مشاهده RSS Feed

مزمل

اخلاص در دین

به این مطلب امتیاز بدهید
منظورش از اخلاص در دین چیست
اول عرض کنم که این بحث پیچیده ای است مگر آن که به ان عمیق فکر شود
انسان در این جهان مادی به پیوندهایی متصل است که این پیوند ها مانع از حق شدن جهان می شود می توان این پیوندها را فهرست کرد
مهمترین اتصالات نفس مال و فرزند است نفس در راس موانع حق پذیری و اخلاص در دین است خلوص عبارت است زدودن ناخالصی ها و آلودگی ها و مخلوط عبارت است از چند چیز که خلوص را از بین می برد.
خلوص طلا بهترین مثال است دین خالص دینی است که فقط خدا مد نظر باشد و هیچ چیز در آن نباشد اعمال نیک اشخاص نیک و هر چیز نیکی ضد اخلاص است.

در مورد انسان می توان این اتصالات را موانع رسیدن فرد به حق دانست .
علاوه بر نفس و مال و فرزندان می توان هر چیزی را نام برد که مانع رسیدن فرد به حق شود مانند دوست حمیم مانند والدین مانند زن
موانع دیگری هم وجود دارد از جمله می توان به اعتقاد فاسد اشاره نمود
در داستان ابراهیم خلیل که اسوه قلب سلیم و مبارزه با نفس و زن و فرزند بود ، می خوانیم که: ابراهیم برای رسیدن به قلب سلیم و رسیدن به اخلاص تمامی امتحانات را پشت سر گذشت
یاد آوری:
البته باید بدانیم که خلق با ضمه خ و ساکن لام و ساکن نون در افراد متفاوت است و هر شخصی شخصیتی و خلقی دارد و خدا در مورد خلق می گوید ما انسان را در احسن تقویم خلق کردیم و سپس او را به اسفل سافلین برگردانیدیم که منظورش رسول است خلق رسول احسن بود یعنی هنگام طفولیت بهترین بود اما جامعه با تربیت غلط او را به روحیه و خلق تند و عبوس رساند و در نهایت خدا دل او را با مردم مهربان کرد همان مردمی که او را با رفتار هایشان به اسفل سافلین رساندند.
چون رسول به این درجه رسید که علت ناپاکی و بد تر از حیوان بودن مردم ناشی از جهل و خرافات اعتقادی و اجتماعی انسان است نه به علت فطرت
تاثیرات جامعه روی فطرت به اندازه ای است که یک طفل پس از جوان شدن موجودی خرافی سر درگم عقده ای و پر از هیجانات است این انسان از فطرتی که بر آن خلق شده است فرسنگ ها فاصله دارد. به هم زدن دوستی ها خیانت ها جنگ و نزاع و طلاق از مواردی است که ناشی از این نوع تربیت است.
به همین جهت است که بشر امروز در جهان به گروه های بسیاری تبدیل شده اند که هر کدام به داشته های خود دل شادند و آن را درست می دانند در حالی که همه در یک اعتقاد فاصله دار با فطرت قرار دارند و مکان همه نابجا و غلط است
قاعده این است که دین خالص یا فکر و اعتقاد سالم یکی است وقتی صد ها اعتقاد وجود دارد حداقل یک اعتقاد می تواند صحیح باشد و بقیه غلط و جالب این است که همه خود را آن اعتقاد صحیح می دانند.
در حالی که محک و سنجش دین خالص ساده است دینی که در همه اتصالات نابجا قربانی شده باشد
در دین خالص نماز روزه حج جهاد امر بمعروف و نهی از منکر همه برای خدا است و اگر هر عمل صالحی رنگ غیر خدایی داشته باشد آن عمل نابجا و شرک است بعضی ها فکر می کنند دین خالص تنها انجام ندادن منکرات است در حالی که اعمال صالح نیز اگر رنگ غیر خدایی بگیرد و در خدمت نفس یا اعتقاد غلط در بیاید باز جزو آلوده کننده های دین است .
آن که فکر کند فرد صالحی است واعمال نیک انجام دهد اما خلوص نداشته باشد به مرتبه خدایی رسیده است یعنی هوای نفس خود را خدا دانسته است .
این به این معنی نیست که فکر کند خداست اشتباه نشود وقتی فرد فکر کند صالح است و اعمال نیکش بسیار است نفس او به مرتبه ای رسیده است که خود را صالح می پندارد و به بیماری خود شیفتگی مبتلا شده است و اعمالش باطل است این همان شخصی است که نفسش خدایش است و خدا خدا گفتنش تنها برای تقویت نفسش است و تمرین بندگی نمی کند بلکه نمایش نفسش است و خودش هم متوجه نیست.
بنا بر این خلوص در دین دستوری است که خدا به دین داران می دهد مومنانی که به مقام توهم خود برتر بینی رسیده اند و یا به مرحله خود خوب بینی رسیده اند که این یک بیماری اعتقادی برای مومنین است.
باید فرد فکر کند مانند اسوه اش ابراهیم از همه علاقه هایش عبور کرده است یا نه
این عبور می تواند فیزیکی باشد یا روحی که مرحله عبور روحی مهمتر از مرحله عبور فیزیکی است در مرحله عبور فیزیکی فرد از جانش یا جان زن و فرزند می گذرد در حالی که او در درونش از این ها عبور نکرده است اما در مرحله عبور درونی فرد خود را خوب نمی بیند او فقط رضایت خدا را می خواهد چون به این فهم رسیده است که خوب نیست و رشد روحی او در مرتبه تنزل است در حالی که فکر می کند پله های ترقی را پیموده است.
11:06 ب.ظ ‎03/‎05/‎2015

آپدیت شده 1393/12/14 در 19:42 توسط مزمل

برچسب ها: مخلصین ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود