مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

4) الله چند روز برای نابودی قوم عاد نیاز دارد؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: یک روز (سوره 54 آیه 19) یا چندین روز )سوره 41 آیه 16، سوره 69 آیات 6-7).

پاسخ:

1ـ «انّا أرسنا علیهم ریحاً صرصراً فی یومِ نحسٍ مستمر» (قمر(54) آیه19).

2ـ «سخّرها علیهم سبع لیالٍ وثمانیةَ أیّام حسوماً...» (حاقه(69) آیه7).

3ـ فأرسلنا علیهم ریحاً صرصراً فی أیّام نحساتٍ...» (فصلت(41) آیه 16).

از تناقضجو می پرسیم که منظور از روز نحس مستمر چیست؟

آیا معنای مستمر، چیزی جز استمرار است؟

روزی که نحس است، چون آغاز عذابی است که استمرار دارد.

این استمرار در آیات دیگر بیان شده که در هفت شبانه روز بوده است.

بنابر این بر خلاف ذهنیت تناقض جو نه تنها آیه اوّل با آیات دیگر (که تعداد روزهای مستمر را بیان می کند) تناقض ندارد، بلکه آیات دیگر، کلمه استمرار را در آیه اوّل معنا میکند، بنابراین تکمیل کننده و تأیید کننده آیة اوّل هستند.

قرآن در سوره 54 آیه 19، نفرموده که مدت عذاب یک روز بوده است، بلکه می فرماید که در روزی نحس بر آنها باد صرصر فرستاده شد، پس مدت زمان عذاب و تعداد روزهایی که این نابودی طول کشیده است، در این ایه مطرح نیست، که بخواهد با آیاتی که میگویند عذاب چند روز طول کشید، تناقضی داشته باشد. همانطور که جمله های زیر نیز با هم تناقض ندارند:

-نیروهای بعثی عراق، در روزی نحس به ایران حمله کردند.

-نیروهای بعثی عراق، هشت سال با ایران جنگیدند.

یادآوری: البته نباید از نظر دور داشت که اساساً این پرسش که «الله چند روز برای نابودی قوم عاد نیاز دارد؟» هم بد بیان شده است، زیرا الله به چیزی نیاز ندارد. روش صحیح پرسش این بود که پرسیده شود: «الله قوم عاد را در چند روز نابود کرد؟»

آپدیت شده 1394/01/10 در 21:13 توسط مسلمان ایرانی

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود