاسند چون قران عربی را می دانند و از آن جهت که علمای اعجمی قران عربی را می دانند و حتی تسلط کامل دارند به طوریی که تفسیر و تدریس می کنند شرایط محال برای نزول قران عربی بر یک اعجمی از بین می رود. علت عدم ایمان سیستم حکومتی در زمان نزول قران عربی بر اعجمین است زیرا در آن زمان جهان دارای سیستم حکومت مرکزی است و شرایط برای ایمان آوردن مهیا نیست

آپدیت شده 1393/04/03 در 15:13 توسط مزمل

برچسب ها: تفاوت زبان ها ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود