مشاهده RSS Feed

آیه ای صریح در باره امام زمان (عج) بیان نمایید؟

ذکر غذای روح

به این مطلب امتیاز بدهید
هنگامیکه در نهایت وسع روحی و جسمی مان سعی در انجام فرایض دینی و بندگی خداوند میکنیم و خود را در محضر باریتعالی بی مقدار می بینیم و شرمنده می شویم اینجا لحظه ای است که شرمندگی ما باعث شکفتگی روحمان می شود.
اگر بخواهیم دائم الذکر بشویم طبق سخن یکی از علمای دینی می بایست علاوه بر اذکاری که در طی روز میگوئیم قبل از خوابیدن هم ذکر بسیار با شرمندگی در دل (بدلیل ناچیزی ذکرمان) بگوئیم تا در حال ذکر گفتن به خواب برویم و این کار را مکرر و مکرر ادامه دهیم تا روحمان به لطف خداوند ذاکر شود و از آنجاییکه غذای روح معنویات می باشد و برای روح خستگی وجود ندارد بعد از اینکه روح غذای لذیذی چون ذکر خداوند را بچشد دائما به ذکر خداوند در تمام اوقات شب و روز می پردازد حتی اگر ما به امورات شخصی و روزانه خود بپردازیم او همچنان در ذکر خداوند می ماند.
از بزرگواری شنیده ام که بهترین ذکر لسانی ذکری است که فرشتگان نگهبان ما هم نشنوندبرچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود