مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

21) یونس به بیابان رسید یا نرسید؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: ما در حالی که ناخوش بود، او را به بیابان رساندیم (سوره 37 آیه 145)؛ اگر نعمت پروردگارش نبود، در حین بد حالی به صحرایی بی آب و گیاه می افتاد (سوره 68، آیه 49).

پاسخ:

بسیار سخت خواهد بود که این دو آیه را متناقض بنامیم. خیلی ساده میتوان گفت که آیه 49، سوره68، میفرماید «اگر رحمت پرودگارش نبود به بیابان بی آب و گیاه میفتاد» و ادعا نکرده است، که او به بیابان نیفتاد پس با آیه 145 سوره 37 تناقضی ندارد. آیه بعدی(سوره68، آیه 50) هم ابداً نگفته است که او به بیابان نیفتاد و فقط میگوید که خدا او را برگزید.

البته شبهه ساز، مرتکب مغالطۀ «نقل قول ناقص» نیز شده است، زیرا چنانکه قرآن در آیات 146 به بعد از سوره37 میفرماید هر چند حضرت یونس به بیابان افتاد، ولی بوته کدویی بر او رویانده شد و جمعیتی عظیم به سوی وی فرستاده شدند.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود