مشاهده RSS Feed

Partofar

چرا در قرآن تشابه وجود دارد؟

به این مطلب امتیاز بدهید
چرا در قرآن تشابه وجود دارد؟


وجود گروه دوم متشابهات،تشابه اصلی،کاملا طبیعی می‏نماید،زیرا این گونه‏ تشابه در اثر بیان معانی ژرف توسط الفاظ متداول عرب-که برای معانی سطحی ‏ساخته شده-پدید آمد.قرآن در افاده معانی عالیه راهی پیموده که هم برای عامه‏ مردم جنبه اقناعی داشته باشد و هم علما و دانش مندان را متقاعد سازد.لذا دربیانات خود،بیش‏تر فن خطابه و برهان را به هم آمیخته،از مشهورات و یقینیات،هردو یک واحد منسجم ساخته است.با آن که در ظاهر این دو فن از هم متنافرند،میان‏آن‏ها سازش داده است،و این خود، یکی از دلایل اعجاز قرآن به شمار می‏رود.
ابن رشد اندلسی-دانش‏مند و فیلسوف معروف-(متوفای سال 595)در این‏ زمینه می‏گوید:«مردم،در برخورد با تعالیم عالیه شریعت‏ سه دسته‏ اند:
دسته اول،کسانی ‏اند که از حکمت متعالیه برخوردار بوده،صاحب فکر واندیشه‏ اند،در برخورد با حوادث استوار و با متانت رفتار می‏کنند.
دسته دوم،عامه مردم هستند که طبقه جمهور را تشکیل می‏دهند.اینان ممکن ‏است چندان با علم و دانش سر و کاری نداشته باشند اما طبعی سلیم،نیتی پاک ودلی تابناک دارند.
دسته سوم،میانه این دو قرار دارند،نه از طبقه علمای راستین به شمار می‏روند ونه خود را از جمهور مردم به حساب می‏ آورند
.خود را از سطح همگانی برتر و درردیف دانش‏مندان می‏دانند،در صورتی که صلاحیت عرض اندام در آن عرصه والارا ندارند».
گوید:«تشابه،صرفا درباره دسته سوم است،زیرا دانشمندان در سایه دانش ‏سرشار خود و با اندیشه و متانت‏ شایسته خویش که در راه رسیدن به حقایق مبذول‏ می‏دارند،هرگز تشابهی بر سر راه آنان قرار نمی‏گیرد.طبقه جمهور،با ذهن صاف وساده‏ ای که دارند، هیچ‏گاه شبه ه‏ای در تعالیم شریعت احساس نمی‏کنند،زیرا به‏ ظاهر الفاظ و تعابیر بسنده کرده،نگرانی به خود راه نمی‏دهند».
گوید:«تعالیم شریعت،هم چون غذای سالم و پاکیزه برای بدن‏های سالم و طبع‏ های ناآلوده،نافع و مفید خواهد بود.که بیش‏ترین مردم را تشکیل می‏دهند.
http://www.askquran.ir/thread48250.html


برچسب ها: مذهبی- فرهنگی ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
علوم قرآن
^

ورود

ورود