مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

9) انسان از چه ساخته شده بود؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: از لخته خون (سوره 96 آیات 1-2) آب (سوره 21 آیه 30، سوره 24 آیه 45، سوره 25 آیه 54) "چیزی مانند سفال" (سوره 3 آیه 59، سوره 30 آیه 20، سوره 35 آیه 11).

پاسخ:

ابتدا بگذارید کمی با ترجمه های غلط تناقضجو مقابله کنیم. آنچه ایشان آنرا «چیزی مانند سفال» ترجمه کرده اند، "تراب" است، که می دانیم به معنای خاک و همچنین زمین است(المنجد، ترجمه محمّد بندر ریگی، ج1، ص128) آنچه ایشان به لخته خون، ترجمه نموده اند، علق است، که الزاماً به معنای لخته خون نیست، بلکه معانی مختلفی دارد: خون دلمه شده، زالو، گِل رس و گِل چسبو. (المنجد، ترجمه محمّد بندر ریگی، ج1، ص1169) و همینجا مشخص می شود که معنی علق و تراب که مورد اوّل و مورد سوم این شبهه هستند، با هم قرابت معنایی نیز دارند.


پاسخ خلاصه:

آیاتی که خلقت از تراب یا به قول تناقضجو، چیزی شبیه به سفال اشاره دارند، در مورد خلقت حضرت آدم(ع) سخن می گویند. سوره 3 آیه 59 که در موارد مورد اشاره شبهه است، آشکارا به خلقت آدم از تراب اشاره می کند، سوره 30 آیه 20 و سوره 35 آیه 11، نیز چنانکه سوره 35 آیه 11، روشنتر بیان می کند، نشان می دهند که خلقت انسان ابتدا از خاک بوده است که به خلقت آدم یا انسان نخستین(و همچنین همسرش) منجر شده است و سپس انسانهای بعدی در اثر تزویج ایندو و نسلهای بعدیشان، از نطفه خلق شده اند.

امّا آیاتی که به علق و ماء، که تناقضجو آنها را لخته خون و آب گرفته است، اشاره می کنند، به مراحل مختلف ایجاد انسان و رشد نطفه در رحم مادر اشاره دارند و مسلّم است که بین آنها تناقضی نیست. چرا تناقضجو گمان می کند که تمام این موارد به یک مرحله از مراحل خلقت انسان اشاره می کنند؟ آیا اگر کسی بگوید نان از گندم به دست می آید، و دیگری بگوید نان از آرد به دست می آید و دیگری بگوید نان از خمیر به دست می آید، بین سخنان آنها تناقضی دیده می شود؟!پاسخ تفصیلی:

آیاتى که در رابطه با آفرینش و ماده ى نخستین انسان مى باشد بر چند دسته است و بین آنها تناقضى نیست.


الف. برخى از این آیات با صراحت یا به طور ضمنى به ماده ى اولیه ى آفرینش حضرت آدم(علیه السلام) و مراحل خلقت او اشاره دارد؛ مانند بعضى از آیاتى که ماده ى اولیه ى انسان را «ارض»، «تراب»، «طین»، «حمأ مسنون»، «صلصال» و امثال آن مى داند. این بدان خاطر است که آن ماده ى اولیه، حالات مختلفى به خود گرفت و تغییر و تحولاتى در آن پدید آمد تا زمانى که صورت انسان به خود گرفت. بدین معنا که ماده ى آغازین حضرت آدم، اول زمین بود و خاک با آب آمیخته شد به صورت گل (طین) در آمد و این گل پس از مدتى به صورت لجن و گل بد بوى (حمأ مسنون) درآمد و سپس به صورت خشکیده (صلصال) تغییر ماهیت داد. پس از آن عصاره ى صلصال ماده ى اصلى آدم گرفته شد و به صورت انسانى به آن داده شد.


ب. دسته اى از آیات به ماده ى آفرینش نسل آدم، یعنى انسان در مراحل درون رحم، پرداخته است و به مراحل آفرینش او اشاره مى کند؛ مانند آیاتى که ماده ى اولیه ى آفرینش را «ماء»(که در متن شبهه به آب ترجمه شده است)، «نطفه»، «علقه»(یا علق که در متن شبهه به لخته خون ترجمه شده است)، «مضغه» و امثال آن مى داند. تعبیر به «ماء» یا «ماء مهین» و یا «نطفه» در واقع یک چیز است و تعبیر به علقه و مضغه و امثال آن اشاره به مراحل مختلفى است که بر آفرینش انسان گذشته است.

