مشاهده RSS Feed

ارجمند

تشنه زیارت امامت نیستی . یکشب تشنه آب بودی تا صبح خواب آنواع نوشیدنیها را دیدی

به این مطلب امتیاز بدهید
نقل است طلبه ای که نزد یکی از اساتید تلمذ میکرد چندی بود که مرتب از
استادش در خواست میکرد مرا راهنمائی کن تا چه عملی انجام دهم تا حضرت
مهدی عج را در خوابب ببینم !!
استاد به انحا مختلف با ملاطفتی و مهربانی سری تکان میداد و
لبخندی میزد و سخنی نمیگفت و تا اصرار آن طلبه جوان شدت یافت .
روزی به او گفت چند وقت است که این آرزو داری.با افسوس سری تکان داد
وگفت دیر زمانی است .که حاضرم در خواب هم زیارتش کنم.ولی ........
استاد فرمود آنچه میگویم انجام بده آقا را در خواب میبینی .طلبه جوان با تمام
وجود سرا پا گوش بود.استاد گفت امشب شوروای (آش) درست کن . مقداری نمک
و ادویه آن را زیادتر بزن و قبل از خواب به عنوان شام بخور .خواهی دید
که آقا به خوابت خواهد آمد؟!!
طلبه مشتاق همین فرمان را انجام داد. خوابید و تا صبح فقط خواب
انواع آبهای گورا را میدید.؟؟! صبح با ناراحتی خدمت استاد و قضیه
شب قبل را نقل کرد. استاد لبخندی زد و فرمود .
جوان یک شب تشنه آب بودی و تا صبح خواب آب دیدی - اگر در این ایام تشنه
حضرت ولی عصر به معنای واقعی میبودی حتما آقا را زیارت میکردی.
حالا تشنگان و شیفتگان بقیة الله االاعظم کیانند.

اگر دل و روحمان تشنه زیارتش باشد پیوسته در جمع دلدادگان و شیعیانش حاضر است .

آپدیت شده 1393/05/10 در 23:50 توسط ارجمند

دسته بندی ها
حکایات مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود