مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

22) موسی و انجیل؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: مسیح بیش از 1000 سال بعد از موسی به دنیا آمد اما در (سوره 7 آیه 157) الله در مورد انجیلی که به مسیح داده شده است با موسی صحبت میکند.

پاسخ:

شبهه ساز آشکارا به دروغگویی پرداخته است، آیه 157 از سوره 7 سخنی خطاب به حضرت موسی(ع) به میان نمی آورد؛ پس تناقضی هم در کار نیست.
^

ورود

ورود