مشاهده RSS Feed

مزمل

ابزار درست تفسیر

به این مطلب امتیاز بدهید
در فهم درست آیات قرآن می بایست اصل یک جوابی بودن رعایت شود مثلا در تفسیر آیات ولو نزلناه علی بعض الاعجمین ... این اصل عقلی وجود دارد که یک جواب برای این آیه وجود دارد که حق است.
همانطور که می دانیم برای کلیه علوم اصل یک جوابی باید رعایت شود.وبرای اینکه به جواب برسیم ، باید ابزارهای تفسیری درست را بکار ببریم اگر ابزار نادرست به کار ببریم نتیجه باطل است .
همانطور که اگر در سایر علوم از ابزار باطل استفاده کنیم به جواب نمی رسیم. مثلا اگر روی آسفالت نفت بریزیم تا محکم تر شود نتیجه معکوس می گیریم. این که توصیه کننده را دوست می داریم دلیلی بر این نیست که جهان توصیه های نادرست دوست ما را اجرا کند. نفت حلال آسفالت است نه سیمانش .
این اصل که نمی شود با باطل به حق رسید واین اصل که نمی توان باطل را بر حق تحمیل کرد در همه علوم کاربرد دارد.
حال باید ببینیم کدام جواب برای آیه نزول قرآن عربی بر بعض اعجمین وجود دارد . ابزارها مورد نیاز برای تفسیر آیات در قران وجود دارد و جهان نیز دارای ابزار هایی برای تفسیر درست در اختیار ما می گذارد از جمله تفکر در جهان مانند ستارگان زمین آسمان باد و باران ابر طوفان زلزله و هم چنین دقت در علوم تجربی و ریاضی می توان به نشانه های درست شناخت خدا و درک خالق با صفات ویژژه رسید و از این طریق محیط تفکر خود را گسترش داد و داده های اطلاعاتی بیشتری برای فهم یافت ادبیات و علوم انسانی بشری مانتند شعر و ضرب المثل و غیره می تواند هم مفید باشد و ابزار و هم مضر و گمراه کننده همچنین تاریخ می تواند کمک کند که چگونه گذشتگان برای به کرسی نشاندن اعتقاد خود دروغ سر هم کرده اند و خلاصه اش این است که علوم می تواند نقش منفی و نقش مثبت داشته باشد باطل نقش منفی دارد اما مفید است زیرا کمک می کند که شگرد های دروغسازان را بشناسیم اما پیروی نکنیم
علوم حق معلم مثبت و علوم باطل معلم منفی افکار ما باید باشد.
بهترین آیه برای تفسیر آیه بعض الاعجمین آیه ی هم زبان بودن قوم و رسول است. این یک ابزار است که ما را در تفسیر و فهم آیه و رسیدن به تک جواب حق بسیار کمک می کند مفهوم آیه این است که تمامی پیامبران هم زبان قوم بوده اند پس در این آیه بعض الاعجمین رسول هم زبان قوم است یعنی رسول مبعوث است به مردم اعجم (غیر عرب) زبانش نیز با زبان مردم یکی است زیرا رسول در میان اعجمین بدنیا آمده و بزرگ شده است اگر دقت کنیم بعض در آیه بعض الاعجمین می خواهد هم زبانی رسول با مردم پیرامونش را برساند و بگوید که اگر قرآن را به یکی از مردم اعجم نازل می کردیم و او بر مردمش می خواند به او ایمان نمی آوردند.
حال تنها این را باید روشن کنیم که کتاب به چه زبانی است همانطور که می دانیم قرآن عربی است پس می شود نزول قرآن عربی بر فردی از اعجم البته بسیار بدیهی است که رسول همیشه به زبان قومش هست پس این فرد قرآن عربی را بر اعجمین قرائت می کند.
توضیحات بیشتر:
اگر همه پیامبران به زبان قوم هستند پس مفسری که آیه را این چنین تفسیر می کند که منظورش ارسال رسول به زبان غیر قوم است اشتباه تفسیر کرده است . قبول این نوع تفسیر افترا به خداست چون گوینده در لفافه می گوید خدا حرفی را در جایی از قران زده و در جای دیگر رعایت نکرده است، یعنی خدا حواس پرت یا فراموش کاراست. چون یک جا می گوید رسول به زبان قوم است در جایی می گوید رسول اعجمی برای مردم عربی.
اگر بگوییم خدا منظورش این بوده است که اگر ما قران اعجمی را بریک انسان اعجمی نازل می کردیم این هم نادرست است زیرا با آیات بعدی که می گوید مردم به این انسان ایمان نمی آورند ناسازگار است. اگر این کار می شد ایمان می آوردند.
دلیل:
مردم عرب زبان مکه به قران عربی ای که بر احمد نازل شد ایمان آوردند پس اگر مردم عرب به قران عربی که بر یک انسان عرب زبان نازل شد ایمان آوردند اگر قران اعجمی بر یک اعجمی نازل شود و این اعجمی بر مردم اعجم می خواند به او ایمان می آوردند.
یاد آوری مهم:
در این آیه قرآن عربی است رسول اعجمی و مردم هم اعجمی هستند . اگر این را بگوییم که قران عربی زور بیشتری دارد و باعث ایمان شد و قران اعجمی این چنین زوری ندارد حرف باطلی است زیرا همه زبان ها برای انتقال مفاهیم به هم زبان ها مثل همند . و هر زبانی قادر است مفاهیم را یکسان برای افرادی که با آن زبان تکلم می کنند انتقال دهد. اما هر زبانی برای غیر هم زبانش دشوار است.
دلیل فنی که کتاب نازل شده بر اعجمی قرآن عربی است:
ضمیر ه در نزلناه به قران عربی بر می گردد پس کتاب نازل شده بر اعجمی قران عربی است . و نتیجه تک جوابی حق برای این آیه این می شود که اگر خدا قران عربی را که بر احمد نازل شد بر انسانی از اعجمین نازل کند و این اعجمی بر مردم اعجم بخواند مردم اعجم به او ایمان نمی اورند.
البته عکس آن هم صحیح است اگر خدا ابتدا قران را اعجمی قرار می داد مردم اعجم به قران اعجمی که بر انسانی اعجمی نازل می شد ایمان می آوردند و اگر همان قران اعجمی بر انسانی عرب زبان نازل می کرد مردم عرب به او ایمان نمی آوردند.
البته نکات غلطی هم وجود دارد که به فهم آیه کمک می کند و آن اینکه بیشتر مسلمانان اعم از شیعه و یا سنی و سایر فرق اسلامی بر این اعتقادند که در بین مردم مکه در زمان نزول قران عربی بر احمد عده ای وجود داشته اند که خوب و نیکو صفت و زیبا سیرت بوده اند و اگر قران بر هر زبانی و بر هر شخصی از جهان نازل می شد به او ایمان می آوردند مانند خود شخص احمد و یارانش آیا احمد و یارانش رسول اعجمی را تکذیب می کردند؟
اگر بگوییم منظورش قرائت قران عربی توسط اعجمی بر عرب ها از جمله احمد و یارانش می باشد باید قبول کنیم که احمد و یارانش از جمله ایمان نیاوران بودند. و در گروه مکذبین

آپدیت شده 1394/03/08 در 14:36 توسط مزمل

برچسب ها: فرق اسلامی ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود