مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

31) لذت الله؟

به این مطلب امتیاز بدهید
شبهه: آیا عمل تنبیه خداوند از رحمت اوست یا از هدایت کردن و یا نکردن مستبدانه وی؟

پاسخ:

شبهه ساز اینجا مرتکب مغالطۀ "ادعای بدون سند" شده است. کدام آیه ها از قرآن این موارد را نشان میدهد که حال بخواهند با هم تناقض داشته باشند؟ پس ادعای شبهه ساز بی پایه و فاقد سند بوده و غیرقابل قبول است و البته با عنوانی که خودش برای مطلبش برگزیده(لذت الله) نیز هیچ تناسبی ندارد.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود