مشاهده RSS Feed

yanoor

خــودمـــانی بگویــم ؛ …

به این مطلب امتیاز بدهید
خــودمـــانی بگویــم ؛ …شـــاید برایت عجیب ســت این همه آرامشـــم !
خــودمـــانی بگویــم ؛ …
به آخر که برسی ، دیگر فقط نـــگاه میکنــی . . .


http://naghmehsara.ir

نظرات

^

ورود

ورود