مشاهده RSS Feed

مریم

آتش درون

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1393/08/16 در ساعت 00:17 (236 نمایش)

فارابی در فصوص الحکمه (جواهرات معرفت) آورده است که:


«اگر عضوی از اعضای کسی را به افیون بی حس کنند و بر آتش نهند آن کس دردی و سوزشی احساس نخواهد کرد

امّا پس از چندی کهتأثیر دارو از میان برخیزد فریادش برخواهد خاست.»و چنین است که وجدان آدمی به افیون غفلت بی حس می شود،

مال یتیم و صغیر را فرو می بلعد و او را هیچ باک نیست،

امّا چون آن غفلت به هشدار موعظه ای و توبه ای یا در نهایت به رستاخیز مرگ از میان برود

شخص یا در همین نشئۀ دنیوی و یا نشئۀ آخرت به جهنمی سوزان خواهد افتاد و در آتشی که هیزمش

را مال یتیم و ظلم و تجاوز و غیره برافروخته است درخواهد افتاد،

آتشی که از درون شعله می کشد و هیچ پناهگاهی و گریزگاهی از آن نیست.^

ورود

ورود