مشاهده RSS Feed

yanoor

آیا جمع بین الصلاتین در زمان پیامبر هم شایع بوده است؟

به این مطلب امتیاز بدهید
آیا جمع بین الصلاتین در زمان پیامبر هم شایع بوده است؟ من تا کنون ندیدم که در یک مسجد شیعی نمازهای جماعت در پنج وقت خوانده شود.


جمع الصلاتین، یعنی اقامهی نماز ظهر و عصر و نیز مغرب و عشاء در پی ، در زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله نیز رایج بوده است.
روایت اهل تشیع در این زمینه بسیار است و حتی امیرالمؤمنین علیهالسلام میفرماید که سبب

افزایش روزی میگردد، اما به جهت آن که گمان نشود لابد اهل تسنن نظر فقهی دیگری دارند، به روایات مستند اهل سنت اشاره میشود:


- احمد بن حنبل (رئیس مذهب حنبلی) از جابر بن زید:
«جابر بن زید گوید: از ابن عباس شنیدم که میگفت: با پیامبر گرامی هشت رکعت نماز (ظهر و عصر) را با هم و هفت رکعت نماز (مغرب و عشا) را نیز با هم به جای آوردم. میگوید به «ابوشعثا» گفتم: فکر میکنم رسول خدا، نماز ظهر را به تأخیر انداخت و نماز عصر را زودتر ادا نمود و نیز نماز مغرب را به تأخیر انداخت و نماز عشا را زودتر به جا آورد، (ابوشعثا) گفت: من هم چنین میاندیشم.» (مسند احمد بن حنبل: ج ۱، ص 221)
- احمد بن حنبل، از عبدالله بن شقیق:
«ابن عباس بعد از نماز عصر، برای ما سخنرانی نمود تا آنگاه که خورشید غروب کرد و ستارگان آشکار شدند و مردم ندای نماز دادند و در آن میان، مردی از قبیله بنی تمیم به تکرار کلمه «نماز» پرداخت، ابن عباس خشمگین گردید و گفت: آیا تو میخواهی سنت پیامبر را به من بیاموزی؟ من شاهد و ناظر بودم که رسول خدا بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا جمع نمود.» (مسند احمد: ج ۱، ص ۲۵۱)
- مالک بن انس (رئیس مذهب مالکیه):
«رسول الله (صلی الله علیه و آله) الظهر و العصر جمیعا، و المغرب و العشاء جمیعا فی غیر خوف و لا سفر»؛
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هر دو نماز ظهر و عصر را با هم خواندند و هر دو نماز مغرب و عشا را نیز با هم به جا میآورد، بدون این که از دشمن بهراسد و یا در سفر باشد. (یعنی جواز آن فقط در موقع ترس و خوف نیست). (موطأ مالک: کتاب الصلوه: ط ۳ (بیروت)، ص ۱۲۵، حدیث ۱۷۷)
- مالک بن انس، از معاذ بن جبل:
«فکان رسول الله(صلی الله علیه و آله) یجمع بین الظهر والعصر، والمغرب والعشاء»؛
رسول خدا، نماز ظهر و عصر را با هم و نماز مغرب و عشا را نیز با هم میخواند. (همان مدرک)

ادامه در
http://forum.beroozkade.ir/showthrea...6900#post36900


نظرات

^

ورود

ورود