مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

20) ماجرای پرستش گوساله طلایی

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: اسرائیلیان قبل از اینکه موسی از کوه بازگردد آغاز به پرستش گوساله طلایی کردند (سوره 7 آیه 149)، اما تازمانی که موسی بازنگشته بود از توبه کردن سر باز زدند و به ستایش گوساله ادامه دادند (سوره 20 آیه 91). آیا هارون نیز در گناه آنان شریک بود؟ نه (سوره 20 آیه 90-85)، آری (سوره 20 آیه 92، سوره 7 آیه 151).

پاسخ:

در هیچ کجای قرآن نیامده است که حضرت هارون(ع) در گناه گوساله پرستی آنها شریک بود، آنچه حضرت موسی(ع) بخاطر آن طبق آیه 92 سوره 20 و آیه 151 سوره 7، حضرت هارون(ع) را توبیخ میکند و برای ایشان بخشش خدا را میطلبد کمکاری در مبارزه با پرستش گوساله است و نه اینکه حضرت هارون به پرستش گوساله پرداخته باشد. پس طبق تمام آیات حضرت هارون(ع) در گناه اسرائیلیان شریک نبوده است و تناقضی در کار نیست.

شاید پرسیده شود، آیا این آیات با عصمت انبیاء در تضاد نیستند؟ پاسخ خواهیم داد که این آیات تضادی با عصمت انبیاء ندارند، زیرا انبیاء نیز در حد عصمت خویش ممکن است خطا کنند و خطای معصومین در حد ترک اولی است، مثل همین موردی که در این آیات از حضرت هارون(ع) سر زده است و حضرت موسی(ع) از ایشان انتظار داشته است که فوراً نزد ایشان برود و موضوع را اطلاع دهد.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود