مشاهده RSS Feed

yanoor

اسلام آمریکایی از دید امام خمینی چیست ؟

به این مطلب امتیاز بدهید
اسلام آمریکایی از دید امام خمینی چیست ؟

....................................

امام خميني(ره) در آخرين سال عمر خويش به‏طور جدي بر جدايي اسلام حقيقي از اسلامهاي انحرافي و تحريف‏شده اصرار و تأكيد داشتند و اسلام حقيقي را اسلام ناب محمدي و اسلامهاي انحرافي را اسلام آمريكايي ناميدند و به دنبال آن، تعيين چارچوبها و مرزهاي اسلامِ ناب محمدي را از وظايف حوزه و دانشگاه دانستند.

http://www.ahlulbaytportal.com/fa.ph...e15b0499ea7a42

امام خميني اين اسلام تحريف شده متظاهرانه بي‏محتوا را، كه عملاً هيچ مخالفتي با منافع مستكبران و طواغيت ندارد، اسلام آمريكايي مي‏نامد.

او در توضيح و تبيين اسلام ناب محمدي (ص) و اسلام آمريكايي و مرز ميان آن دو بارها تأكيد مي‏ورزيد و با جديت اين دو اسلام را توصيف مي‏كرد و به تصوير مي‏كشيد. او در برخي پيامها و سخنرانيها اسلام ناب محمدي (ص) را توصيف مي‏كند و در برخي ديگر به توضيح اسلام آمريكايي مي‏پردازيد و در برخي هر دو اسلام را توصيف مي‏كند و سعي دارد از هر كدام تعريفي روشن بيان كند و در واقع به طور عيني، هركدام را به تصوير كشد.

در پيامي چنين مي‏فرمايد:

"فرزندان عزيز جهادي‏ام به تنها چيزي كه بايد فكر كنيد به استواري پايه‏هاي اسلام ناب محمدي (ص) است؛ اسلامي كه غرب و در رأس آن آمريكاي جهانخوار و شرق در رأس آن شوروي جنايتكار را به خاك مذلّت خواهد نشاند. اسلامي كه پرچمداران آن پابرهنگان و مظلومين و فقراي جهانند و دشمنان آن ملحدان و كافران و سرمايه‏داران و پول پرستانند. اسلامي كه طرفداران واقعي آن هميشه از مال و قدرت، بي‏بهره بوده‏اند و دشمنان حقيقي آن زراندوزان حيله‏گر و قدرت‏مداران بازيگر و مقدس نمايان بي‏هنرند [7]".

در پيامي ديگر مي‏فرمايد: "... آري مذهبي كه وسيله شود تا سرمايه‏هاي مادي و معنوي كشورهاي اسلامي و غير اسلامي در اختيار ابرقدرتها و قدرتها قرار گيرد و بر سر مردم فرياد كشد كه دين از سياست جدا است؛ مخدر جامعه است. ولي اين ديگر مذهب واقعي نيست؛ بلكه مذهبي است كه مردم ما آن را مذهب آمريكايي مي‏نامند[8] ".

اما در پيامي ديگر به هر دو اسلام اشاره مي‏كند و مي‏گويد: "شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم عليه ظلم و بيداد، تحجر و واپس‏گرايي قيام كردند و فكر اسلام ناب محمدي را جايگزين تفكر اسلام سلطنتي، اسلام سرمايه‏داري، اسلام التقاط و در يك كلمه اسلام آمريكايي كردند[9] "؛ چنانكه در پيامي ديگر هر دو اسلام را مجسم مي‏نمايد: "تنها هنري مورد قبول قرآن است كه صيقل دهنده اسلام ناب محمدي (ص)، اسلام ائمه هدي (ع)، اسلام فقراي دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازيانه‏خوردگان تاريخ تلخ و شرم آور محروميتها باشد. هنري زيبا و پاك است كه كوبنده سرمايه‏داري مدرن و كمونيسم خون آشام و نابود كننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي، اسلام مرفهين بي‏درد و در يك كلمه اسلام آمريكايي باشد[10] ".
//////////////////////////
ودر یک تقسیم کاری که در جلسات مشترک این شبکه های معاند به تصویب رسیده است هریک از این شبکه عهده دار بخشی از سیاست های اربابان خود می باشند و از سوی دیگر شبکه ای با هویت شیعی در ظاهر جهت مقابله با این شبکه ولی با رویکردی کاملا رادیکالی و افراطی با مدیدیت یک فرد به ظاهر روحانی معمم در آمریکا راه اندازی و به پخش برنامه های افراطی می پردازد.
شبکه به اصطلاح شیعی
نکته مهم در این میان تلاش این شبکه ها به صورت هدفمند و همسو در القاء نمایندگی خود از جانب جامعه اهل سنت و شیعه می باشد و تمام تلاش خود ر ا در جهت محور قرار دادن خود در بیان مواضع مذهب خود می باشد در حالی که هیچ یک از جوامع شیعی و سنی شبکه های مذکور را به عنوان نماینده خود قبول ندارند.
ادامه در

http://imamieh.mihanblog.com/نظرات

^

ورود

ورود