مشاهده RSS Feed

yanoor

صهیونیست جهانی یعنی چه؟

به این مطلب امتیاز بدهید
صهیونیست جهانی یعنی چه؟

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa5617

////////////////////////

از آن زمان تا قرن 20 كه صهیونیست تحت قیمومیت بریتانیا توانست مهاجرت گروه كثیری از یهودیان را به فلسطین ترتیب دهد در طول 19 قرن، فلسطین عاری از یهودیان بود، به گونه ای كه در حدود سال های 1170 - 1917 م فقط 1440 نفر یهودی و بنا به گفته «نهمان جروندی» در سال 1267 م فقط دو خانوادة یهودی در بیت المقدس زندگی می كردند.[4]

http://salehin.ir/index/BpPortalsVShow/3195/184068

نظرات

^

ورود

ورود