مشاهده RSS Feed

مریم

اقتصاد مقاومتی

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ 1393/12/11 در ساعت 14:05 (374 نمایش)

اقتصاد مقاومتی یعنی چه؟
بهترین راهکار برای توصیه و توسعه ی آن چیست؟

عملکرد های حاکم بر جامعه ی ما نشانی از اقتصاد مقاومتی ندارد
ولی چه خوب است که مسئولین جامعه ابتدا خود مجری باشند

اگر قرار باشد ما مردم را به اقتصاد مقاومتی دعوت کنیم ولی خودمان از این مهم پرهیز کنیم بیراهه رفته ایم
بد این است که در جامعه ی ما به توصیه بدون عمل بسنده میشود
این مورد نه تنها مربوط به بحث اقتصاد مقاومتی ست بلکه در اغلب موارد این معضل جاری و ساری است

چه مناسب است که توصیه لباس عمل بپوشد
و برای پیشگیری و واکسینه شدن ،مبالغی که اختلاس شده به بیت المال برگردد .
تا حال که هر آنکس که برده ،خورده و نشانی از برگشت نیست
و آنقدر ما با اخلاقیم که متصدیان باجگیر را حفظ آبرو میکنیم این می شود که اختلاس به امری عادی مبدل میشود !!

وآنگاه برای جبران بحث اقتصاد مقاومتی مطرح میشود
اگر بحث تولید ملّی و بها دادن به تواناییهای جوانان این مرز و بوم است با واردات بی رویه خودرو های لوکس و لوازم غیر ضرور و تجملی برای از ما بهتران
این بحث منتفی خواهد بود ،وقتی بی سوادانی هستند که با واردات بی رویه بازار را در دست بگیرند جایی برای رشد تولید داخلی نخواهد ماند !

در این ضمن مسئولین هم باید هم رده و هم سطح مردم شوند ،که ..............
چه عرض کنیم !؟

^

ورود

ورود