مشاهده RSS Feed

مریم

مثنوی نی نامه

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1393/08/12 در ساعت 13:15 (260 نمایش)

به‌ کنه‌ حقیقت‌ راه‌ نیست‌،چرا که‌ او محیط‌ است‌ به‌ همه‌ چیز؛
پس‌ محاط‌ به‌ چیزی‌ نتواند شد . و ادراک‌ چیزی‌ بی‌ احاطه به‌ آن‌ صورت‌ نبندد.مثنوی نی نامه

خوشا از دل نم اشکی فشاندن
به آبی آتش دل را نشاندن


خوشا زان عشقبازان یاد کردن
زبان را زخمه فریاد کردن


خوشا از نی، خوشا از سر سرودن
خوشا نی نامه ای دیگر سرودن


نوای نی نوایی آتشین است
بگو از سر بگیرد، دلنشین است


نوای نی، نوای بی نوایی است
هوای ناله هایش، نینوایی است


نوای نی دوای هر دل تنگ
شفای خواب گل، بیماری سنگ


قلم، تصویر جانگاهی است از نی
علم، تمثیل کوتاهی است از نی


خدا چون دست بر لوح و قلم زد
سر او را به خط نی رقم زد


دل نی ناله ها دارد از آن روز
از آن روز است نی را ناله پر سوز


چه رفت آن روز در اندیشه ی نی
که اینسان شد پریشان بیشه ی نی؟


سری سرمست شور و بی قراری
چو مجنون در هوای نی سواری


پر از عشق نیستان سینه ی او
غم غربت، غم دیرینه ی او


غم نی بند بند پیکر اوست
هوای آن نیستان در سر اوست


دلش را با غریبی، آشنایی است
به هم اعضای او وصل از جدایی است


سرش بر نی، تنش در قعر گودال
ادب را گه الف گردید، گه دال


ره نی پیچ و خم بسیار دارد
نوایش زیر و بم بسیار دارد


سری بر نیزه ای منزل به منزل
به همراهش هزاران کاروان دل


چگونه پا ز گل بر دارد اشتر
که با خود باری از سر دارد اشتر؟


گران باری به محمل بود بر نی
نه از سر، باری از دل بود بر نی


چو از جان پیش پای عشق سر داد
سرش بر نی، نوای عشق سر داد


به روی نیزه و شیرین زبانی!
عجب نبود ز نی شکر فشانی


اگر نی پرده ای دیگر بخواند
نیستان را به آتش میکشاند


سزد گر چشم ها در خون نشیند
چو دریا را به روی نیزه بیند


شگفتا بی سر و سامانی عشق!
به روی نیزه سرگردانی عشق!


ز دست عشق عالم در هیاهوست
تمام فتنه ها زیر سر اوستنی نامه با صوت مرحوم قیصر

http://swf.tebyan.net/1389/09/20101209151423875.swf^

ورود

ورود