مشاهده RSS Feed

مزمل

قدرت خدا برای پیروزی بر منکران

به این مطلب امتیاز بدهید
جهل انسان قابل توجه ترین عامل و علت انحراف و توهم است و آگاهی مهمترین عامل نور و روشنایی است لذا خدا می فرماید من با فرستادن دین شما را از تاریکیها به سوی نور هدایت کردم
نکته بعدی جهل نسبت به خداست جهل نسبت به خدا می تواند زمینه ساز بسیاری از انحرافات باشد لذا می گوید ما قدرالله حق قدره

خدا دارای صفاتی است که شناخت این صفات ما را از تردید در تصمیم گیری رها می سازد

علت ایمان نیاوردن مردم به پیامبران در طول تاریخ ناشی از همین جهل است مگر ممکن است خدا با بشری ارتباط برقرار کند و به او وحی کند

به همین خاطر در زمانی که خدا بر بشری وحی می کند و او این خبر را به اطلاع مردم می رساند همه می گویند ما انزل الله علی بشر من شی
جالب این است بیشتر مقاومت در بربر دعوت از طرف دین دارانی که بر دین سابق هستند به عمل می آید
علت بودن ادیانی چون یهود و مسیحیت با توجه به آمدن دین جدید اسلام همین است

علت دیگری که مردم مومن را از پذیرش دین جدید باز می دارد همانا عامل سیستم فرهنگی حاکم است در این سیستم افرادی که هدایت کننده مردم هستند مانع اصلی هستند به همین خاطر قران می گوید وقتی دین جدیدی را فرستادیم و رسول جدیدی را ارسال کردیم ملاء آن قوم مانع می شدند از اینکه مردم به دین جدید روی آورند حتی به مقابله با دین پرداختند جنگ هایی که در زمان پیامبر اسلام روی داد نشان می دهد که حتی مخالفان به جنگ پرداختند در حالی که از دیدگاه مسلمانان امروزی جنگ یا حتی مخالفت لفظی با پیامبر کاری احمقانه است با این وجود شاهد هستیم که چه جنگهایی که برای نابودی اسلام روی نداد

علت تحریف ادیان هم همین بوده است علت تنها این بوده است که به خیال باطل خود جلوی نور ادیان گرفته شود وقتی رسولی وعده میداد که رسول بعدی را یاری کنید افراد سعی داشتند به مقابله با دین جدید اقدام کنند چنانکه یهود و نصارا تنها به همین علت اقدام به از بین بردن هر گونه شاهدی که خبر رسول بعدی را می داد پرداختند
اما قران این را رد می کند و می گوید بیاد آورید که من از نبیین پیمان گرفتم که هنگامی که رسولی را برای شما فرستادم شما او را یاری کنید و به مردم هم خبرش را بدهید آنها فقط گفتند بلی یاری می کنیم اما این خبر را به مردم ندادند و وقتی رسول آمد نبیین تکذیبش کردند

چرا نبیین این کار را کردند تنها به این خیال باطل که جلوی نور خدا را بگیرند اما نمی دانند که خدا نورش را تمام و کمال در جهان ظاهر خواهد کرد

خدا در مقابل این رفتار مکارانه نبیین می گوید من در مقال آنها مکر می کنم چون والله خیرالماکرین
قران را به صورت متشابه فرستاد چون می دانست اگر مردم بدانند رسول بعدی ای در کار است اقدام به تحریف قران می کند لذا در قران آیات متشابه را نوشت تا مردم نتوانند قران را تحریف کند کلید واژه خدا در این بحث دو کلمه نبی و رسول است و دو اسم احمد و محمد

همانطور که می دانیم رسول بعدی بعد از عیسی احمد است و رسول بعد از احمد - محمد است

فریب مردم از خدا با کلمه خاتم النبیین شروع شد چون مردم فکر کردند خاتم نبیین به معنی پایان فرستاده است لذا با خیال راحت از قران نگهبانی کردند زیرا مشکل مردم حفظ موجودیت و هویت دینی برای حکومت بر گرده مردم عادی است و مسئولین نگهداری مردم بر دین خود ساخته خوشحال بودند که دیگر پیامبری نخواهد امد تا بساط فریب آنها را به هم بزند و تفریحات معنوی انها را که همانا تکریم و رکوع و سجود پیروان است را از انها بگیرد

اما خدا با گنجاندن ولو نزلناه علی بعض الاعجمین به مردم چنین وانمود کرد که اگر قران را بر غیر عرب نازل کنم غیر عرب ایمان نمی اورند در حالی که منظورش این بود که ماقران را بر بعض اعجمین نازل می کنیم و انها با انواع ترفندها مانع ایمان اوردن مردم خواهند شد
اما همانطور که می دانیم قدرت خدا بسیار است و در گذشته شاهد هستیم برای اینکه برادران یوسف به یوسف سجده کند 7 سال به ابرها گفت ببارید و 7 سال به ابرها گفت نبارید
برای اینکه مردم قوم نوح را مجازات کند از تنور آتش آب فوران کرد و دنیا را آب فراگرفت و تنها نوح و افراد داخل کشتی را نجات داد و برای اینکه ابراهیم را ازگزند آتش نجات دهد فرمان بردا و سلاما علی ابراهیم را به آتش داد و برای اینکه موسی و پیروانش را نجات دهد دریا را از هم شکافت

و اکنون نیز که طبق پیش بینی خدا کسی به اعجمی ایمان نمی آورد فرمان قدرتش صادر شده و طبق قولی که داده دینش را بر همه ادیان پیروز می کند و قدرت این کار را هم را دارد فقط باید اندکی مهلت داده شود تا دیده شود که چگونه کسانی که نسبت به اعجمی بی توجهی کرده اند را به مرحله یاس و استیصال می رساند همان گونه که ساحران را در زمان موسی و برادران یوسف را در زمان یوسف و فرعون را در زمان موسی مستا صل کرد

همه این بی توجهی ها در جمله ما قدرالله حق قدره نهفته است.
ن والقلم و ما یسطرون --- لا اقسم بهدالبلد
.

نظرات

^

ورود

ورود