مشاهده RSS Feed

yanoor

پروژه صهیونیستی تجزیه سودان

به این مطلب امتیاز بدهیدسیلواکر میاردیت رئیس جمهور سودان جنوبی پس از به نتیجه رسیدن پروژه صهیونیستی تجزیه سودان به دیدار از اسرائیل شتافت

ادامه در

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/1...8C%D9%84%D9%85

نظرات

^

ورود

ورود