مشاهده RSS Feed

yanoor

به یاد اسرای با سن کم و عقل زیاد و دفاع مقدس

به این مطلب امتیاز بدهید
ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. این براستی پرده نخست حماسه بود
http://www.hammihan.com/group/fatemion

نظرات

^

ورود

ورود