مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

10) ناقص یا با جزئیات کامل؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: قرآن در جاهایی ادعا میکند که کامل است و تمامی جزئیات را دارا میباشد و هیچ چیز باقی نمانده است که در آن نباشد (سوره 6 آیه 38، سوره 6 آیه 114، سوره 12 آیه 11، سوره 16 آیه 89 و...) اما چیزهای بسیاری هستند که قرآن آنها را ناتمام باقی میگذارد، این نوشتار به مسئله شراب و شبهات موجود در قرآن میپردازد.

پاسخ:

دو پاسخ به این شبهه داده شده است:

1.قرآن بارها و بارها خود را کتاب هدایت خوانده است، پس وقتی میفرماید کامل است و همه چیز در آن هست، منظور هر چیزی است که برای هدایت لازم باشد، همانطور که یک کتاب جامع در زمینه علم الکترونیک "کامل و دارای همه جزئیات" خوانده می شود، ولی در مورد بسیاری مباحث که در زمینه الکترونیک نیستند، چیزی در آن ذکر نشده است.

2.برخی مفسرین هم میگویند، تمام علوم در قرآن هست ولی فقط ائمه معصومین(ع) قادر به استخراج آنها از قرآن هستند و اینکه ما قادر به درک این مباحث نیستیم دال بر این نیست که قرآن برخی مباحث را در بر ندارد.


^

ورود

ورود