مشاهده RSS Feed

yanoor

فضائل و کرامات امام جعفر صادق(ع)

به این مطلب امتیاز بدهید
۱. ابن ابى حازم گوید: من در خدمت جعفر بن محمّد(ع) بودم ناگاه دربانش آمد و گفت سفیان ثورى پشت در است، فرمود: بگو بیاید. سفیان وارد شد، جعفر بن محمّد(ع) فرمود: اى سفیان تو كسى هستى كه پادشاه در جستجوى تو است و من از پادشاه بر حذرم، بلند شو و از منزل محترمانه بیرون برو. سفیان عرض كرد: یك حدیث بفرمایید تا بشنوم و برخیزم. جعفر بن محمّد(ع) فرمود: "پدرم از قول جدم براى من نقل كرد كه رسول خدا (ص) فرمود: كسى كه خداوند به او نعمتى داده، باید خدا را حمد و سپاس گوید و هر كه دیرتر روزى اش را رساند، باید از خداوند طلب آمرزشى كند و هر كه به او اندوهى رسید، باید بگوید: ((لا حول و لا قوة الا باللّه العلى العظیم))". همین كه سفیان بلند شد، جعفر بن محمّد فرمود: سفیان این سه را فراگیر كه بسیار مهم است.

ادامه در
http://alef.ir/vdca0anui49ne01.k5k4.html?238776

نظرات

^

ورود

ورود