مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

24) در روز آخرت کارنامه خود را چگونه دریافت میکنیم؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: در روز جزا، زیانکاران کارنامه اعمال بدشان را از کجا میگیرند؟ از پشتشان (سوره 84 آیه 10) یا از دست چپشان (سوره 69 آیه 25)؟

پاسخ:

خیلی ساده می توانیم در پاسخ بگوییم: نامه عمل را از پشت سرشان به دست چپشان خواهند داد. آیه اوّل از جهت دادن کارنامه اعمال سخن می گوید و آیه دوم از اینکه به کدام دستشان داده می شود. این دو چه تناقضی می توانند با هم داشته باشند؟!

در قرآن بیش از 15 آیه درباره نامه اعمال مطرح شده است و هر کدام از این آیات پرده اى از رازهاى قیامت و اعمال انسانها بر مى دارد و بعضى از این آیات تفسیر و توضیح آیات دیگر است.

خداوند در سوره حاقه آیه 25 مى فرماید: (وَ أَمّا مَنْ أُوتِی کتابَهُ بِشِمالِهِ فَیقُولُ یا لَیتَنِی لَمْ أُوتَ کتابِیهْ)؛ کسى که نامه اعمالش به دست چپش داده شده فریاد مى زند: اى کاش هرگز نامه اعمال به من داده نمى شد.

اما در سوره انشقاق، آیه 10 آمده است: (وَ أَمّا مَنْ أُوتِی کتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ یدْعُوا ثُبُوراً وَ یصْلى سَعِیراً); ما کسى که نامه عملش را به پشت سرش داده اند به زودى فریادش بلند مى شود اى واى بر من که هلاک شدم و در شعله هاى سوزان آتش دوزخ وارد مى شود.

در آیات قبل سخن از نامه اعمال بدکاران به دست چپ آنها بود و در این آیه از پشت سر است. این به خاطر آن است که مجرمان هنگامى که نامه اعمالشان را به دست چپشان مى دهند از شدت شرمسارى دست خود را پشت سر مى گیرند تا مردم این سند جرم و رسوائى را کمتر ببینند.

و یا به خاطر آن است که دست چپ آنها به پشت سرشان بسته شده و همان گونه که آنها کتاب خدا را در دنیا پشت سر انداخته اند، یا به خاطر آن است که صورت آنها به پشت سر باز مى گردد و آنها براى دیدن نامه اعمالشان آن را به دست چپ در طرف پشت سر مى گیرند. هیچیک از این معانى سه گانه باشد با آیات قبل که مى گوید: نامه اعمال بدکاران در دست چپ آنهاست منافاتى ندارد.

به هر حال نامه اى که از پشت سر داده مى شود با یک آلت و وسیله اى اخذ مى شود آن وسیله، چیزى جز دست چپ نیست به عبارت دیگر مى توان گفت: آیه دوم بیان کیفیت دادن نامه اعمال است و هیچ گونه تعارض با آیه اول ندارد.
^

ورود

ورود