مشاهده RSS Feed

مزمل

قرآن قدیم است یا جدید یا قدیم و جدیدنیست

به این مطلب امتیاز بدهید
تاویل و تفسیر و تبیین تاویل مربوط به کلمات و عبارات رمز شده است تبیین و تفسیر یعنی توضیح و تشریح

ﺁن چه که کار مفسرین را دشوار می کند ﺁیات متشابه است که باید تاویل شود و به مفسر وحی نشده است که کدام آیات است مشکل بزرگتراین است که اساتید امروزی در مقام استادی نمی توانند سوالی را بی جواب بگذارند و اظهار بی اطلاعی کند .

بشر آثاری به جا گذاشته است ، که نشان می دهد او از ضعف و کمبود فراری است .چه این کمبود نقایص جسمانی باشد چه مالی باشد چه در امورات دیگر مانند جهل و نادانی و عدم تبحر و کارﺁیی . به همین جهت است که مدرس و معلم قرﺁن هرگز دم از جهل نمی زند ، بخصوص اگر در جایگاه معلمی واقع شود هر گز در حضور شاگردان اظهار جهل نمی کند.

می شنویم که همیشه دانشجو در مقام سوال احساس نقص ندارد پرسیدن سوال چنان باب شده است که سوال پرسیدن مانند حلوا خوردن برای شاگرد و استاد شیرین و با حلاوت است. و دانشجو از استاد انتظار دارد که استاد به تمام سوالات او پاسخ بگوید. این توهم در ذهن دانشجویان عصر و زمان ما وجود دارد.

اما حقیقت ﺁن است که جهل بخش انکار ناپذیر جهان است و فرهنگ اعتراف به جهل ، که ، پسندیده هم باید باشد ، متاسفانه هنوز به تصویب نرسیده است.
اینجاست که ، مفسر و معلم و استاد قرﺁن ، خود را عالم به کل قرﺁن ، معرفی می کند و به همه ی سوالات ، پاسخ می گوید و برای اینکه سوالات جهل بر ملا کن ،یا همان سوالات بی جواب ، مطرح نشود ، اقدام به ایجاد و اختراع ترفند و شگرد ، برای بستن زبان نموده اند و این فرﺁیند لاجرم با ساخت دروغ همراه شده است .
اما حقیقت این است که خدا با نازل کردن قرﺁن بر یکی از اعجمین ، که وعده اش را داده بود می خواهد مفاهیم زیادی را یاد بشر بدهد از جمله علم غیب و باطل ساختن ترفندها ی مذکور و غیره.
لازم است در اینجا بحث قدیم یا جدید بودن در باره ی قرﺁن را بیان نمایم ، زیرا قدیم بودن قرﺁن یا بقول جن ها (جد ربنا ) که منظورشان خدای قدیم است که قرﺁن قدیم را نوشته تا به ما رسیده است ، مورد اعتقاد اکثریت واقع شده است و این اجنه مشتی از خروار ند که این اعتقاد غلط را در مورد خدا و قرآن نمایندگی می کنند.
این تصور نادرست باعث شده است تا مفسرین و مدرسین با نوشتار یا سخنرانی در محافل و مجالس آیات قرآن را بر پایه و ستون نادرستی سوار نمایند از جمله آنان بحث نزول قرﺁن بر بعض اعجمین را یک مثالی از نوع مثال اگر کاشت چغندر سبز نشد می دانند به این صورت که می گویند اگر خدا قران را بر یک نفر از مردم غیر عرب نازل می کرد مردم عرب به او ایمان نمی آوردند
این ها نوک تیز حمله ی خود را متوجه ایمان نیاوردن عرب نموده و به چند و چون سایر مفاهیم ایه کاری ندارند.

در حالی که عرب را به ریشخند گرفته اند در محافل و مجالس متعدد این مردان و زنان عرب را ستوده و فیلم های حماسی از فعالیت های همین اعراب در زمان رسول الله ساخته و می سازند و چنین القا می کنند که عربیت در مورد آن مسلمانان عرب صدق نمی کند و فقط عرب کافر منظور است.
در حالی که تا چند لحظه قبل عرب را به شکل عموم می کوبیدند و یک باره اعراب را پاره پاره نموده و فقط منظورشان این اعراب کافر می شود
در حالی که قران منظورش از عدم ایمان همان عموم است یعنی تمام مخاطبین ایمان نمی آورند چون می گوید اگر قران را بر بعض اعجمین نازل کنیم و او بر آن ها بخواند ایمان نمی آورند این حرف مقابل اتفاق افتاده است اتفاق ایمان آورند مردم عرب بر رسولی از خودشان است گر چه عموم ایمان نیاوردند و در ایمان آوردن دیر و زود داشتند و حتی یهودیان مقابل مومنین صف کشیدند و مشرکین جنگیدند
یعنی ایمان آوردن بر آنان صدق می کند حتی اگر مومن یک نفر باشد مانند لوط و کافر بسیار باشد
پس اگر بگوید ایمان آوردند منظورش از یک نفر شروع می شود و اگر بگوید ایمان نیاوردند منظورش صفر نفر است .
قرﺁن از دید بیشتر مردم کتابی است که در زمان نزول واقع شده است یعنی دارای سال تولد است و اکنون که سال 1394 خورشیدی هستیم تا همین حدود سن دارد زمان دیگری که برای قرﺁن می توان در نظر گرفت این است که قرﺁن کتابی است که در گذشته نوشته شده برای ﺁینده
این به این مفهوم است که قرﺁن قدیم نیست بلکه هم قدیم و هم جدید است هم برای گذشته مفید بوده است هم برای ﺁینده برایﺁینده مفید است چون ﺁیاتی دارد که برای زمان ﺁینده نوشته شده است مانند ارسال رسول اعجمی برای تحقق وعده خدا یعنی همان لیظهره علی دین کله
اما باید بدانیم بهترین حالت زمانی برای قرﺁن این است که قرﺁن مانند کتابی است که نویسنده از ﺁینده نوشته است برای گذشته و این تنها از طرف خدا ممکن است زیرا برای همه جانداران از جمله انسان زمان تولد وجود دارد و نمی توان تصور کرد که انسانی در سال 2493 خورشیدی کتابی بنویسد برای سال 1394
تنها خدا می تواند چون خدا عالم به غیب است و همچنین خدا محیط به زمان و مکان است و در قالب مکان و زمان جای ندارد اگر تصور شود غیب به معنی علم و اطلاع به ﺁینده است در این صورت خدا را در مسیر زمان و در قالب مکان قرار داده ایم و خدا مانند انسان همچون مسافری است که همراه زمان به پیش می رود و محکوم زمان و مکان است
اگر خدا را این گونه بشناسیم لاجرم قرﺁن کتابی است که مانند انسان دارای تولد و سن است فقط فرقش این است که خدا چون علم به ﺁینده دارد مطالبی از ﺁینده در ﺁن نوشته است.
درستش این است که به جای تصور خط راست زمان برای خدا زمان و مکان را یک دایره فرض کنیم و چون خدا محیط و مسلط بر این دایره ی بی انتهاست لاجرم نمی توان خدا را بخشی از دایره دانست بلکه خدا در همه ی دایره وجود دارد و این دایره شامل همه ی زمانها و مکان ها می باشد گذشته حال و ﺁینده و از ﺁنجا که خدا در همه ی این دایره حضور دارد این حقیقت اثبات می شود که خدا در هر سه زمان وجود دارد و مسیر خط زمان برای ما انسان ها و سایر مخلوقات معنی دارد زیرا مخلوقات محکوم به جای داشتن در بخشی از زمان و مکان هستند.
بهترین حالت برای درک قرﺁن این است که قرﺁن بخشی از ام الکتاب است و ام الکتاب کتاب علم خداست و کتاب علم خدا قدیم یا جدید نیست بلکه همیشه وجود دارد
دایره ای که نوشتم تنها یک دایره نیست بلکه برای فهم ذهن هر دایره در داخل و خارج دایره ای است و این دوایر که همه مرکزی واحد دارند از بعد مکانی تا بی نهایت یا مکان بی انتها ادامه دارند مانند سلسله اعداد که پایانی ندارند هر دایره ای را که نام ببریم دایره ای خارج از خود دارد و دایره ی پایان وجود ندارد
پس دو مفهوم مکان و زمان در نظر می گیریم
زمان نیز مانند مکان بی انتهاست ﺁغازی و پایانی برای ﺁن متصور نیست و خدا بر دایره زمان قرار ندارد زمان مانند اعداد صحیح است و تقویم زمانی را در نظر می گیرد مانند تولد مسیح زمان قبل را قبل از میلاد و زمان بعد را بعد از میلاد در این محور زمان گذشته را با عدد منفی و زمان ﺁینده را با عدد مثبت می نویسیم مثلا 20 میلیارد قبل از میلاد را
با 20000000000 - و 20 میلیارد بعد از میلاد را با 20000000000 + می نویسیم و هر زمانی را که در نظر بگیریم زمانی قبل و زمانی بعد از ﺁن وجود دارد
بنا براین زمان و مکان دو مفهوم بی انتهاست اگر زمین را مرکز دایره ای قرار دهیم دوایر بی انتهایی در فضا قابل رسم است
اکنون زمین مرکز دایره ای است که محیط این دایره را ﺁسمان می گوییم نمی توان برای فهم مکان اشکال دیگر هندسی را بکار برد
ام الکتاب که مفهومی است برای درک علم خدا کتابی است که قبل از خلقت زمین و ﺁسمان همچنین قبل از خلقت انسان وجود داشته است چون قرﺁن کتابی است که بخشی از ام الکتاب است نتیجه می شود که قرﺁن نیز دارای زمان نیست و همیشه وجود داشته است
چون برای زمان و مکان دایره صحیح است و دایره از همه جهات مثل هم هست لذا نمی توان نقطه شروعی برای ﺁن در نظر گرفت و ﺁنگاه قرﺁن را دارای سن دانست
در میدان که یک دایره است احتمال گیجی و از دست دادن مکان و موقعیت وجود دارد زیرا میدان دایره است و نمی توان برایش جهت در نظر گرفت اما در خیابان چون جهت قابل در نظر گرفتن است و دارای ﺁغاز و پایان است لذا احتمال گیجی به صفر می رسد بهترین شرایط این است که هر فردی کوچه و خیابان خود را هر گز سرو ته و یا چپ و راست نمی بیند در حالی که یک مسافر احتمال گیجی دارد مثلا خورشید را می بیند که از شمال یا جنوب یا حتی از مغرب طلوع می کند که گردش جهات می تواند از 45 درجه تا بیشتر روی دهد در میدان برای تشخیص جهت از خیابان های اطراف کمک می گیریم چون خود میدان جهتی ندارد
از اینجا اثبات می شود ابعاد و زمان و مکان دایره ای است و قرﺁن در دایره زمان همیشه حضور دارد .

آپدیت شده 1394/05/05 در 14:04 توسط مزمل

برچسب ها: قدیم و حادث ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود