مشاهده RSS Feed

کریم

حضور حماسی در راهپیمایی22به ن

به این مطلب امتیاز بدهید
22بهمن ثمره مجاهدت وخون هزاران شهید وجانبازی است که برای تحقق آرمانهای الام ومردم ایران تلاش کردند واین انقلاب به ثمر نشست پس چه خوب است که با حضور پرشور خود قدر دانی خود را از این شهیدان وبزرگان اعلام کنیم.
حضور در این راهپیمایی به معنای دفاع از آرمانها واهداف انقلاب ئناامید کردن کسانی است که چشم طمع به این آب وخاک ذوخته اند.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود