مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

12) شفاعت کردن یا شفاعت نکردن، مسئله این است!

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: قرآن در مورد اینکه آیا در روز آخرت شفاعتی وجود خواهد داشت یا نه دچار تناقض میشود، در آیات (سوره 2 آیه 122-123، سوره 254 آیه 6-51، سوره 82 آیات 18-19 و...) میگویند شفاعتی وجود ندارد و آیات (سوره 53 آیه 26، سوره 43 آیه 86، سوره 34 آیه 23، سوره 20 آیه 109) و البته هر دو این پاسخ ها را میتوان با احادیث مختلف پشتیبانی کرد.

پاسخ:

این شبهه از جمله مواردی است که شامل مطالعه کتاب های اسلامی و اعتقادی و آوردن شبهاتی که نویسندگان طرح کرده و سپس پاسخ داده اند می باشد، اما با این تفاوت که در اینجا فقط اشکال ذکر می شود، بدون هیچ اشاره ای به پاسخ؛ چون اوّلاً تناقض جو در صدد دست یافتن به حقیقت نیست؛ ثانیاً با ذکر پاسخ دیگر نمی تواند ادعای تناقض جویی خود در قرآن را ثابت می کند.

آری پاسخ این مسئله (شفاعت) در کتاب های بسیاری آمده و خلاصه آن چنین است که آیات اثبات کننده شفاعت، نظر به شفاعتی دارد که به اذن و رضایت خداوند باشد و آیات نفی کننده آن، شفاعتی است که مستقل و بدون رضایت الهی باشد. برخی از این موضوع به صراحت در آیات: بقره/225، یونس/3؛ انبیاء/28 آمده است. ضمناً اگر چه بیان برخی از آیات نافی شفاعت مطلق است، اما این موضوع در بسیاری از آیات قرآن آمده که ابتدا مسئله ای به صورت مطلق ذکر می شود و سپس در آیات دیگر موارد استثنای آن بیان می شود، مانند آیه ای که علم غیب را منحصر به خدا می داند و سپس در آیه ای دیگر خبر از برخی اخبار غیب به پیامبر می دهد.

چنین آیاتی در صدد بیان آن است که همه چیز از طرف خدا و به اذن الهی است و کسی مستقلاًّ و بدون اذن خداوند کاری انجام نداده و کمالاتی کسب نمی کند.

در مورد شفاعت در آیات قرآن، احتمالات دیگر نیز آمده که هیچ کدام از آنها نمی تواند خواسته تناقض جو را تأمین کند، از جمله اینکه:

1. آیات اثبات کنندة شفاعت در مورد مؤمنانی است که دچار خطا و گناه شده اند، اما این شفاعت به ملحدان و کافران که ایمان به صاحب شفاعت ندارند، نخواهد رسید.

2. آیات شفاعت، نظر به کسانی دارند که تحولی درون آنها ایجاد شده، اما کسانی که دچار دگرگونی درونی نشدند، از شفاعت محروم می شوند.

3. ممکن است برخی از آیات ثابت کننده شفاعت مربوط به ایستگاه های خاصی از قیامت باشد، اما در برخی ایستگاه های دیگر، شفاعت منتفی است.

4. آیات ثابت کننده شفاعت ناظر به صحنه های معاد است و آیات رد کنندة شفاعت راجع به هنگام مردن یا در عالم برزخ.

بعضی از روایات نیز این احتمال را در برخی آیات تأیید می کند. از امام صادق(ع) آمده است که آیه 2 سورة بقره در مورد عدم قبول شفاعت مربوط به هنگام مردن است؛ زیرا در آن هنگام شفاعت و فدیه فایده ای ندارد، اما در قیامت اهل بیت (به اذن خدا) شیعیان را شفاعت می کنند (بحار الانوار، ج 8، ص 44).
برچسب ها: شفاعت در قرآن ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود