مشاهده RSS Feed

مریم

احوال دنیا و آخرت

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1393/06/16 در ساعت 20:51 (158 نمایش)
حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای
گفت یا آب است یا خاک است یا پروانه‌ای!
گفتمش احوال عمرم را بگو این عمر چیست ؟
گفت یا برق است یا باد است یا افسانه‌ای!
گفتمش اینها که می بینی چرا دل بسته اند؟
گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه‌ای!
گفتمش احوال عمرم را پس از مردن بگو؟
گفت
یا باغ است یا نار است یا ویرانه‌ای!


"ابوسعیدابوالخیر"
^

ورود

ورود