مشاهده RSS Feed

مزمل

بد تر از ابلیس

به این مطلب امتیاز بدهید


بحث آیات متشابه توسط مردم در دوران گذشته از آن جهت اهمیت دارد که نشان می دهد این بحث برای تمامی افراد از جمله پیامبر بحثی ناشناخته بوده است علت غیب بودن آیات متشابه برای تمامی افراد تاریخ اسلام تنها خواست خدا بوده است
همانطور که می دانیم اگر اراده خدا بر چیزی تعلق گیرد تمام افراد جهان عاجز خواهند بود
به همین جهت است که خدا می گوید خدا بر علم شما احاطه دارد و همه از جمله پیامبر احاطه ای به چیزی از علم او احاطه ندارد
به این جهت پیامبر و مردم قادر نیستند که آیات متشابه را بفهمند و به مردم بیان کنند به همین جهت است که در تاریخ اثری از تبیین آیات متشابه وجود ندارد
اما آیات محکم آیاتی است که گاهی مردم فکر می کنند این آیات متشابه هستند در حالی که این آیات محکم هستند زیرا این آیات است که نقش تبیین کننده را به مردم نشان می دهد
آیاتی که مردم از درک آن عاجز هستند برای تبیین کننده از آیات محکم هست این آیات برای مردم این پیام را دارد که تبیین کننده است که تعیین می کند که هر آیه چه مکانی دارد
از جمله آیات محکم که برای مردم ناشناخته است به همین جهت از آیات متشابه دانسته اند آیه ن والقلم و مایسطرون است
این آیه معرفی کننده رسول تبیین کننده قرآن به مردم است اما خدا برای این که این زمان خاص قرن های بعد است لازم بود از قدرت خود در نوشتن قرآن استفاده کند
اگر مردم فکر می کنند خدا قدرتش تنها در شق القمر و یا تبدیل کردن عصا به مار است باید بدانند که خدا اعجازش در ادبیات و کلام نیز بروز می کند
از جمله قرآن که یک کتاب نوشتنی و خواندنی است را نباید بدلیل کلام بودنش فاقد قدرت اعجاز بدانیم این اشتباه باعث شده است که افراد اقدام به یادگیری قرآن نمایند و آن را تا حد مغز انسانی پایین بیاورند
در حالی که قرآن کلام خداست و باید در آن قدرت اعجاز وجود داشته باشد
نوشتن یک متن ساده در حد مغز انسان قادر به ایجاد اعجاز نیست همانطور که عصای موسی به تنهایی هیچ اعجازی ندارد وقتی ساحران قبول کردند که مار اعجاز است که عصا مار شد
بنا براین قرآن زمانی اعجاز است که قادر باشد فرای مغز افراد بشر باشد و الا اگر بنا باشد فلان متخصص علوم دینی قرآن را تبیین کند دیگر اعجاز نیست درست مانند تبدیل چوب به مار توسط ساحران است که نامش افک و دروغ و افترا و فریب است که چشمان مخاطبین را مسحور کرده و مردم با مغز خود این متخصص را عالم به علم قران تصور می کنند
پس کسی که ادعا کند او مفسر قران است ساحر است و به خدا افترا زده است مانند ساحری که بگوید من موسی هستم (از طرف ن والقلم و مایسطرون به اذن خدا)
به همین جهت از امروز هر کس بگوید من قرآن را می فهمم دروغ می گوید منظور از فهم قرآن فهم آیات متشابه است و فهم آیات محکمات است و اگر او اقرار کند که من قرآن را نمی فهمم می تواند البته آیاتی را توضیح بده و مردم را امر بمعروف و نهی از منکر کند و بترساند و بشارت دهد
البته از امروز هر کس مخفی کند آن چه را که فهمیده است و آن را یخفون کند و حاضر نباشد تبدون کند سرو کارش با سریع الحساب است
ن چیست ن نام رسولی از غیر عرب است همان که خدا می گوید ولو نزلناه علی بعض الاعجمین بعض الاعجمین فردی از غیر عرب است که قرآن عربی سالها بعد( 1373 ) قران عربی بر او نازل می شود.
این فرد که حرف آخر نامش ن است {برای درک توضیحات به آیه فلا اقسم بمواقع نجوم سوره واقعه و آسمان شب تابستان ستاره عقرب (به ظن ستاره شناسان لا درک )مراجعه کنید}
وظیفه اش این است که قرآن را بر مردم تبیین کند چون راه تبیین از طریق حرف زدن ممکن نیست لذا این فرد توسط قلم متنش را می نویسد و منتشر می کند
لذا آیه بسیار روشن و محکم است از آن جهت محکم است که ام الکتاب است زیرا وقتی افراد این آیه را قبول کردند در نتیجه بقیه تفاسیر این فرد را مجبورند قبول کنند زیرا او همان تبیین کننده است که خدا می گوید ما تورا نفرستادیم مگر آن چه را که به مردم نازل شده است را تبیین کنی
مثلا به دو ایه 26 البقره و 73 الحج دقت کنید در ایه 26 بقره می گوید خدا باکی ندارد که از پشه یا مافوقش مثال زند و ادامه می دهد بعضی ها می گویند خدا چه اراده ای از این مثل داشته است و ادامه می دهد بسیاری از این ایه هدایت می شوند
این ایه برای همه مفسران غیرقابل فهم است و هیچ هدایتی هم در کار نیست یعنی هیچ مفسری قادر نیست هم اراده خدا را بیان کند و هم مردم را با این ایه هدایت کند.
اما وقتی ن ایه را تفسیر می کند قدرت اعجاز ایه برای اهل جان و گوش و چشم مشخص می شود
منظورش از مافوق پشه مگس است
همانطور که می دانیم کسانی سخن خدا را می شنوند که ابزار درک را داشته باشند و منظور خدا مرده و کر و کور فیزیکی نیست چون هر دیوانه ای می داند که مرده نمی شنود و کر نمی شنود و کور نمی بیند پس منظور کسانی است که ورودیهای روانی ان ها به علت قبول علم های دروغین و توهم ها ی القا شده قادر به فهم کلام خدا نیستند
ازطرفی خدا می گوید اگر مکان ایه ای را تغییر دهیم علت دارد یکی از ایاتی که مکانش تغییر کرده ایه 26 بقره و 73 حج است این دو ایه باید کنار هم باشند و علت تغییر مکان این دو ایه به این علت است که خدا قصد داشته است ایجاد اعجاز ادبی کند
همانطور که می دانیم خدا می گوید اگر قران از طرف پیامبر (من دون الله) باشد در ان اختلاف کثیر می دیدید
یعنی اگر پیامبر یا هر غیر دون الله دیگری کتابی بنویسند در ان کتاب اختلاف و تضاد بسیاری می دیدید
این نشان می دهد که هر ایه کجا باشد کار خداست یعنی ایه 73 حج با ایه 26 حج مکمل و متمم هم هستند اما مکانشان این جوری شده است
در ایه 73 حج می گوید مثلی زده شده است چرا این طور گفته است چون می خواهد بگوید فردی در اینده می گوید این دانشمندانی که شما ان ها را می خوانید نمی توانند مگسی را خلق کنند
به همین جهت گفته مثلی زده شده است در حالی که ان جا می گفت مثل می زنم از پشه می دانیم شباهت پشه و مگس بسیار است و تفاوت کم
فوقها هم منظورش شتر و شیر و کوه نیست علت این که می گوید فوقها منظورش مسلم است مگس است و این که مفسران گفته اند منظور خدا پشه یا کمتر یا بیشتر تحریف است چون پشه و فوقها نوشته و کمتره ها و بیشتره ها یا کوچکتره ها و بزرگتره ها در ایه وجود ندارد و مفسر حق نداشته بگوید خدا باکی ندارد کمتر از پشه مثل بزند و یا بگوید کمتر یا بیشتر یا کوچکتر و بزرگتر بلکه بگوید منظورش بزرگتر از پشه بوده است وادامه دهد من نمی فهمم چون مغز من نباید علم خدا را بفهمد کدام تکبر بزرگتر از این تکبر است که فرد در برابر کلام خدا سجده نکند و نگوید من نمی فهمم.
تکبر صفت ابلیس است کسی که در برابر خدا سجده نکند از ابلیس بدتر است چون ابلیس بر ادم سجده نکرد ولی کسی که بر خدا سجده نکند و بر ادم سجده کند او بدتر از ابلیس است چون ابلیس بر خدا سجده کرد بر ادم سجده نکرد

نظرات

^

ورود

ورود