شاهد بر این سخن برخى از آیات است که در آنها با صراحت به این مطلب اشاره شده است. آنجا که مى فرماید: (وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِین ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَة مِنْ ماء مَهِین)و آفرینش انسان نخستین را از گل آغاز کرد و سپس نسل او را از عصاره اى از آب ناچیز و بى قدر آفرید (سجده/ 7).


ج. دسته ى سوم از آیات به بیان هر دو پرداخته، و خاک و نطفه را در آفرینش انسان دخالت مى دهد، مى فرماید: (وَ اللّهُ خَلَقَکمْ مِنْ تُراب ثُمَّ مِنْ نُطْفَة)خداوند شما را از خاکى آفرید سپس از نطفه اى (فاطر/ 11)؛ مانند آن است (غافر/ 67).

در آیه ى 7 و 8 سوره ى سجده نیز آمده است: او همان کسى است که... آفرینش انسان را از گل آغاز کرد ـ و سپس نسل او را از عصاره اى از آب ناچیز و بى قدر آفرید.


د. و بالاخره برخى از آیات به این مطلب اشاره دارد که انسان چیزى نبود و ما او را آفریدیم. مى فرماید: اولاً (أَ وَ لا یذْکرُ الْإِنْسانُ أَنّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ یک شَیئاً) آیا انسان به یاد نمى آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالى که چیزى نبود(مریم/ 67)

بدون تردید این نوع آیات به دو نوع معنى دارد نخست این که انسان ماده اولى نداشت و به اصطلاح فلسفى وجودش ابداعى بود، زیرا تفاوت است بین آیه 67 مریم «لَمْ یک شَیئاً» (کلمه شى یعنى چیز) یعنى هیچ چیزى نبود حتى ماده اولیه.


چون دانشمندان براى خلق معانى مختلفى ذکر کردند: 1. ایجاد از عدم به اندازه گیرى 3 4 دادند اشکال جدید به اشیاء موجود جهان بنابراین خلق کردن در مفهوم وسیعى دارد.
البته خالق حقیقى یعنى؟؟؟ که ماده صورت را ایجاد مى کند فقط خداست.
اقتباس از پیامبران، ج 2 ص 78 و در تفسیر نمونه ج 25 ص 334 حدیثى نقل مى کند از جمله از امام باقر(علیه السلام) نقل شد که فرمود: ایشان در علم خدا مذکور؟؟؟ در عالم خلق مذکور نبود.

لذا تدبر و اندیشه در آیات قرآن کریم ما را به این موضوع رهنمون مى سازد که مبدأ آفرینش انسان گاه به صورت آفرینش فرد فرد انسان ها بیان شده است. مبنى بر این که از نطفه است و مراحلى دارد تا به جنین کامل مى رسد، و گاه توجه به خلقت نخستین انسان دارد، و گاهى هر دو را جمع مى کند. آیه اى که با صراحت هر دو نگرش را در خود جمع کرده است، آیه ى 7 از سوره ى سجده مى باشد و آیات 5 سوره ى حج و 67 سوره ى مؤمن نیز بر این مطلب گواهى مى دهد.

برخى از آیات هم منحصر به حضرت آدم(علیه السلام) و مراحل آفرینش او مى باشد.پرسش: چه ضرورتى داشت که خداوند از مراحل مختلف خلقت سخن بگوید چه در مرحله چه در مورد خلقت نخستین حضرت آدم و چه از مرحله خلقت انسانها؟

پاسخ:

بیان ذکر این امور که حاکى از عظمت و قدرت و علم و حکمت الهى مى باشد موجب معرفت خداوند متعال و ایمان به علم و حکمت و قدرت اوست و باعث ایمان و اعتقاد راسخ به حضرت حق تعالى و تمام برنامه هاى دینى و اخلاقى او خواهد بود.

مطالبى که در این آیات جمع شده است به قدرى عجیب و شگفت انگیز است که هر انسان را در مقابل عظمتش به خضوع و خشوع وا مى دارد، که ما به گوشه اى از آن اشاره مى کنیم.

