مشاهده RSS Feed

yanoor

شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی .....

به این مطلب امتیاز بدهید
شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی


شب قدر است بیا قدر بدانیم کمیخانه دل ز گناهان بتکانیم کمی


شعله افتاده به ملک دلم از فرط گناهدوست را از دل این شعله بخوانیم کمی


روح را صیقل آیینه دهیم از دل و جانآه را تا ملکوتش برسانیم کمی


عهد بستیم و شکستیم بسی کاش! که مابر سر عهد وفادار بمانیم کمی


پوشه از بار گناهان شده پر حجم بیارمضان است به آتش بکشانیم کمی


نگذاریم زبانه بکشد دوزخمان


بنشینیم و به اشکش بنشانیم کمی


بنشانیم نهالی به امید ثمریچشمه از چشم به پایش بدوانیم کمی


و ارادت بنماییم و بگوییم " الغوث "ناله را تا به فلک باز رسانیم کمی


http://mahdi7079.mihanblog.com
نظرات

^

ورود

ورود