مشاهده RSS Feed

110aleyasin

بای ذنب قتلت

به این مطلب امتیاز بدهید
تابوت کودکان غزه را به رود نیل بیندازید

شاید موسی به دادشان برسد
شاید فرعون
شاید آسیه
شاید نیروهای سازمان ملل
شاید گماشتگان خلیفه ی نفت
تابوت کودکان غزه را به رود نیل بیندازید
فرقی نمی کند که پسر باشند یا دختر


..... (علی رضا قزوه

برچسب ها: غزه ،کودک، ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود