مشاهده RSS Feed

yanoor

ايرانى کيست : ابران را چرا بايد دوست داشت

به این مطلب امتیاز بدهید

هر قوم و جماعتی مانند هر فردی که اين وظيفه را ادا کند عزيز و قابل احترام و محبت است و هرچه بهتر و بيش‌تر از عهده‌ی آن برآيد گرامی‌تر است و علاقه به وجود و بقای او بيش‌تر بايد داشت. و هر چه يک قوم در ادای اين وظيفه کوتاهی کند البته عزتش کم‌تر و علاقه به وجود و بقای او ضعيف‌تر خواهد بود، مگر اين که اين کوتاهی تقصير او نبوده و عوائق و موانع او را از کار باز داشته باشد و در آن صورت وظيفه‌ی هر کسی است که آن عوائق را حتی الامکان مرتفع سازد و عنصر بی‌ثمر را در مجمع انسانيت مثمر نمايد. غرض اين که هر کسی عضو هيئت و جماعتی باشد که وظيفه‌ی انسانيت خود را چنان که بيان کردم ادا نموده است حق دارد هيئت و جماعت خود را دوست بدارد و در عين اين که البته نبايد منکر وجود ساير اقوام و ملل باشد علاقه‌ی او نسبت به قوم و ملت خويش علاقه‌ی معقول و تحسين‌شده است.
http://www.jazirehdanesh.com/find.ph...=9.606.1030.fa

نظرات

^

ورود

ورود