مشاهده RSS Feed

مریم

دایه ی واقعی انسان

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1391/12/13 در ساعت 19:44 (385 نمایش)
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًازمین دایه است چون هر چه ما می خوریم از مهد زمین است یعنی غذای ما از پستان این مادر تأمین می شود

و از آن طرف گهواره است و تا در این گهواره نشستیم می چرخد و ما را از این طرف به آن طرف می برد

مادر خود انسان تا یک مدتی تحمل می کند که تو دامنش را کثیف بکنی

اما یک عمر در دامن این دایه زمین را داری کقیف می کنی با نجاستت ولی هیچ ناراحت نمی شود..


این زمین از حلم حق دارد اثر.............که نجاست خورد و گلها داد بر

ما چه می دهیم به زمین و او چه پس می دهد.

و مشکل امروز ما لجام گسیختگی است و اگر به نحو معقول از طبیعت استفاده کنیم طبیعت به ما کمک می کند.

گهواره ماست ولی ما تا وقتی که لجام گسیخته استفاده می کنیم طبیعت خشمگین می شود و ممکن است به ما لگد بزند.
^

ورود

ورود