1. مسأله خلقت انسان از خاک و موضوع حیات و زندگى بخشیدن به خاک مرده از شگفتیهاى آفرینش چون یقیناً حیات در کره زمین نبود و طبق آخرین نظریه که کره زمین از خورشید جدا شد با آن درجات بالاى حیات را به کره زمین و خاک مرده عنایت کرده «قل یحیها الذى خلقها اول مرة»

2. خلقت انسان که موضوع علوم مختلف قرار گرفت و درباره ى هر یک جنبه هاى مختلف وى «علم ویژه» مشغول بررسى و کنجکاوى است. باز هنوز به صورت یک مورد ناشناخته باقى مانده است و صدها سال طول مى کشد تا این معماى بزرگ عالم هستى را بگشایند و شاید هم هیچگاه نیز نتوانند این کار را انجام دهند. آیا هیچ کس باور نمى کند که براى شناخت هر یک از این اعضاء این همه علم و عقل و هوش و درایت لازم است اما براى

ساختن آنها مطلق علم و عقلى لازم نبوده است آیا تعمیرکار یک ماشین و یا کارخانه را مى شود گفت دانشمند عالم پرفسور مهندس دکتر ولى سازنده اولیه این ماشین و کارخانه علم عقل حکمت نداشت.

3. (سلاله) (بر وزن عصاره) یعنى عصاره و تصفیه شده تمام خاکهاى روى زمین آفریده شده و به همین دلیل آثار همه را در وجود خود خلاصه کرده است.

4. نطفه هر چیز در لغت به معنى آب صاف یا آب کر است و مبدأ پیدایش انسان است هم قلیل است و هم تصفیه شده و عصاره تمام بدن این واژه بر آن اطلاق مى شود و معادل آن منى به معنى تقدیر و اندازه گیرى است و از آنجایى که آب نطفه اندازه گیرى یک انسان یا حیوان را در بردارد.

(اللّهُ یعْلَمُ ما تَحْمِلُ کلُّ أُنْثى وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ کلُّ شَیء عِنْدَهُ بِمِقْدار)( آیه 8 سورۀ رعد)

5. امتساج ـ اشیاء مخلوط مثل مخلوط شدن نطفه زن و مرد است و یا از نظر علمى مواد مختلف با کیفیت هاى مهم که نطفه از آن ترکیب یافته و بالقوه داراى استعدادهاى گوناگون که از طریق عالم وراثت و غیر آن در نطفه جمع مى شوند.

6. علق (بر وزن ثقق) در اصل به معنى علاقه و ارتباط به چیزى است و لذا به معنى «خون» و «زالو» نیز آمده است و علاقه که یکى از مراحل تکون جنین در رحم مادر است، وصف به «زالو» که هم ایهام درستى به حیات دارد و هم ملازم «با تغذیه آن از خون است» در آن زمان نزول قرآن که از دستگاه هاى شناسایى جنین خبر نبود از معجزات قرآن مى باشد به ویژه با معنى کتاب (اللغة) اصل مفهوم این واژه (علق) را ارتباط و تعلق چیزى به موجود عالى ترى مى داند که بعداً مفهوم آن گسترش یافته است و نیز در علقه، عروق زیادى در آن وجود دارد.

7. «مُضْغَه» به معنى جویدن غذا است به معنى قطعه اى از گوشت است به اندازه اى که انسان یکبار مى جود به شرط این که هنوز بخشیده نشده باشد. و این واژه بر یکى از حالات جنین که بعد از حالت «علقه» است به خاطر شباهتى است که با جنین گوشتى دارد که در آن حال چنین به صورت قطعه گوشت سرخ رنگى در مى آید که در آن رگهاى فراوان سبزرنگى است با توجه به این که در معنى آن گفته شده که مثل «گوشت جویده شده پخته نشده» (نه مثل گوشت چرخداوند کرده) که مى دانیم گوشت پخته نشده و جویده شده اجزاء آن از همدیگر جدا نمى شود و یا رگهاى ریز اجزاء ما هم ارتباط دارند از تغییرات شگفت انگیز در آن زمان نزول قرآن مى باشد.

8. عطام (استخوان) که در این مرحله سلولهاى گوشتى همگى تبدیل به سلولهاى استخوانهاى مى شود و سپس بر استخوان گوشت پوینده مى شود استخوان کلمه «کسونا» یکى از معجزات علمى قرآن است زیرا امروز ثابت شده که استخوانهاى قبل از نسوج گوشتى مى شوند.

و خلاصه نکته ى علمى دیگر در مورد ماده اولى انسان در آفرینش که براى شرح بیشتر آن رجوع به پیام قرآن ج 2 ص 93 الى ص 61.

بنابراین ذکر نام ماده اولیه انسان در قرآن مربوط به مراحل مختلف خلقت که از ماده اولیه خاک تا مرحله آخر و بیان این مراحل بخاطر نشان دادن عظمت و علم و حکمت دستگاه آفرینش مى باشد و نه تنها هیچ گونه منافات و تناقض در میان آیات قرآن وجود ندارد بلکه هر بخش از آنها نشانه اعجاز و عظمت قرآن مجید مى باشد.
^

ورود

ورود