مشاهده RSS Feed

مزمل

منظورش از خواندن چیست؟

به این مطلب امتیاز بدهید
درخواستی که از طرف انسانها از دیگران خواسته می شود همان خواندن است
در نگرش خدا به تمام درخواست ها خواندن گفته می شود تمام ارتباطها از این نگرش پیروی می کند البته این به این معنی نیست که برای مجرم نشدن کلیه ارتباطها را قطع کرد از جمله ارتباطهای اجتماعی بلکه باید در یک برنامه نظام مند و قانونی که قران مشخص کرده است با دیگران ارتباط داشت
خواستن هایی که در ان افرادی پایه و بنیان نجات قرار گیرند و تعلق خاطر ما به صد درصد برسد در این صورت می توان این خواندن را مذموم دانست زیرا در این خواستن خدا حذف شده است تکیه بدون توکل به متخصصین
اما خواستنی که مراجعه به فرد متخصص همراه با توکل به خدا باشد در این صورت خوب است مراجعه به متخصصین
و خواستنی که شخصی چیزی را جلو بیندازد تا او با خدا ارتباط برقرار کند این هم نادرست است مانند درخواست شفاعت از پیامبران
این را باید بدانیم که خدا خدای همه است و همه باید ارتباط با خدا داشته باشند واسطه ساختن افراد یعنی قطع ارتباط شخص با خدا و مذموم است
در هر رابطه ای این قاعده باید رعایت شود پیامبر نیز در این موضوع تفاوتی با سایرین ندارد یعنی افراد حق ندارند پیامبر را جلو بیندازند این عمل همان ترک خداست و ترک آیه بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم
خواندن خدا برای عموم ازاد است و جواب دادن هم تعهد خداست و هیچ نیازی نیست که سیمانی را چاشنی خواندن کنیم بلکه به هر زبانی به هر حالتی با صدای بلند کوتاه و خلاصه باید بدانیم که طرف ما یعنی خدا چون دانا به درون سینه هاست همین قدر که در وجود ما احساسی یا حالتی ایجاد شود او می داند
البته علاوه بر اینکه خواندن خدا توسط هر انسانی مجاز است جلو انداختن هر چیزی حتی پیامبر برای رساندن خواهش نهی شده است
ممکن است گفته شود که یعقوب برای پسران طلب مغفرت کرد این به این معنی نیست که خدا طلب مغفرت این مدلی را قبول دارد
فرزندان یعقوب یعنی بنی اسرائیل در توهم بهتر و بالاتر بودن یعقوب بسر می بردند در حالی که از دید خدا با تقوا ترین افراد و علمایی که از خدا می ترسند بهترین مردم هستند
و بهترین شدن به معنی رسیدن به رتبه شفاعت یا وسیله قرب سایرین نیست بلکه مرتبه ای است برای خود شخص
مثلا اگر فردی به مرتبه پزشکی برسد این مرتبه خاص اوست و دیگران باید خود به این مرتبه برسند نمی توان مدرک جعلی صادر کرد زیرا مدرک جعلی علم را به فرد نمی رساند پس شفاعتی در کار نیست و خدا تنها افرادی را به بهشت می برد که امتحان را با موفقیت پاس کرده باشد
پس قاعده این شد هیچ کس را با خدا نخوانید و هرکس پرونده ای دارد که محتویاتش با اوست و شفاعت یا وساطت یعنی صدور مدرک جعلی و چون تخمه پوک است و خدا تنها عمل واقعی را قبول می کند و مجرم حتما مجازات می شود و مومن هم پاداش میابد
به عبارت دیگر خدا عمل را قبول دارد نه چیز پوچ عمل چیزی است که باید توسط خود شخص انجام شود و شفاعت یعنی پاداش دادن به پوچ که این در شان خدا نیست
اگر فرد عمل داشته باشد این عمل یک سنگینی ای دارد و اگر جرم یا گناهی داشته باشد این هم سنگینی ای دارد که به اندازه وزن آن پاداش یا مجازات می شود
خواندن دیگران نه این که ما را نجات نمی دهد بلکه چون در قران منع شده است اتفاقا تاکید هم شده است که ظلمی بزرگ است بنا براین وزنی دارد که در گروه جرم و گناه قرار می گیرد
مانند یوسف که از زندانی در شرف آزاد شدن خواست تا نزد فرعون یادی از او کند یعنی پناه بردن به غیر خدا
خدا او را با روشی ساده آزاد کرد اعتقاد فرعون به تاویل خواب
و موسی را در دامان فرعون پرورش داد و یونس را در کام نهنگ انداخت تا بداند که خدا قدرتش وسعت دارد . و اینکه فرار از خدا غیر ممکن است.
ما انسانها ضعیف محدود و عاجز هستیم اما قدرت خدا وسعت دارد
بنا براین توهم در مورد خود یا خدا را باید به کناری گذاشت توهم توانایی خود که باید بدانیم ناتوانیم در مقابل خدا و البته این مطلب که خدا تواناست در برابر ما انسانها
و اینکه فکر کنیم ما نمی توانیم با خدا ارتباط برقرار کنیم و او را بخوانیم این هم توهم در باره خداست باید بدانیم خدا انسان نیست بلکه خدا را باید با تمام وسعتش فهمید.

آپدیت شده 1394/01/09 در 18:49 توسط مزمل

برچسب ها: من دون الله ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود