مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

8) به هم چسباندن یا از هم جدا کردن؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: در مورد روش ایجاد زمین و آسمان قرآن یکجا میگوید که آنها از هم جدا بودند و بعد به هم گرویدند (سوره 41 آیه 11) اما در )سوره 21 آیه 30) میگویند که آنها ابتدا یکی بودند و بعداً از یکدیگر جدا شدند.

پاسخ:

متأسفانه چون هدف، پدید آوردن تناقض است، آن هم به هر شکلی که شده، در معنای آیه هم دست برده می شود تا هدف برآورده شود.

آیه می گوید: سپس آهنگ (آفرینش) آسمان کرد و آن بخاری بود، پس به آن و زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید. آن دو گفتند: خواستۀ خدا را فرمان پذیریم.

کجا این آیه سخن از به هم پیوستن می کند؟! در کجا آمده که به هم گرویدند؟! اگر هر دو به حکم الهی درآیند یا بیایند، معنایش این است که به هم چسبیدند یا گرویدند؟!

این آیه به طور کلی مقصود دیگری غیر از آیه دوم (سوره 21، آیه 30) بیان می کند.

«آیا کسانی که کفر ورزیدند، نمی دانند (ندیدند) که آسمان و زمین به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختیم و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم، آیا (باز ایمان نمی آورند)؟!»

متأسفانه انسان های کافر همیشه یکسان بودند و در صدد پوشاندن حقیقت بر می آیند. آیه اول را که به معنای به هم پیوستن نیست، به معنای به هم پیوستن می گیرد تا با این آیه تناقض افتد!!

معنای «رتق» و «فتق» در این آیه جالب توجه است که می توان با مراجعه به تفاسیر و معنای آنها به مطالب مفید و ارزنده دست یافت.
برچسب ها: رتق و فتق ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود